Unit 6 lớp 11: Language FocusUnit 6: Competitions

E. Language Focus (Trang 73-74-75 SGK Tiếng Anh 11)

Grammar

Exercise 1. Change direct speech into reported speech. Begin each of the sentences in the way shown. (Chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp. Bắt đầu mỗi câu theo cách đã cho.)

Gợi ý:

Quảng cáo

1. John congratulated US on passing our exams.

2. Mary apologised for not phoning me earlier.

3. Peter insisted on driving Linda to the station.

4. The teacher accused the boy of not paying attention to what he had said.

5. Bob has always dreamed of being rich.

6. I warned Ann against staying at the hotel near the airport.

7. Her mother prevented Jane from going out that night.

8. Miss White thanked Jack for visiting her.

Quảng cáo

Exercise 2. Rewrite the dialogues in reported speech, usine gerund. (Viết lại các đoạn hội thoại ở dạng tường thuật, sử dụng danh động từ.)

Gợi ý:

1. Tom insisted on paying for the meal.

2. Mr. and Mrs. Smith looked forward to meeting their children soon.

3. The boy denied breaking the window of the woman's house.

4. The policeman stopped the customer (from) leaving the shop.

5. The thief admitted stealing Mrs. Brown's car.

6. Ann suggested having a party the next Saturday.

7. John and his wife were thinking of buying the house.

Quảng cáo

Bài giảng: Unit 6: Competitions - Bài tập ứng dụng ngữ pháp - Cô Vũ Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 6 khác:

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 6

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 11 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Toán 11 - Thầy Nguyễn Quý Huy

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Ngữ văn lớp 11 - cô Hương Xuân

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 11 - Thầy Vũ Việt Tiến

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-6-competitions.jsp