Từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 6: Competitions đầy đủ, hay nhấtUnit 6

Từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 6: Competitions

Quảng cáo
Từ Phân loại Phát âm Nghĩa
activity n /ækˈtɪvəti/ hoạt động
aim n /eɪm/ mục đích, ý định
annual a /ˈænjuəl/ xảy ra hàng năm
announce v /əˈnaʊns/ tuyên bố, thông báo
athletics meeting cuộc thi điền kinh
clock v /klɒk/ đạt được, ghi
disappointed a /ˌdɪsəˈpɔɪntɪd/ thất vọng
formally adv /ˈfɔːməli/ một cách chính thức
general knowledge /ˌdʒenrəl ˈnɒlɪdʒ/ kiến thức phổ thông/đại cương
marathon n /ˈmærəθən/ chạy đua đường dài
maximum a /ˈmæksɪməm/ tối đa
patter v /ˈpætə(r)/ rơi lộp độp (mưa)
representative n /ˌreprɪˈzentətɪv/ đại diện, đại biểu
sculpture n /ˈskʌlptʃə(r)/ điêu khắc
smoothly adv /ˈsmuːðli/ một cách trôi chảy, êm ả
society n /səˈsaɪəti/ xã hội, đoàn thể
spirit n /ˈspɪrɪt/ tinh thần, khí thế
stimulate v /ˈstɪmjuleɪt/ khuyến khích, kích thích
windowpane n /ˈwɪndəʊpeɪn/ ô cửa kính
Quảng cáo

Bài giảng: Unit 6: Competitions - Từ vựng - Cô Vũ Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

Giải bài tập | Để học tốt Tiếng Anh 11 Unit 6 khác:

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 6

Quảng cáo

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 11 hay khác:

Săn SALE shopee tháng 5:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-6-competitions.jsp