Unit 6 lớp 11: SpeakingUnit 6: Competitions

B. Speaking (Trang 69-70 SGK Tiếng Anh 11)

Quảng cáo

Task 1. Which competitions/contest do you like or dislike? Put a tick (V) ... . (Bạn thích hoặc không thích cuộc thi nào dưới đây? Đặt dấu (V) vào cột bên phải. Sau đó so sánh câu trả lời với bạn cùng học.)

Dịch và gợi ý:

Loại cuộc thi Thích Không thích
Cuộc thi kiến thức tổng quát V
Cuộc thi Tiếng Anh V
Cuộc thi nghệ thuật (Hội họa, Vẽ, Điêu khắc, ...) V
Cuộc thi Đọc/Ngâm thơ V
Cuộc thi hát V
Cuộc thi điền kinh (Chạy, Nhảy, ...) V
Quảng cáo

Task 2. Work in pairs. Ask your partner how he/she feels about each type of the competitions/contests in the Task 1. (Làm việc theo cặp. Hỏi bạn cùng học xem bạn ấy nghĩ thế nào về mỗi cuộc thi ở trong Bài tập 1.)

Gợi ý:

1. A: What do you think of the General Knowledge Quiz?

B: Oh, it's great. It's an opportunity to test my general knowledge.

2. C: What do you think of the English competition?

D: Oh, it's interesting. It's a good time to practise my English.

3. E: What do you think of the Art Competition (Paiting, Drawing, ...)?

F: Oh, it's good fun. It's opportunity for your creative activities.

4. G: What do you think of the Poetry Reading/Reciting Competition?

H: Oh, it's boring. It makes me feel sleepy.

5. I: What do you think of the Singing Contest?

K: Oh, it's wonderful. It makes me cheerful/feel happy.

6. L: What do you think of the Athletics Meeting (Running, Jumping, ...)?

M: Oh, it's exciting. It's a good chance for my physical training.

Quảng cáo

Task 3. Talk about a competition or contest you have recently joined or seen. Use ... . (Nói về một cuộc thi mà gần đây bạn đã tham gia hoặc xem. Sử dụng các gợi ý dưới đây.)

Gợi ý:

Đoạn văn 1:

Last month I took part in an English Competition in District 5. The competition was about telling stories in English. It was held/ organized by the Education Department of Ho Chi Minh City.

There were 15 representatives from chosen schools participating the competition. The contestant from Nguyen Tat Thanh High School won the contest and got a nice prize with English books.

I was sorry that I wasn't successful, but I enjoyed it very much because it was a good time for me to practise my English speaking.

Quảng cáo

Đoạn văn 2:

Soạn Unit 6 lớp 11: Speaking | Giải bài tập tiếng Anh lớp 11

Bài giảng: Unit 6: Competitions - Lý thuyết ngữ pháp - Cô Vũ Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 6 khác:

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 6

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 11 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 11, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-6-competitions.jsp