Tiếng Anh 11 Unit 2: Speaking (sách mới - Global Success)Lời giải Tiếng Anh 11 Unit 2 Speaking sách mới:

Tiếng Anh 11 Unit 2: Speaking (sách mới - Global Success)

Quảng cáo

Xem thêm lời giải Tiếng Anh 11 Unit 2 sách mới:
Lưu trữ: Giải Tiếng Anh 11 Unit 2: Speaking (sách cũ)

B. Speaking (Trang 25-26 SGK Tiếng Anh 11)

Task 1. Work in pairs. Match the things you might have done or epxerienced in box A with ... . (Làm việc theo cặp. Ghép những điều em có thể đã làm hoặc trải qua ở khung A với cách mà điều đó ảnh hưởng đến em ở khung B.)

Gợi ý:

1 - d2 - c3 - a4 - b5 - e
Quảng cáo

Task 2. Work in pairs. A student talks to her friend about one of her past experiences ... . (Làm việc theo cặp. Một học sinh đang nói chuyện với bạn của cô ấy về một trong những điều trải qua trong quá khứ của cô ấy và nó ảnh hưởng đến cô như thế nào. Những câu trong cuộc đối thoại của họ đã bị đảo lộn. Đặt chúng lại đúng thứ tự, sau đó thực hành đoạn hội thoại.)

Gợi ý:

1. b2. d3. h4. a5. e6. g7. c8. f

Hướng dẫn dịch:

b) Bạn đã từng nói tiếng Anh với người bản địa chưa?

d) Rồi. Mình đã nói chuyện với một cô gái người Anh mùa hè vừa rồi.

h) Làm thế nào bạn lại gặp cô ấy?

a) Mình đang đi dọc theo đường Tràng Tiền thì một cô gái người Anh tiến về phía mình và hỏi mình đường đến Hồ Hoàn Kiếm. Mình chỉ cho cô ấy, sau đó chúng mình đã bắt đầu nói chuyện về Hồ Hoàn Kiếm.

e) Bạn đã nói về những gì?

g) Mọi thứ về Hồ, tên Hồ, Cụ rùa, ...

c) Điều này ảnh hưởng đến bạn như thế nào?

f) À, nó làm mình thấy thích thú hơn trong việc học tiếng Anh.

Quảng cáo

Task 3. Work in pairs. Underline the structures used to talk about past experiences in the dialogue in Task 2, then use the structures and the ideas in Task 1 to make similar dialogues. (Làm việc theo cặp. Gạch dưới những cấu trúc được dùng nói về những điều trải qua trong quá khứ ở Bài tập 2, sau đó dùng những cấu trúc này và những ý ở Bài tập 1 để làm các đoạn hội thoại tương tự.)

Gợi ý:

Các bạn có thể chọn một trong các đoạn hội thoại gợi ý dưới đây.

Đoạn hội thoại 1:

A: Have you ever failed an exam?

B: Yes, I did onece.

A: What exam did you fail?

B: I failed in an entrance exam to private/ specialized and gifted school (trường tư/ trường chuyên).

A: Why did you fail the exam?

B: Well, I didn't study very well for it.

A: How did the experience affect you?

B: It taught me the lesson and made me study harder.

Đoạn hội thoại 2:

A: Have you ever been seriously ill?

B: Yes, I was badly ill last year.

A: How did you become so ill?

B: I was caught in the rain on a winter afternoon.

A: How did that happen?

B: Well, I went for a picnic and didn't bring my raincoat with me.

A: How did the experience affect you?

B: It made me appreciate my health more.

Quảng cáo

Đoạn hội thoại 3:

A: Have you ever traveled to other parts of the country?

B: Yes, I did last summer.

A: Where did you travel?

B: Ben Tre and Can Tho.

A: How did you travel?

B: Well, by coach and by boat.

A: How did the experience affect you?

B: It made me love my country more.

Đoạn hội thoại 4:

A: Have you ever talked to a famous pop star?

B: Yes, I did three week ago.

A: How did you talk to him?

B: Well, I went to my friend's birthday party and met him.

A: What did you talk about?

B: About his songs.

A: How did the experience affect you?

B: It changed my attitude to pop stars.

Đoạn hội thoại 5:

A: So, how was your weekend?

B: Oh, really good. I happened to see Khoi My.

A: The famous singer?

B: That's right. Have you ever met her?

A: Yes, I have. In one of her show in Ho Chi Minh City last years. She is very charming.

B: Yes. She sings beautifully, too.

A: Have you ever been to Ho Chi Minh City?

B: No, I've never been there.

A: You should go there sometime. It's an interesting city and the hotels are wonderful.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 2 khác:

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 2

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 11 hay khác:

Săn SALE shopee tháng 12:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-2-personal-experiences.jsp


Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên