Tiếng Anh 11 Unit 2: Listening (sách mới - Global Success)Lời giải Tiếng Anh 11 Unit 2 Listening sách mới:

Tiếng Anh 11 Unit 2: Listening (sách mới - Global Success)

Quảng cáo

Xem thêm lời giải Tiếng Anh 11 Unit 2 sách mới:
Lưu trữ: Giải Tiếng Anh 11 Unit 2: Listening (sách cũ)

C. Listening (Trang 27-28 SGK Tiếng Anh 11)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

- Work in groups. Look at the picture and say what is happening in it. (Làm việc nhóm. Nhìn hình và nói điều gì đang xảy ra trong đó.)

Gợi ý:

In the picture, we see:

   - a house is on fire.

   - the fire brigade is fighting to put out the fire.

   - and people are running away with the firemen's help.

- Listen and repeat.

   memorable: đáng ghi nhớ, không quên được

   scream: (n) tiếng thét ; (v) kêu thét

   gas stove: bếp ga

   escape: trốn thoát

   terrified: cảm thấy khiếp sợ, kinh hãi

   replaced: thay thế, thay chỗ

   unforgettable: không thể quên được

   protected: bảo vệ, bảo hộ, che chở

Quảng cáo

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Bài nghe:

Task 1. Christina is being interviewed about the most unforgettable experience in her life. Listen to ... . (Christina đang được phỏng vấn về kinh nghiệm không thể quên trong cuộc đời của cô ấy. Nghe bài phỏng vấn, và sau đó xác định xem các phát biểu là đúng (T) hay sai (F)).

Gợi ý:

1. T2. F3. F4. F5. T

Giải thích:

   2. F: It happened thirteen years ago.

   3. F: It started in the kitchen because she forgot to turn the gas stove off.

   4. F: She was sleeping.

Quảng cáo

Nội dung bài nghe:

Interviewer: This is Radio 3. In your “Unforgettable Experiences" programme tonight we talk to Christina, welcome to our programme.

Christina: Hello and thank you! It's nice being with you tonight.

Interviewer: Christina, could you tell our audience about the most memorable experience in your life?

Christina: Well, my most unforgettable experience happened thirteen years ago, when my house burned down.

Interviewer: Really? How did it happen?

Christina: The fire started in the kitchen where I forgot to turn off the gas stove.

Interviewer: What were you doing at that time?

Christina: I was sleeping when I was suddenly woken up by terrible heat. I opened my eyes to find myself surrounded by walls of fire.

Interviewer: That's terrible! Then did you escape?

Christina: I was terrible. Then I heard my mother's voice calling my name. I rushed to her. She carried me out. Luckily, I got away without even a minor burn.

Interviewer: Not many people are so lucky. Did the fire affect you in any way?

Christina: Oh, yes. Yes, very much, in fact. Although I lost many things in the fire, the experience helped me to grow up.

Interviewer: What do you mean?

Christina: Well, before the fire, I was selfish. I always complained to my mother about how small my room was, or how few clothes I had. Then the fire came and destroyed everything we owned. But I slowly began to realize that I didn't really need my old things. I just needed my family. After all, you can set new clothes anytime, but a family can never be replaced.

Interviewer: I see, so the fire took many things from you, but it give you something, too.

Christina: Exactly, it taught me to appreciate my family more than things.

Hướng dẫn dịch:

Phóng viên: Đây là Radio 3. Trong chương trình " Những trải nghiệm không thể quên" tối nay chúng ta trò chuyện với Christina, chào mừng bạn đến với chương trình của chúng tôi.

Christina: Xin chào và cảm ơn! Thật vui khi được ở đây tối nay.

Phóng viên: Christina, bạn có thể kể cho thính giả nghe về trải nghiệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời bạn được không?

Christina: À, trải nghiệm không thể quên đã xảy ra cách đây 13 năm, khi nhà tôi bị cháy.

Phóng viên: Thật à? Nó đã xảy ra như thế nào?

Christina: Ngọn lửa bắt đầu từ nhà bếp nơi mà tôi quên tắt bếp ga.

Phóng viên: Lúc đó bạn đang làm gì?

Christina: Tôi đang ngủ thì đột nhiên thức giấc vì nóng kinh khủng. Tôi mở mắt ra thì thấy mình bị vậy quay toàn lửa với lửa.

Phóng viên: Thật kinh khủng! Bạn đã thoát ra không?

Christina: Tôi rất sợ. Sau đó tôi nghe tiếng mẹ gọi tên tôi. Tôi chạy nhanh về phía mẹ. Mẹ mang tôi ra ngoài. May mắn thay tôi thoát ra khỏi đó mà không bị bỏng tý nào.

Phóng viên: Không nhiều người may mắn như thế. Trận cháy đã tác động đến bạn chứ?

Christina: Ồ có. Rất nhiều. Mặc dù tôi mất nhiều thứ nhưng trải nghiệm này đã giúp tôi trưởng thành.

Phóng viên: Ý bạn là sao?

Christina: À, trước khi cháy xảy ra tôi là người ích kỷ. Tôi luôn kêu ca với mẹ mình về căn phòng nhỏ và tôi có ít quần áo. Sau đó trận cháy đến và phá hủy mọi thứ chúng tôi có. Nhưng tôi dần bắt đầu nhận ra rằng tôi không thật sự cần những món đồ đó. Tôi chỉ cần gia đình. Sau tất cả, bạn có thể mua quần áo mới lúc nào cũng được, nhưng gia đình không bao giờ thay thế được.

Phóng viên: Tôi hiểu rồi, vậy trận cháy lấy đi của bạn nhiều thứ nhưng cũng cho bạn điều gì đó.

Christina: Chính xác, nó dạy tôi biết trân trọng gia đình hơn bất cứ thứ gì.

Task 2. Listen to the second part of the dialogue and fill in the gaps in the summary of Christina's story below. (Nghe phần hai của đoạn hội thoại và điền vào những chỗ trống của bài tóm tắt câu chuyện của Christina dưới đây.)

Bài nghe:

Gợi ý:

1. small2. everything3. family
4. replaced5. took6. appreciate
Quảng cáo

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Bài nghe:

Christina says that family is more important than things. Do you agree or disagree with her? Why? Exchange your ideas with a parner. (Christina nói rằng gia đình quan trọng hơn mọi thứ. Bạn đồng ý hay không đồng ý với cô ấy? Tại sao? Trao đổi ý kiến của mình với bạn học.)

Gợi ý:

- I agree with her because family is important. You can get back things you've lost, but when you lose your family, you lose everything.

- Family is more important than anything else because it can't be replaced. It gives me love, support, ...

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 2 khác:

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 2

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 11 hay khác:

Săn SALE shopee Tết:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-2-personal-experiences.jsp


Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên