Tiếng Anh 11 Unit 4: Listening (sách mới - Global Success)Lời giải Tiếng Anh 11 Unit 4 Listening sách mới:

Tiếng Anh 11 Unit 4: Listening (sách mới - Global Success)

Quảng cáo

Xem thêm lời giải Tiếng Anh 11 Unit 4 sách mới:
Lưu trữ: Giải Tiếng Anh 11 Unit 4: Listening (sách cũ)

C. Listening (Trang 51-52 SGK Tiếng Anh 11)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

- Tick (V) the best answer to the questions that suit you. (Đánh dấu (V) câu trả lời tốt nhất cho các câu hỏi mà phù hợp với bạn.)

Tùy vào từng bạn, mỗi người sẽ có sự lựa chọn khác nhau cho từng câu hỏi. Ví dụ:

1. How often do you support charities? (Bạn có thường xuyên ủng hộ cho tổ chức từ thiện?)

(V) regularlyfrom time to timenever

2. What's the best way of raising money to support charities? (Cách tốt nhất để quyên góp tiền cho tổ chức từ thiện?)

through donationsthrough taxes(V) through fund-raising activities

3. Which of these kinds of volunteer work do you prefer? (Bạn thích loại hoạt động tình nguyện nào?)

helping the elderly(V) helping the poorhelping the sick
Quảng cáo

- Listen and repeat.

Organisation for Education Development: Tổ chức Phát triển Giáo dục

co-operate: hợp tác

disadvantaged children: trẻ bị thiệt thòi

fund-raising: gây quĩ

co-ordinate: cộng tác, điều phối

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Bài nghe:

Task 1. Listen and fill in the missing information. (Nghe và điền thông tin còn thiếu.)

Gợi ý:

1. informal

2. 30 street children

3. 250 children (with special difficulties)

4. 1998

5. volunteers; June

Quảng cáo

Task 2. Listen again and answer the questions. (Nghe lại và trả lời các câu hỏi.)

Bài nghe:

1. What is the aim of Spring School? (Mục đích của Trường Spring là gì?)

=> It provides classes to disadvantaged children in Ho Chi Minh City.

2. What classes were set up in 1999? (Các lớp học nào được tổ chức vào năm 1999?)

=> Dance, theatre, singing and folk music classes were set up in 1999.

3. Why do children participate in fund-raising performances? (Tại sao các em tham gia vào cuộc biểu diễn gây quĩ?)

=> Because they need money to continue their English and Performance Arts classes.

4. Where do children dance, sing and play music? (Các em biểu diễn xiếc, kịch và múa hát ở đâu?)

=> They dance, sing and play music at one of the largest hotels in Ho Chi Minh City.

5. Why are foreign volunteers needed? (Tại sao người ta cần đến các tình nguyện viên nước ngoài?)

=> Because the school needs help to contact sponsors and expand the school activities.

Quảng cáo

Nội dung bài nghe:

Spring School is an informal school. It provides classes to disadvantaged children in Ho Chi Minh City. Around 30 streets children live and study at the school and about 250 children with special difficulties from District 1 regularly attend classes.

The Organisation for Educational Development co-operated with Spring School to set up English classes in 1998. Dance, theatre, singing and folk music classes were set up a year later. Children from these classes participate in fund raising performances. They raise money to continue their English and performance Arts classes.

Spring School requires volunteers to help organize their fund raising dinner held annually in June. This is an exciting night in which children dance, sing and play music at one of the largest hotels in Ho Chi Minh City. They also need foreign volunteers to contact sponsors and help to expand the school activities. Volunteers are required from February until July to help organize these events.

It is hoped that more schools like Spring School will soon be found in other cities in Vietnam.

Hướng dẫn dịch:

Spring School là một trường bình dân. Nó cung cấp những lớp học cho trẻ em tàn tật ở thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 30 trẻ em đường phố sống và học tập tại trường và khoảng 250 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ quận 1 tham gia lớp học.

Tổ chức phát triển giáo dục hợp tác với Spring School thành lập các lớp tiếng Anh vào năm 1998. Các lớp khiêu vũ, kịch, hát và nhạc dân tộc được thành lập một năm sau đó. Trẻ em ở các lớp này tham gia vào các chương trình biểu diễn gây quỹ. Họ gây quỹ để tiếp tục các lớp tiếng Anh và nghệ thuật.

Spring School cần những tình nguyện viên giúp tổ chức bữa ăn tối gây quỹ được tổ chức hàng năm vào tháng 6. Đây là một buổi tối thú vị trong đó trẻ em nhảy múa, hát và chơi nhạc ở một trong những khách sạn lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh. Họ cũng cần những tình nguyện viên nước ngoài để liên lạc với các nhà tài trợ và giúp mở rộng các hoạt động trường học. Các tình nguyện viên được yêu cầu từ tháng 2 đến tháng 7 để giúp tổ chức những sự kiện này.

Hi vọng rằng nhiều trường học như Spring School sẽ sớm được thành lập ở những thành phố khác ở Việt Nam.

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in groups. Summarize the story about Spring School, using the given suggestions. (Tóm tắt câu chuyện về Trường Spring, sử dụng các gợi ý đã cho.)

Bài nghe:

- Mục đích của Trường Spring

- Số trẻ em sống và học tập ở trường

- Các hoạt động mà các trẻ em tham gia

- Các loại tình nguyện viên Trường Spring cần

Gợi ý:

The aim of Spring School is to provide classes 10 disadvantaeed children in Ho Chi Minh City. Around 30 street children live and study at the school and about 250 children with special difficulties from District 1 attend classes. They take part in fund raising performances. Spring School requires foreign volunteers to contact sponsors and help to expand school activities.

Bài giảng: Unit 4: Volunteer Work - Lý thuyết ngữ pháp - Cô Vũ Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 4 khác:

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 4

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 11 hay khác:

Săn SALE shopee Tết:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-4-volunteer-work.jsp


Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên