Unit 4 lớp 11: Language FocusUnit 4: Volunteer Work

E. Language Focus (Trang 53-54-55 SGK Tiếng Anh 11)

Grammar

Exercise 1. Complete each of the following sentences with an appropriate gerund of the verbs from the box. (Hoàn thành mỗi câu sau với một danh động từ thích hợp của các động từ trong khung.)

Gợi ý:

Quảng cáo
1. listening2. bending3. behaving4. meeting
5. spending6. waiting7. starting

Exercise 2. Complete each of the following sentences with an appropriate present participle of the verbs from the box. (Hoàn thành mỗi câu sau với một hiện tại phân từ thích hợp của các động từ trong khung.)

Gợi ý:

Quảng cáo
1. burning, rising2. reading3. lying4. shopping
5. preparing6. trying7. modernizing

Exercise 3. Put the verbs in brackets into the perfect gerund or perfect participle. (Chia động từ trong ngoặc ở dạng danh động từ hoàn thành hoặc phân từ hoàn thành.)

Gợi ý:

Quảng cáo
1. having made2. Having been3. having been
4. Having tied5. Having read6. having taken

Bài giảng: Unit 4: Volunteer Work - Bài tập ứng dụng ngữ pháp - Cô Vũ Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 4 khác:

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 4

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 11 hay khác:

Săn SALE shopee tháng 12:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-4-volunteer-work.jsp


Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên