Unit 16 lớp 11: ListeningUnit 16: The Wonders of the World

C. Listening (Trang 182-183 SGK Tiếng Anh 11)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

Quảng cáo

- Look at the picture and answer the questions that follow. (Nhìn vào bức tranh và trả lời các câu hỏi theo sau.)

1. What can you see in the picture? (Bạn thấy gì trong bức tranh?)

=> It's the Great Wall of China.

2. Where do you think it is? (Bạn nghĩ nó ở đâu?)

=> I think it's located in China.

3. When do you think it was built? (Bạn nghĩ nó được xây dựng khi nào?)

=> I think it was built around 1368.

Quảng cáo

- Listen and repeat.

man-made wonder: kì quan nhân tạo

magnificense and significance: vẻ tráng lệ nguy nga và tầm cỡ

World Heritage: Di sản Thế Giới

UNESCO: Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc

Ming Dynasty: triều đại nhà Minh

ancient: cổ

stone roadway: lòng đường bằng đá

Beijing: thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc)

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. Listen to the passage about the Great Wall of China and fill in the missing information. (Nghe đoạn văn về Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc và điền các thông tin còn thiếu.)

Bài nghe:

Gợi ý:

1. the moon2. 1987
3. the Ming Dynasty4. 200
5. 200 B.C6. 6000km
7. 11 metres8. stones
Quảng cáo

Task 2. Listen to the passage again and answer the following questions. (Nghe lại đoạn văn và trả lời các câu hỏi sau.)

Bài nghe:

1. When did the ancient Chinese start building the Great Wall? (Người Trung Quốc cổ đại bắt đầu xây Vạn Lý Trường Thành khi nào?)

=> The ancient Chinese started to build the Great Wall in 1368.

2. How many provinces does the wall cover? (Vạn Lý Trường Thành bao phủ bao nhiêu tỉnh?)

=> Five provinces.

3. Why is it considered one of the greatest man-made wonders in the world? (Vì sao nó được xem như là kì quan nhân tạo vĩ đại/ lớn nhất thế giới?)

=> Because it can be seen from the moon.

4. Which part of the wall is the best choice for visit? Why? (Phần nào của Vạn Lý Trường Thành là lựa chọn tốt nhất để đến thăm? Tại sao?)

=> The part of the northwest of Beijing is the best choice for visit because it is still in its original state.

Quảng cáo

Nội dung bài nghe:

THE GREAT WALL OF CHINA

The Great Wall of China, which is said to be visible from the moon, winds up and down across deserts, grasslands and mountains of 5 provinces. It is considered as one of the greatest man-made wonders in the world thanks to its magnificence and significance. In 1987, the Great Wall was listed as a World Heritage by UNESCO.

The Great Wall as we see today was mostly built during the Ming Dynasty for defence purposes. It started in 1368 and took 200 years to complete. Some parts of the wall are much older and goes back to around 200 B.C. It stretches for about 6,000km from east to west. The wall is about 11 meters high and a stone roadway runs along the top of it.

The Great Wall is a symbol of the Chinese nation throughout history. If you prefer to see the wall in a relatively natural state, you'd better go to northwest of Beijing. This part of the wall is the best choice because it is still in original state. A visit to the Great Wall will certainly bring tourists great excitement in each step of the wall.

Hướng dẫn dịch:

VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH

Vạn Lý Trường Thành, được cho là có thể nhìn thấy từ mặt trăng, trải dài qua sa mạc, đồng cỏ và núi của 5 tỉnh. Nó được coi là một trong những kỳ quan nhân tạo vĩ đại nhất trên thế giới nhờ vào sự lộng lẫy và nguy nga của nó. Năm 1987, Vạn Lý Trường Thành được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Vạn Lý Trường Thành như chúng ta thấy ngày nay chủ yếu được xây dựng trong thời nhà Minh vì mục đích quốc phòng. Nó bắt đầu vào năm 1368 và mất 200 năm để hoàn thành. Một số phần của bức tường cũ hơn nhiều và được xây lại khoảng 200 trước công nguyên. Nó trải dài khoảng 6.000km từ đông sang tây. Bức tường cao khoảng 11 mét và một con đường bằng đá chạy dọc theo đỉnh của nó.

Vạn Lý Trường Thành là biểu tượng của quốc gia Trung Quốc trong suốt lịch sử. Nếu bạn muốn nhìn thấy bức tường này ở một trạng thái khá tự nhiên, bạn nên đến phía tây bắc của Bắc Kinh. Phần này của bức tường là sự lựa chọn tốt nhất bởi vì nó vẫn còn trong trạng thái ban đầu. Một chuyến viếng thăm Vạn Lý Trường Thành chắc chắn sẽ mang lại cho du khách sự phấn khích lớn lao trong từng bước của bức tường.

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in groups. Tell your partners why the Great Wall is considered one of the greatest wonders in the world and how it was built. (Làm việc nhóm. Nói cho bạn học của bạn lí do tại sao Vạn Lý Trường Thành được xem là một trong những kì quan vĩ đại nhất trên thế giới và nó được xây dựng như thế nào?)

Bài nghe:

A: Why is the Great Wall considered one of the greatest wonders in the world?

B: Because it takes very, very long time to complete, about 200 year.

C: And it is said to be visible from the moon and down across deserts, grasslands and mountains of 5 provinces. It stretches for about 6,000km from east to west.

A: How was it built?

D: It was made of stone, brick, tamped earth, wood, and other materials.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 16 khác:

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 16

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 11 hay khác:

Săn SALE shopee Tết:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-16-the-wonders-of-the-world.jsp


Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên