Unit 12 lớp 11: Listening



Unit 12: The ASIAN Games

C. Listening (Trang 141-142 SGK Tiếng Anh 11)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

Quảng cáo

- Work in pairs. Look at the pictures and answer the questions. (Làm việc theo cặp. Nhìn vào hình ảnh và trả lời các câu hỏi.)

1. What are the names of these sports? (Tên các môn thể thao này là gì?)

  • High jump

  • Swimming

  • Gymnastics

  • Long jump

2. Have you ever watched sports like these on television? (Bạn đã từng xem các môn thể thao như này trên TV chưa?)

=> No, I haven't.

=> Yes, I often watch these sports on TV every night.

3. Which sport(s) do you like best? Why? (Bạn thích môn thể thao nào nhất? Tại sao?)

=> I like swimming best because swimming is easy on the joints, making it suitable for every age and stage of life.

Quảng cáo

- Liste and repeat.

coming live: truyền trực tiếpfreestyle: bơi tự do
gymnasium: phòng tập thể dụcland: tiếp đất
bar: thanh, xàgymnast: vận động viên thể dục

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. Listen and choose the best answer A, B, C or D for the following sentences. (Nghe và chọn câu trả lời A, B, C hoặc D đúng nhất cho các câu sau đây.)

Bài nghe:

Gợi ý:

Quảng cáo
1. C2. A3. B4. B5. D

Task 2. Listen again and answer the following questions. (Nghe lại và trả lời các câu hỏi sau.)

Bài nghe:

1. What time was "The Asian Games Report" programme? (Chương trình "Tường thuật Thế vận hội Châu Á" vào lúc mấy giờ?)

=> 10.15 p.m.

2. How many gold medals have the Japanese athletes won in the first three days? (Vận động viên người Nhật giành được bao nhiêu huy chương vàng trong ba ngày thi đấu đầu tiên?)

=> 6 gold medals.

3. How many times has Lee Bong-ju competed in the long jump? (Lee Bong-ju đã tham gia nhảy xa bao nhiêu lần?)

=> 2 times.

4. What was the last sports event mentioned in the report? (Môn thi thể thao nào được đề cập cuối cùng trong bài tường thuật?)

=> High jump.

5. How was Vichai after he finished his performance? (Vichai cảm thấy thế nào sau khi anh ta kết thúc bài biểu diễn?)

=> He was very disappointed.

Quảng cáo

Nội dung bài nghe:

Good evening. It's 10.15 and it’s time for “The Asian Games Report". It’s the 3rd day of the Games. Well, today’s most important event was the women's 200 metre freestyle. The Japanese, Yuko was first and got the gold medal. She made a new world record time of 1 minute 58 seconds. The Japanese athletes won two gold medals yesterday, and three the day before, so in the first three days they've won six gold medals.

Here were in the Gymnasium. Lily, the Chinese gymnast, has just finished her display. She's got an average of 9.5 points. That’s the best score today! Lily’s won the gold medal!

And this is Lee Bong-ju coming from Korea. This is the second time he competed in the long jump at the Asian Games. Last time, he jumped 8.5 metres. Today he's won a gold medal for men's long jump. He jumped 8.9 metres.

Now we're waiting for the last high jumper. Vichai coming from Thailand, the bar is at 2.30 metres and... it seems too high for him. Vichai has just jumped!

Oh! He's crashed into the bar! He’s landing. The bar has fallen too. He's getting up and walking away. But he’s very disappointed.

Hướng dẫn dịch:

Chào buổi tối. Bây giờ là 10 giờ 15 phút và là thời gian của chương trình "Tường thuật thế vận hội châu Á" . Hôm nay là ngày thứ 3 của Thế vận hội. Vâng, sự kiện quan trọng nhất hôm nay là bơi tự do 200 mét nữ. Vận động viên người Nhật Bản, Yuko là người về nhất và giành được huy chương vàng. Cô đã lập kỷ lục mới của thế giới là 1 phút 58 giây. Các vận động viên Nhật đã giành được hai huy chương vàng trong ngày hôm qua, và ba huy chương vàng hôm trước đó, vì vậy trong ba ngày đầu họ đã giành được sáu huy chương vàng.

Bây giờ là thể dục dụng cụ. Lily, vận động viên thể dục Trung Quốc, đã hoàn thành màn trình diễn của cô. Cô ấy có trung bình 9,5 điểm. Đó là điểm số cao nhất ngày hôm nay!Lily đã giành được huy chương vàng!

Và đây là Lee Bong-ju đến từ Hàn Quốc. Đây là lần thứ hai anh thi đấu trong một thời gian dài tại Asian Games. Lần trước, anh ta đã nhảy 8,5 mét. Hôm nay, anh đã giành được một huy chương vàng cho nội dung nhảy xa của nam. Anh ta nhảy tới 8.9m.

Bây giờ chúng ta đang chờ đợi người nhảy cao nhất. Vichai đến từ Thái Lan, xà ngang ở độ cao 2,30 mét và ... có vẻ như quá cao so với anh ấy. Vichai đã nhảy qua!

Oh! Anh ta đâm vào thanh! Anh ta rơi xuống. Xà ngang rơi xuống. Anh ấy đứng dậy và bước đi. Nhưng anh ấy rất thất vọng.

After you listen (Sau khi bạn nghe)

- Work in groups. Talk about a famous athlete you know. (Làm việc nhóm. Nói về một vận động viên nổi tiếng mà bạn biết.)

Bài nghe:

Gợi ý:

Le Cong Vinh (born 10 December 1985) is a Vietnamese footballer who currently plays for Becamex Binh Duong. He is also an important part of the Vietnamese.

In 2008, after a well-documented transfer saga, Vinh he turned down The Cong at the last minute to accept a more lucrative offer from T & T Ha Noi; it was the highest transfer fee in national football at the time.

At the beginning of August 2009, T & T announced that Vinh would be joining Leixões Sport Club of Portugal in a three-month loan deal, starting 1 September 2009. The deal was facilitated by Henrique Calisto, who was once Leixões' manager.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 12 khác:

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 12

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 11 hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-12-the-asian-games.jsp


Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên