Unit 9 lớp 12: WritingVới lời giải bài tập Unit 9 lớp 12: Writing trong Unit 9: Choosing a career Tiếng Anh 12 sách mới (chương trình thí điểm) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 12 dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 12 Unit 9.

Unit 9 lớp 12: Writing

1. Read the job application letter and write the numbers ( 1 -8) next to the letters (a-h) to show the correct components of the letter. (Đọc lá thư xin việc và viết các số (1 - 8) bên cạnh các chữ cái (a - h) để hiển thị các thành phần chính xác của bức thư.)

Quảng cáo
2. a3. d4. h5. e
6. b7. g8. f

Hướng dẫn dịch:

Quản lý cửa hàng lưu niệm

755 phố Giảng Võ

Hà Nội

 

618 Tây Sơn

Hà Nội

20 tháng 5 ...

Thưa ông hoặc bà,

Tôi viết thư trả lời bài đăng quảng cáo của một trợ lý bán hàng bán thời gian cho anh/chị trên Findingjobs.com.

Mùa hè năm ngoái, tôi làm việc vị trí trợ lý cửa hàng trong 5 tuần tại một cửa hàng địa phương bán quần áo truyền thống Việt Nam trong khu du lịch. Nhiệm vụ của tôi là phục vụ khách hàng, bao gồm du khách nước ngoài, giao hàng, và trả lời điện thoại.

Tôi nghĩ rằng tôi đáng tin cậy, chăm chỉ và nhiệt tình. Tôi cũng có thể nói tiếng Anh lưu loát. Nếu được yêu cầu, tôi có thể cung cấp tài liệu tham khảo từ cửa hàng quần áo.

Tôi xin được biết ơn khi có cơ hội đến thăm cửa hàng của anh / chị và thảo luận về đơn của tôi với bạn một cách trực tiếp. Tôi có thể đến phỏng vấn bất cứ buổi chiều nào trong tuần. Nếu đơn đăng ký của tôi thành công, tôi sẽ có mặt để bắt đầu làm việc từ ngày 15 tháng 6. Xin vui lòng xem CV của tôi được đính kèm với bức thư này.

Tôi mong sớm nhận được hồi âm từ anh/chị.

Trân trọng,

Trang

Lê Thu Trang

Quảng cáo

2. Read the job advertisement. Make a list of the qualities and experience you may need for the job. (Đọc quảng cáo tuyển dụng. Tạo một danh sách những phẩm chất và kinh nghiệm bạn có thể cần cho công việc.)

qualitiesexperience

worked for a local travel agency last summer.

trustworthy, confident, hard-working, and enthusiastic.

can speak English fluently.

can work for long hours.

Hướng dẫn dịch:

Lễ tân khách sạn cho khách sạn Sunflower!

Chúng tôi cần một người trẻ và nhiệt tình để làm việc cho vị trí lễ tân tại khách sạn của chúng tôi ở Đà Nẵng từ 15 tháng Tám đến 30 tháng 9. Thời gian làm việc từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Nhiệm cụ bao gồm tiếp nhận khách mời và khách tham quan, kiểm tra họ ra và vào, đặt phòng và trả lời điện thoại. Khả năng nói tiếng anh là một lợi thế.

Làm ơn liên lạc tới:

Quản lý khách sạn Sunflower,

610 Bạch Đằng, Đà Nẵng.

Quảng cáo

3. Write a letter of around 180 words applying for the job in the advert in 2. Include all the letter components in 1 and follow the writing plan below. (Viết một bức thư khoảng 180 từ nộp đơn xin công việc trong quảng cáo trong 2. Bao gồm tất cả các thành phần ký tự trong 1 và làm theo kế hoạch bằng văn bản dưới đây.)

The Manager

745 Le Loi Rd

Sunflower Hotel

Da Nang

610 Bach Dang Rd, Da Nang

16 July 20...

Dear Sir or Madam,

I am writing in response to your advertisement in last Saturday's Viet Nam News for a young and enthusiastic receptionist.

Last summer, I worked as a tour guide for six weeks for a small travel agency in Da Nang. My responsibilities included giving information to visitors, accompanying foreign tourists on trips throughout Viet Nam, and answering the phone.

I consider myself to be trustworthy, hard­working and enthusiastic. I can speak English fluently and can work as an interpreter. In addition, I can work for long hours. If required,

I can provide references from the travel agency.

I would really like to visit your hotel and discuss my application with you in person.

I am available for an interview on any afternoon.

If my application is successful, I will be able to start work from 15th of August when I finish my exams. I am enclosing my CV with thi? letter.

I look forward to hearing from you soon.

Yours faithfully,

Nguyen Van Nam

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Người quản lý

745 Lê Lợi Rd

Khách sạn Sunflower

Đà Nẵng

610 Bạch Đằng, Đà Nẵng

16 Tháng Bảy 20 ...

Thưa ông hoặc bà,

Tôi viết thư này để đáp lại lời quảng cáo của bạn trên tờ Tin tức Việt Nam hôm thứ Bảy tuần trước về một lễ tân trẻ và nhiệt tình.

Mùa hè năm ngoái, tôi làm hướng dẫn viên du lịch trong sáu tuần cho một công ty du lịch nhỏ ở Đà Nẵng. Trách nhiệm của tôi bao gồm cung cấp thông tin cho du khách, đồng hành cùng du khách nước ngoài trong các chuyến đi xuyên Việt Nam và trả lời điện thoại.

Tôi tự cho mình là người đáng tin cậy, chăm chỉ và nhiệt tình. Tôi có thể nói tiếng Anh trôi chảy và có thể làm thông dịch viên. Ngoài ra, tôi có thể làm việc trong nhiều giờ. Nếu được yêu cầu, tôi có thể cung cấp tài liệu tham khảo từ công ty du lịch.

Tôi thực sự muốn đến thăm khách sạn của bạn và thảo luận trực tiếp về đơn đăng ký của tôi với bạn.

Tôi sẵn sàng phỏng vấn vào bất kỳ buổi chiều nào.

Nếu hồ sơ của tôi thành công, tôi sẽ có thể bắt đầu làm việc từ ngày 15 tháng 8 khi tôi kết thúc kỳ thi của mình. Tôi đang đính kèm CV của tôi với thi? chữ cái.

Tôi mong sớm nhận được hồi âm từ bạn.

Trân trọng,

Nguyễn Văn Nam

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 9 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


unit-9-choosing-a-career.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên