Tiếng Anh lớp 5 Smart Start Unit 2 Lesson 1 (trang 20, 21, 22)Lời giải bài tập Unit 2 lớp 5 Lesson 1 trang 20, 21, 22 trong Unit 2: Holidays Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 2.

Tiếng Anh lớp 5 Smart Start Unit 2 Lesson 1 (trang 20, 21, 22)

Quảng cáo

A.

1 (trang 20 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Listen and point. Repeat (Nghe và chỉ. Nhắc lại).

Track 27

Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 Lesson 1 (trang 20, 21, 22) | iLearn Smart Start 5

1. Halloween

2. New Year’s Eve

3. Lunar New Year (Tết)

4. Christmas

5. Teachers’ Day

6. Children’s Day

(Học sinh tự thực hành)

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

1. Lễ hội hóa trang

2. Đêm Giao thừa

3. Tết Nguyên Đán

4. Giáng sinh

5. Ngày Nhà giáo

6. Ngày thiếu nhi

2 (trang 20 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Play the game Board race. (Chơi trò chơi Board race)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 Lesson 1 (trang 20, 21, 22) | iLearn Smart Start 5

(Học sinh tự thực hành)

B.

1 (trang 20 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Listen and practice (Nghe và thực hành)

Track 28

A: What's your favorite holiday?

Quảng cáo

B: It's Halloween.

A: What's her favorite holiday?

B: It's Christmas.

(Học sinh tự thực hành)

Hướng dẫn dịch:

A: Kỳ nghỉ yêu thích của bạn là gì?

B: Đó là Halloween.

A: Kỳ nghỉ yêu thích của cô ấy là gì?

B: Đó là Giáng sinh.

2 (trang 20 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start):  Look and circle. Practice (Nghe và khoanh. Thực hành)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 Lesson 1 (trang 20, 21, 22) | iLearn Smart Start 5

1. A: What's your favorite holiday?

B: It's New Year's Eve/Christmas.

 

Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 Lesson 1 (trang 20, 21, 22) | iLearn Smart Start 5

2. A: What's his favorite holiday?

B: It's Halloween/Christmas.

Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 Lesson 1 (trang 20, 21, 22) | iLearn Smart Start 5

3. A: What's her favorite holiday?

B: It's Halloween/Teachers' Day.

 

Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 Lesson 1 (trang 20, 21, 22) | iLearn Smart Start 5

4. A: Who's/What's his favorite holiday?

B: It's Children's Day/New Year's Eve.

Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 Lesson 1 (trang 20, 21, 22) | iLearn Smart Start 5

5. A: What's you/your favorite holiday?

B: It's Lunar New Year/Children's Day.

 

Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 Lesson 1 (trang 20, 21, 22) | iLearn Smart Start 5

6. A: What's she/her favorite holiday?

B: It's New Year's Eve/Teachers' Day.

Quảng cáo

Đáp án:

1. New year’s Eve

2. Christmas

3. Halloween

4. A. What’s - B. Children’s Day

5. A. your - B. Lunar New Year

6. A. her - B. Teacher’s Day

Hướng dẫn dịch:

1. A: Kỳ nghỉ yêu thích của bạn là gì? - B: Đó là đêm giao thừa

2. A: Kỳ nghỉ yêu thích của anh ấy là gì? - B: Đó là Giáng sinh.

3. A: Kỳ nghỉ yêu thích của cô ấy là gì? - B: Đó là Halloween

4. A: Kỳ nghỉ yêu thích của anh ấy là gì? - B: Đó là ngày thiếu nhi

5. A: Kỳ nghỉ yêu thích của bạn là gì? - B: Đó là Tết Nguyên đán.

6. A: Kỳ nghỉ yêu thích của cô ấy là gì? - B: Đó là Ngày Nhà giáo.

C.

1 (trang 21 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Listen and repeat. (Lắng nghe và nhắc lại)

Track 29

'Christmas, Teachers' Day,

'Children's Day

(Học sinh tự thực hành)

Hướng dẫn dịch: Giáng sinh, ngày nhà giáo, ngày thiếu nhi

2 (trang 21 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start):  Chant. Turn to page 123. (Hãy hát lên. Mở sang trang 123)

Track 30

(Học sinh tự thực hành)

D.

1 (trang 21 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Describe the comic. Use the new words. Listen. (Miêu tả truyện tranh. Sử dụng những từ mới. Lắng nghe)

Track 31

Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 Lesson 1 (trang 20, 21, 22) | iLearn Smart Start 5

(Học sinh tự thực hành)

2 (trang 21 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Listen and circle. (Nghe và khoanh tròn)

Track 32

1.

Tom: Yay! Today is Children's Day!

Ben: I want some candy today.

Lucy: Mmm. Me too. What's your favorite

holiday, Ben?

Ben: Oh, it's (1) Halloween/Christmas because I get lots of candy on that day.

Lucy: Yum!

2.

Ben: And you, Lucy? What's your favorite holiday? Is it Children's Day?

Lucy. No.

Ben: Is it Teachers' Day?

Lucy: No. It's (2) New Year's Eve/Lunar New Year. I go to bed late that night.

Ben: Oh, OK.

3.

Ben: Tom, we're talking about our favorite holidays.

Tom: Oh, nice.

Lucy: What's your favorite holiday?

Tom: Oh, It's (3) Teachers' Day/Children's Day.

Ben: Really? Wow.

4.

Tom: Hey, Alfie. What about you?

Alfie: Huh?

Tom: What's your favorite holiday?

Alfie: Oh, easy. It's (4) Halloween/Children's Day because I can wear funny clothes.

Everyone: Haha. Oh, Alfie.

Đáp án:

1. Christmas

2. New Year’s Eve

3. Teacher’s Day

4. Halloween

Hướng dẫn dịch:

1.

Tom: Yeah! Hôm nay là Ngày Thiếu nhi!

Ben: Tớ muốn có kẹo hôm nay.

Lucy: Mmm. Tớ cũng vậy. Ngày lễ yêu thích của bạn là gì, Ben?

Ben: Ôi, đó là Giáng Sinh vì tớ có rất nhiều kẹo vào ngày đó.

Lucy: Ngon quá!

2.

Ben: Còn bạn, Lucy? Ngày lễ yêu thích của bạn là gì? Có phải là Ngày Thiếu nhi không?

Lucy: Không.

Ben: Phải chăng là Ngày Nhà giáo?

Lucy: Không. Đó là Đêm Giao thừa. Tôi thường đi ngủ muộn vào đêm đó.

Ben: Oh, được rồi.

3.

Ben: Tom, chúng tôi đang nói về ngày lễ yêu thích của mình.

Tom: Ô, tuyệt quá.

Lucy: Ngày lễ yêu thích của bạn là gì?

Tom: Ôi, đó là Ngày Nhà giáo.

Ben: Thật không? Wow.

4.

Tom: Ê, Alfie. Còn bạn thì sao?

Alfie: Hử?

Tom: Ngày lễ yêu thích của bạn là gì?

Alfie: Oh, dễ thôi. Đó là Halloween vì tớ có thể mặc quần áo hài hước.

Mọi người: Haha. Ôi, Alfie.

3 (trang 21 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Role play (Đóng vai)

(Học sinh tự thực hành)

E

1 (trang 22 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Point, ask, and answer. (Chỉ, hỏi và trả lời)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 Lesson 1 (trang 20, 21, 22) | iLearn Smart Start 5

What's your favorite holiday?

It's Christmas.

Đáp án:

1. Christmas

2. Children’s Day

3. Halloween

4. New Year’s Eve

5. Teacher’s Day

6. Lunar New Year

Hướng dẫn dịch:

1. Kỳ nghỉ yêu thích của bạn là gì?

Đó là Giáng sinh.

2. Kỳ nghỉ yêu thích của bạn là gì?

Đó là ngày thiếu nhi

3. Kỳ nghỉ yêu thích của bạn là gì?

Đó là Halloween

4. Kỳ nghỉ yêu thích của bạn là gì?

Đó là đêm Giao thừa

5. Kỳ nghỉ yêu thích của bạn là gì?

Đó là ngày Nhà giáo

6. Kỳ nghỉ yêu thích của bạn là gì?

Đó là Tết Âm lịch

2 (trang 22 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start):  List other holidays you know. Practice again. (Liệt kê các lễ hội khác mà bạn biết. Thực hành lại.)

(Học sinh tự thực hành)

F (trang 22 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Play the Chain game. Give true answers. (Chơi trò chơi Dây chuyền. Cho câu trả lời đúng.)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 Lesson 1 (trang 20, 21, 22) | iLearn Smart Start 5

What's your favorite holiday?

It's Children's Day.

What's your favorite holiday?

It's New Year's Eve.

Hướng dẫn dịch:

Kỳ nghỉ yêu thích của bạn là gì?

Đó là Ngày Thiếu nhi.

Kỳ nghỉ yêu thích của bạn là gì?

Đó là đêm Giao thừa.

Lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 2: Holidays hay, chi tiết khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 5 iLearn Smart Start.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Tài liệu giáo viên