Tiếng Anh lớp 5 Smart Start Unit 2 Lesson 3 (trang 26, 27, 28)Lời giải bài tập Unit 2 lớp 5 Lesson 3 trang 26, 27, 28 trong Unit 2: Holidays Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 2.

Tiếng Anh lớp 5 Smart Start Unit 2 Lesson 3 (trang 26, 27, 28)

Quảng cáo

A.

1 (trang 26 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Listen and point. Repeat. (Nghe và chỉ. Nhắc lại)

Track 39

Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 Lesson 3 (trang 26, 27, 28) | iLearn Smart Start 5

1. put up colored paper.

2. buy candy

3. invite friends

4. blow up the balloons

5. make a cake

6. wrap the presents

(Học sinh tự thực hành)

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

1. treo giấy màu lên.

2. mua kẹo.

3. mời bạn bè.

4. thổi bóng.

5. làm bánh.

6. gói quà.

2 (trang 26 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start):  Play the game Flashcard peek. (Chơi trò chơi Flashcard peek)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 Lesson 3 (trang 26, 27, 28) | iLearn Smart Start 5

(Học sinh tự thực hành)

B.

1 (trang 26 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Listen and practice. (Lắng nghe và thực hành)

Track 40

Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 Lesson 3 (trang 26, 27, 28) | iLearn Smart Start 5

Quảng cáo

Could you blow up the balloons?

Yes, sure.

(Học sinh tự thực hành)

Hướng dẫn dịch:

Bạn có thể thổi bóng bay được không?

Vâng, chắc chắn rồi.

2 (trang 26 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start):  Look and write. Practice. (Nhìn và viết. Thực hành)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 Lesson 3 (trang 26, 27, 28) | iLearn Smart Start 5

1. A: Could you invite friends?

B: Yes, sure.

Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 Lesson 3 (trang 26, 27, 28) | iLearn Smart Start 5

2. A: Could you______________________?

B: Yes, sure.

Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 Lesson 3 (trang 26, 27, 28) | iLearn Smart Start 5

3. A: Could you______________________?

B: Yes, sure.

Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 Lesson 3 (trang 26, 27, 28) | iLearn Smart Start 5

4. A: Could _________________________?

B: Yes, sure.

Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 Lesson 3 (trang 26, 27, 28) | iLearn Smart Start 5

5. A: ________you____________________?

B: Yes, ___________

Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 Lesson 3 (trang 26, 27, 28) | iLearn Smart Start 5

6. A: ____________________________?

B: _________________, sure.

Quảng cáo

Đáp án:

1. invite friends

2. buy candy

3. wrap the presents

4. you make a cake

5. A. Could / put up colored paper? - B. sure

6. A. Could you blow up the balloons? - B. Yes, sure

Giải thích:

Could + V: có thể làm gì

Hướng dẫn dịch:

1. A: Bạn có thể mời bạn bè được không?

B: Vâng, chắc chắn rồi.

2. A: Bạn có thể mua kẹo được không?

B: Vâng, chắc chắn rồi.

3. A: Bạn có thể gói quà được không?

B: Vâng, chắc chắn rồi.

4. A: Bạn có thể làm một chiếc bánh được không?

B: Vâng, chắc chắn rồi.

5. A: Bạn có thể treo giấy màu lên được không?

B: Vâng, chắc chắn rồi

6. A: Bạn có thể thổi bóng bay được không?

B: Vâng, chắc chắn rồi.

C.

1 (trang 27 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Listen and repeat.(Lắng nghe và nhắc lại)

Track 41

Could you buy candy?

Could you make a cake?

(Học sinh tự thực hành)

Hướng dẫn dịch:

Bạn có thể mua kẹo được không?

Bạn có thể làm một chiếc bánh được không?

2 (trang 27 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Chant. Tum to page 123. (Hát lên. Mở sách trang 123)

Track 42

(Học sinh tự thực hành)

D.

1 (trang 27 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Describe the comic. Use the new words. Listen.(Miêu tả truyện tranh. Sử dụng những từ mới. Nghe.)

Track 43

Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 Lesson 3 (trang 26, 27, 28) | iLearn Smart Start 5

(Học sinh tự thực hành)

2 (trang 27 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start):  Listen and circle. (Nghe và viết)

Track 44

1.

Lucy. Mom, is the New Year's party on Sunday?

Mrs. Brown: Yes. Lucy, could you (1) invite friends.

Lucy: Yes, sure, Mom.

Alfie: Mrs. Brown, can I invite my friends

from Alpha?

Mrs. Brown: Sure.

2.

Alfie: I'm so excited! Mrs. Brown, can I help you?

Mrs. Brown: Yes, Alfie. Could you (2)________________________?

Alfie: Yes, sure, Mrs. Brown.

Mrs. Brown: Thanks, Alfie. And Tom, could you help your dad in the kitchen?

Tom: Yes, sure, Mom.

3.

Tom: Hi, Dad.

Mr. Brown: Hey, Tom.

Tom: What are you doing?

Mr. Brown: I'm making cookies. Could you (3)__________________________?

Tom: OK, sure. That sounds fun.

4.

Tom: Lucy, could you (4)___________________________________________?

Lucy: Yes, sure.

Alfie: Let me help you, Lucy.

Lucy: Thanks.

Everyone: Wow! Alfie, your friends are great!

Đáp án:

1. invite friends

2. blow up the balloons

3. make a cake

4. put up colored paper

Hướng dẫn dịch:

1.

Lucy: Mẹ ơi, bữa tiệc năm mới là vào Chủ nhật phải không?

Bà Brown: Đúng vậy. Lucy, con có thể mời bạn bè không?

Lucy: Dạ, chắc chắn, mẹ.

Alfie: Mẹ ơi, con có thể mời bạn bè của con từ Alpha không?

Bà Brown: Chắc chắn.

2.

Alfie: Con rất hào hứng! Bà Brown, con có thể giúp mẹ không?

Bà Brown: OK, Alfie. Con có thể bơm bóng bay được không?

Alfie: Dạ, chắc chắn.

Bà Brown: Cảm ơn, Alfie. Và Tom, con có thể giúp ba trong nhà bếp không?

Tom: Dạ, chắc chắn, mẹ.

3.

Tom: Xin chào, Ba.

Ông Brown: Hey, Tom.

Tom: Ba đang làm gì đấy?

Ông Brown: Ba đang làm bánh quy. Con có thể làm bánh không?

Tom: Được rồi, chắc chắn. Nghe có vẻ vui.

4.

Tom: Lucy, cậu có thể treo giấy màu lên được không?

Lucy: Dạ, chắc chắn.

Alfie: Để tớ giúp cậu, Lucy.

Lucy: Cảm ơn cậu nhé.

...

Mọi người: Wow! Alfie, bạn bè của cậu thật tuyệt!

3 (trang 27 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Role-play (Đóng vai)

(Học sinh tự thực hành)

E.

1 (trang 28 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Point, ask and answer. (Chỉ, hỏi và trả lời)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 Lesson 3 (trang 26, 27, 28) | iLearn Smart Start 5

Could you blow up the balloons?

Yes, sure

(Học sinh tự thực hành)

Hướng dẫn dịch:

Bạn có thể thổi bóng bay được không?

Vâng, chắc chắn rồi

2 (trang 28 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): List other things you do to celebrate holidays and festivals. Practice again. (Liệt kê những việc khác bạn làm để kỷ niệm ngày lễ và lễ hội.Thực hành lại)

(Học sinh tự thực hành)

F.

1 (trang 28 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Play Tic, tac, toe. (Chơi trò chơi Tic, tac, toe)

Could you make a cake? - Yes, sure.

OK, your turn.

Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 Lesson 3 (trang 26, 27, 28) | iLearn Smart Start 5

(Học sinh tự thực hành)

Hướng dẫn dịch:

Bạn có thể làm một chiếc bánh được không?

Vâng, chắc chắn rồi.

Được rồi, đến lượt bạn.

Lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 2: Holidays hay, chi tiết khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start hay khác:

Săn shopee giá ưu đãi :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 5 iLearn Smart Start.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 5 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên