Tiếng Anh lớp 5 Smart Start Unit 2 Lesson 2 (trang 23, 24, 25)Lời giải bài tập Unit 2 lớp 5 Lesson 2 trang 23, 24, 25 trong Unit 2: Holidays Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 2.

Tiếng Anh lớp 5 Smart Start Unit 2 Lesson 2 (trang 23, 24, 25)

Quảng cáo

A.

1 (trang 23 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start):  Listen and point. Repeat. (Nghe và chỉ. Nhắc lại)

Track 33

Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 Lesson 2 (trang 23, 24, 25) | iLearn Smart Start 5

(Học sinh tự thực hành)

2 (trang 23 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Play the game Slow motion. (Chơi trò chơi Chuyển động chậm)

(Học sinh tự thực hành)

B.

1 (trang 23 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start):  Listen and practice (Lắng nghe và thực hành)

Quảng cáo

Track 34

When’s Christmas Day?

It's on December twenty-fifth.

Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 Lesson 2 (trang 23, 24, 25) | iLearn Smart Start 5

(Học sinh tự thực hành)

Hướng dẫn dịch:

Khi nào là ngày Giáng sinh?

Đó là ngày hai mươi lăm tháng mười hai.

Quảng cáo

2 (trang 23 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Look and write. Practice. (Nhìn và viết. Thực hành)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 Lesson 2 (trang 23, 24, 25) | iLearn Smart Start 5

1. A: When's Children's Day?

B: It's on June first

Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 Lesson 2 (trang 23, 24, 25) | iLearn Smart Start 5

2. A: When's Lunar New Year?

B: It's on January___________________

Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 Lesson 2 (trang 23, 24, 25) | iLearn Smart Start 5

3. A: ________________________Teacher’s Day?

B: It's on November________________

Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 Lesson 2 (trang 23, 24, 25) | iLearn Smart Start 5

4. A: When’s Halloween?

B: _____________October______________

Đáp án:

1. first

2. twenty-second

3. A. When’s - B. twenty

4. It’s on / thirtieth

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

1. A: Ngày thiếu nhi là ngày nào?

B: Đó là vào ngày 1 tháng 6

2. A: Tết Nguyên đán là ngày nào?

B: Đó là vào ngày 1 tháng 1

3. A: Ngày Nhà giáo là ngày nào?

B: Đó là vào ngày 20 tháng 11

4. A: Halloween là ngày nào?

B: Đó là ngày 30 tháng 10

C.

1 (trang 24 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Listen and repeat. (Lắng nghe và nhắc lại)

Track 35

'twenty-fifth, thirty-first

(Học sinh tự thực hành)

Hướng dẫn dịch: hai mươi lăm, ba mươi mốt

2 (trang 24 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Chant. Turn to page 123. Hãy hát lên. Mở sang trang 123)

Track 36

(Học sinh tự thực hành)

D.

1 (trang 24 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Describe the comic. Use the new words. Listen. (Miêu tả truyện tranh. Sử dụng những từ mới. Lắng nghe)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 Lesson 2 (trang 23, 24, 25) | iLearn Smart Start 5

(Học sinh tự thực hành)

2 (trang 24 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Listen and number. (Lắng nghe và đánh số)

Track 38

thirtieth             twenty-fifth             twenty-third             nineteenth

1.

Alfie: Wow! A Halloween party. When is it?

Ben: It says it's on October _________(1)________________

Tom: That's this Saturday! Yay!

Alfie: Cool! I can wear some funny clothes.

2.

Alfie: Hmm. What about the other special dates? Lucy, you love the school's Spring Festival, right? When is it?

Lucy: Yes, I do. It's on April _________(2)_________________ .

Alfie: Great thank you.

3.

Alfie: Tom, when's the Teachers' Day party?

Tom: It's on November _________(3)_____________________.

Alfie: Oh, great.

4.

Alfie: Oh, and when's the Christmas party, Tom?

Tom: It's on December ______________(4)________________

Alfie: Thanks, Tom. I love Christmas.

Alfie: Ho ho ho...

Lucy: Alfie, it's Halloween, not Christmas…

Tom & Lucy: Haha!

Đáp án:

1. thirtieth

2. twenty-fifth

3. nineteenth

4. twenty-third

Hướng dẫn dịch:

1.

Alfie: Wow! Một bữa tiệc Halloween. Khi nào vậy?

Ben: Nó ghi là vào ngày ba mươi tháng mười.

Tom: Đó là vào thứ Bảy này đấy! Yeah!

Alfie: Tuyệt! Tớ có thể mặc một số trang phục hài hước.

2.

Alfie: Hmm. Còn những ngày đặc biệt khác thì sao? Lucy, cậu thích Lễ hội Xuân của trường, phải không? Khi nào vậy?

Lucy: Đúng vậy. Nó là vào ngày hai mươi lăm tháng tư.

Alfie: Tuyệt vời, cảm ơn cậu.

3.

Alfie: Tom, bữa tiệc Ngày Nhà giáo là khi nào?

Tom: Nó là vào ngày mười chín tháng mười một.

Alfie: Oh, tuyệt vời.

4.

Alfie: Ồ, và bữa tiệc Giáng Sinh là khi nào, Tom?

Tom: Nó là vào ngày hai mươi ba tháng mười hai.

Alfie: Cảm ơn, Tom. Tớ thích Giáng Sinh.

...

Alfie: Ho ho ho...

Lucy: Alfie, đây là Halloween, không phải Giáng Sinh...

Tom & Lucy: Haha!

3 (trang 24 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Role-play (Đóng vai)

(Học sinh tự thực hành)

E.

1 (trang 25 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Point, ask, and answer. (Chỉ, hỏi và trả lời)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 Lesson 2 (trang 23, 24, 25) | iLearn Smart Start 5

When’s Christmas Day?

It’s on December twenty-fifth

December 25th                   October 31st                  November 20th

June 1st                               December 31st              January 22nd

(Học sinh tự thực hành)

Hướng dẫn dịch:

Khi nào là ngày Giáng sinh?

Đó là ngày hai mươi lăm tháng mười hai

2 (trang 25 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): List other special dates you know. Practice again. (Liệt kê những ngày đặc biệt khác mà bạn biết. Thực hành lại).

(Học sinh tự thực hành)

F

1 (trang 25 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Ask and answer questions about when holidays are. (Hỏi và trả lời các câu hỏi về ngày nghỉ lễ)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 Lesson 2 (trang 23, 24, 25) | iLearn Smart Start 5

When’s Halloween?

It’s on October thirty-first

OK. Your turn!

(Học sinh tự thực hành)

Lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 2: Holidays hay, chi tiết khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 5 iLearn Smart Start.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Tài liệu giáo viên