Tiếng Anh lớp 5 Unit 10 Lesson 1 trang 64 - 65 Tập 1 hay nhấtUnit 10 lớp 5: When will Sports Day be?

Tiếng Anh lớp 5 Unit 10 Lesson 1 trang 64 - 65 Tập 1 hay nhất

Video giải Tiếng Anh 5 Unit 10: When will Sports Day be? - Lesson 1 - Cô Bùi Thị Mỹ (Giáo viên VietJack)

1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại.)

Quảng cáo

Bài nghe:

a. - I'm looking for Phong. Where is he?

- He's in the gym.

b. - What's he doing there?

- I think he's practising for Sports Day.

c. - When will Sports Day be?

- On Saturday.

d. - Will you take part in Sport Day?

- Yes, I will.

Hướng dẫn dịch:

a. - Mình đang tìm Phong. Cậu ấy ở đâu thế?

- Cậu ấy ở trong phòng luyện tập thế dục.

Quảng cáo

b. - Cậu ấy đang làm gì ở đó?

- Mình nghĩ cậu ấy đang rèn luyện cho ngày Thể thao.

c. - Khi nào là ngày Thể thao?

- Vào thứ Bảy.

d. - Bạn sẽ tham dự ngày Thể thao chứ?

- Ừ, mình sẽ.

2. Point and say. (Chỉ và nói)

Bài nghe:

When will____________ be? (Khi nào là ngày?)

It'll be on_____ (Nó sẽ vào ngày ___________.)

a. When will Sports Day be?

It'll be on Saturday.

b. When will Teachers' Day be?

It'll be on Sunday.

c. When will Independence Day be?

It'll be on Thursday.

d. When will Children's Day be?

It will be on Friday.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

a. Khi nào là ngày Thể thao?

Nó sẽ vào thứ Bảy.

b. Khi nào là ngày Nhà giáo?

Nó sẽ vào Chủ nhật.

c. Khi nào là ngày Quốc Khánh?

Nó sẽ vào thứ Năm.

d. Khi nào là ngày Thiếu nhi?

Nó sẽ vào thứ thứ Sáu.

3. Let's talk. (Cùng nói)

Ask and answer questions about school events. (Hỏi và trả lời các câu hỏi về các sự kiện của trường.)

Học sinh tự thực hành. Tham khảo bài 2.

4. Listen and match. (Nghe và nối tranh)

Bài nghe:

1.c 2.a 3.b
Quảng cáo

1. Tony: Hi, Mai. What are you doing?

Mai: I'm practising for the singing contest.

Tony: When will it be?

Mai: It'll be on Children's Day.

2. Tony: What are Tony and Phong doing?

Linda: They're playing table tennis.

Tony: Why are they playing table tennis now?

Linda: They're preparing for Teachers' Day.

3. Phong: Will you take part in the Music festival?

Linda: Yes, I will.

Phong: When will it be?

Linda: It'll be on Children's Day.

Hướng dẫn dịch:

1. Tony: Chào Mai. Bạn đang làm gì thế?

Mai: Mình đang luyện tập cho cuộc thi hát.

Tony: Nó sẽ vào khi nào?

Mai: Nó sẽ vào ngày Thiếu nhi.

2. Tony: Tony và Phong đang làm gì?

Linda: Họ đang chơi bóng bàn.

Tony: Tại sao họ đang chơi bóng bàn giờ này thế?

Linda: Họ đang chuẩn bị cho ngày Nhà giáo.

3. Phong: (ạn sẽ tham gia vào liên hoan Âm nhạc chứ?

Linda: Ừ, mình sẽ tham gia.

Phong: Nó sẽ vào khi nào?

Linda: Nó sẽ vào ngày Thiếu nhi.

5. Read and match. (Đọc và nối)

1.b 2.c 3.e 4.a 5.d

6. Let's sing. (Cùng hát)

Bài nghe:

When will Sports Day be?

When will Sports Day be?

It'll be in September, on Saturday.

When will the singing contest be?

It'll be in November, on Teachers' Day.

When will the music festival be?

It'll be in June, on Children's Day.

Hướng dẫn dịch:

Khi nào là ngày Thê thao?

Khi nào là ngày Thể thao?

Nó sẽ vào tháng Chín, vào thứ Bảy.

Khi nào cuộc thi hát diễn ra?

Nó sẽ vào tháng Mười Một, vào ngày Nhà giáo.

Khi nào là ngày liên hoan âm nhạc?

Nó vào tháng Sáu, vào ngày Thiếu nhi.

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 5 khác:

Mục lục Giải bài tập Tiếng Anh 5:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 5 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 5 - Cô Kiều Thu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 | Soạn Tiếng Anh 5 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-10-when-will-sports-day-be.jsp