Tiếng Anh lớp 5 Unit 13 Lesson 1 (trang 18, 19) - Global SuccessLời giải bài tập Unit 13 lớp 5 Lesson 1 trang 18, 19 trong Unit 13: Our special days Tiếng Anh lớp 5 Global Success hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh lớp 5.

Tiếng Anh lớp 5 Unit 13 Lesson 1 (trang 18, 19) - Global Success

Quảng cáo

1 (trang 18 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và nhắc lại)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 13 Lesson 1 (trang 18, 19) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success<

Hướng dẫn dịch:

a.

- Xin chào, David. Ở nước bạn có ngày lễ thiếu nhi không?

- Có. Nó sắp đến.

b.

- Bạn sẽ làm gì vào ngày lễ thiếu nhi?

- Chúng mình sẽ hát nhảy và ăn tiệc.

Quảng cáo

2 (trang 18 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Listen, point and say (Nghe, chỉ và nói)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 13 Lesson 1 (trang 18, 19) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success<

Đáp án:

a. What will you do on Children’s Day? - We’ll dance.

b. What will you do on Teacher’s Day? - We’ll sing.

c. What will you do on Sports Day? - We’ll play badminton.

d. What will you do at Mid-Autumn Festival? - We’ll have a party.

Hướng dẫn dịch:

a. Ngày thiếu nhi bạn sẽ làm gì? - Chúng mình sẽ múa.

b. Bạn sẽ làm gì vào Ngày Nhà giáo? - Chúng mình sẽ hát.

Quảng cáo

c. Bạn sẽ làm gì vào Ngày Thể thao? - Chúng mình sẽ chơi cầu lông.

d. Tết Trung Thu bạn sẽ làm gì? - Chúng mình sẽ tổ chức một bữa tiệc.

3 (trang 18 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Let’s talk (Hãy nói)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 13 Lesson 1 (trang 18, 19) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success<

Gợi ý:

What will you do on Teacher’s Day? - We’ll sing.

Hướng dẫn dịch:

Bạn sẽ làm gì vào Ngày Nhà giáo? - Chúng mình sẽ hát.

Quảng cáo

4 (trang 19 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Listen and tick or cross (Nghe và đánh dấu hoặc gạch chéo)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 13 Lesson 1 (trang 18, 19) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success<

Đáp án:

1. X

2. X

3. V

4. V

Nội dung bài nghe:

1.

- What will you do on Teacher’s Day?

- We’ll sing.

2.

- What will you do on Children’s Day?

- We’ll dance.

3.

- What will you do on Sports Day?

- We’ll play football.

4.

- Will you be at Mid-Autumn Festival?

- Yes, we will.

- What will you do?

- We’ll have a party.

Hướng dẫn dịch:

1.

- Bạn sẽ làm gì vào ngày Nhà giáo?

- Chúng ta sẽ hát.

2.

- Ngày thiếu nhi bạn sẽ làm gì?

- Chúng ta sẽ khiêu vũ.

3.

- Bạn sẽ làm gì vào Ngày Thể thao?

- Chúng ta sẽ chơi bóng đá.

4.

- Bạn có dự Tết Trung Thu không?

- Có.

- Bạn sẽ làm gì?

- Chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc.

5 (trang 19 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Read and complete (Đọc và hoàn thành)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 13 Lesson 1 (trang 18, 19) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success<

Đáp án:

1. have a party

2. Teacher’s Day

3. on Sports Day - We’ll

4. What will - sing

Hướng dẫn dịch:

1. Ngày thiếu nhi bạn sẽ làm gì? - Chúng mình sẽ ăn tiệc.

2. Bạn sẽ làm gì vào Ngày Nhà giáo? - Chúng mình sẽ múa.

3. Bạn sẽ làm gì vào Ngày Thể thao? - Chúng mình sẽ chơi cầu lông.

4. Tết Trung Thu bạn sẽ làm gì? - Chúng mình sẽ hát.

6 (trang 19 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Listen, complete and sing (Nghe, hoàn thành và hát)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 13 Lesson 1 (trang 18, 19) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success<

Đáp án:

1. sing

2. Teacher’s Day

3. guitar

Hướng dẫn dịch:

Bạn sẽ khiêu vũ vào ngày thiếu nhi chứ?

Có. Có

Bạn sẽ làm gì khác vào ngày đó?

Chúng ta sẽ chơi piano và hát.

Họ sẽ hát vào Ngày Nhà giáo chứ?

Vâng, họ sẽ làm vậy. Vâng, họ sẽ làm vậy.

Họ sẽ làm gì khác vào ngày đó?

Họ sẽ chơi guitar và nhảy.

Lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 13: Our special days hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

Mục lục Giải bài tập Tiếng Anh 5:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 | Soạn Tiếng Anh 5 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Tài liệu giáo viên