Tiếng Anh lớp 5 Unit 18 Lesson 1 trang 52 - 53 Tập 2 hay nhấtUnit 18 lớp 5: What will the weather be like tomorrow?

Tiếng Anh lớp 5 Unit 18 Lesson 1 trang 52 - 53 Tập 2 hay nhất

Video giải Tiếng Anh 5 Unit 18 What will the weather be like tomorrow? - Lesson 1 - Cô Nguyễn Minh Hiền (Giáo viên VietJack)

1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại)

Quảng cáo

Bài nghe:

a) Good evening and welcome to the weather forecast. Let's take a look at the weather today.

b) It's cold and cloudy in Ha Noi. It's cool and windy in Hue. It's hot and sunny in Ho Chi Minh City.

c) What will the weather be like tomorrow? - Well, it will be cold and rainny in Ha Noi.

d) It will be warm and foggy in Hue. In Ho Chi Minh City, it will be hot and sunny. That's the weather forecast for tomorrow.

Hướng dẫn dịch:

a. Xin chào buổi tối và chào đón các bạn đến với chương trình dự báo thời tiết. Chúng ta hãy nhìn vào thời tiết hôm nay.

b. Trời lạnh và có nhiều mây ở Hà Nội. Trời mát và có gió ở Huế. Trời nóng và có nắng ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Quảng cáo

c. Thời tiết sẽ như thế nào vào ngày mai? - Ồ, trời sẽ lạnh và có mưa ở Hà Nội.

d. Trời sẽ ốm và có sương mù ở Huế. Ở Thành phố Hồ Chí Minh, trời sẽ nóng và có nắng. Đó là dự báo thời tiết vào ngày mai.

2. Point and say. (Chỉ và nói)

Bài nghe:

a. What will the weather be like tomorrow? - It will be cold and snowy.

b. What will the weather be like tomorrow? - It will be hot and sunny.

c. What will the weather be like tomorrow? - It will be warm and stormy.

d. What will the weather be like tomorrow? - It will be cool and cloudy.

Hướng dẫn dịch:

a. Thời tiết ngày mai sẽ như thế nào? - Trời sẽ lạnh và có tuyết.

b. Thời tiết ngày mai sẽ như thế nào? - Trời sẽ nóng và nắng.

c. Thời tiết ngày mai sẽ như thế nào? - Trời sẽ ấm và có lốc.

d. Thời tiết ngày mai sẽ như thế nào? - Trời sẽ mát mẻ và nhiều mây.

Quảng cáo

3. Let's talk. (Cùng nói)

- What's the weather like today?

It's cool and rainy.

What will the weather be like tomorrow?

It will be hot and sunny.

- What's the weather like today?

It's cold and snowy.

- What will the weather be like tomorrow?

It will be warm and sunny.

- What's the weather like today?

It's cold and snowy.

- What will the weather be like tomorrow?

It will be warm and sunny.

- What's the weather like today?

It's hot and rainy.

- What will the weather be like tomorrow?

It will be cool and cloudy.

Hướng dẫn dịch:

- Thời tiết hôm nay như thế nào?

- Trời mát mẻ và có mưa.

- Thời tiết ngày mai sẽ như thế nào?

- Trời sẽ nóng và có nắng.

- Thời tiết hôm nay như thế nào?

- Trời lạnh và có tuyết.

- Thời tiết ngày mai sẽ như thế nào?

Quảng cáo

- Trời sẽ ấm và có nắng.

- Thời tiết hôm nay như thế nào?

– Trời lạnh và có tuyết.

- Thời tiết ngày mai sẽ như thế nào?

- Tròi sẽ ấm và có nắng.

- Thời tiết hôm nay như thế nào?

- Trời nóng và có mưa.

- Thời tiết ngày mai sẽ như thế nào?

– Trời sẽ mát mẻ và có mây.

4. Listen and circle a, b or c. (Nghe và khoanh tròn đáp án a, b hoặc c)

Bài nghe:

1. b 2. a 3. c

Good evening and welcome to the weather forecast. What will the weather be like tomorrow? Well, it will be snowy and very cold in Sa Pa. In Ha Noi, it will be foggy and windy. The weather will be fine tomorrow in Da Nang. It will be sunny, but it will also be very windy ...

Hướng dẫn dịch:

Chào buổi tối và xin chào đến với chương trình dự báo thời tiết. Thời tiết ngày mai sẽ như thế nào? Ô, trời sẽ có tuyết và rất lạnh ở Sa Pa. Ở Hà Nội, trời sẽ có sương mù và gió. Thời tiết ngày mai sẽ đẹp ở Đà Nẵng. Trời sẽ có nắng, nhưng trời cũng sẽ rất nhiều gió ...

5. Read and complete. (Đọc và điền vào chỗ trống)

l. go 2. weather 3. stormy 4. forecast 5. watch

Hướng dẫn dịch:

Tony: Thời tiết ngày mai sẽ như thế nào?

Mai: À, trời sẽ lạnh và có bão.

Tony: Làm sao bạn biết thế?

Mai: Mình đã xem dự báo thời tiết trên tivi.

Tony: Chúng mình không thể đi dã ngoại nếu trời có bão đâu.

Mai: Ừ. Vậy hãy ở nhà, ăn bắp rang bơ và xem hoạt hình nhé.

Tony và Linda: Ý kiến hay đó!

6. Let's play. (Cùng chơi)

What will the weather be like tomorrow? - It will be cold.

Hướng dẫn dịch:

Thời tiết ngày mai sẽ như thế nào? - Trời sẽ lạnh.

Bài giảng: Unit 18: What will the weather be like tomorrow? - Lesson 1 - Cô Lê Mai Anh (Giáo viên VietJack)

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 5 khác:

Mục lục Giải bài tập Tiếng Anh 5:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GIA SƯ DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 | Soạn Tiếng Anh 5 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-18-what-will-the-weather-be-like-tomorrow.jsp