Tiếng Anh lớp 5 Unit 16 Lesson 2 (trang 42, 43) - Global SuccessLời giải bài tập Unit 16 lớp 5 Lesson 2 trang 42, 43 trong Unit 16: Seasons and the weather Tiếng Anh lớp 5 Global Success hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh lớp 5.

Tiếng Anh lớp 5 Unit 16 Lesson 2 (trang 42, 43) - Global Success

Quảng cáo

1 (trang 42 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và nhắc lại)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 16 Lesson 2 (trang 42, 43) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success

Hướng dẫn dịch:

a.

- Thời tiết Hà Nội mùa đông thế nào?

- Trời lạnh và khô.

b.

- Bạn thường mặc gì vào mùa đông?

- Mình mặc áo len.

Quảng cáo

2 (trang 42 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Listen, point and say (Nghe, chỉ và nói)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 16 Lesson 2 (trang 42, 43) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success

Đáp án:

a. What do you usually wear in spring? - I wear a blouse.

b. What do you usually wear in summer? - I wear trousers.

c. What do you usually wear in autumn? - I wear jeans.

d. What do you usually wear in winter? - I wear a jumper.

Hướng dẫn dịch:

a. Bạn thường mặc gì vào mùa xuân? - Mình mặc áo sơ mi.

b. Bạn thường mặc gì vào mùa hè? - Mình mặc quần dài.

Quảng cáo

c. Bạn thường mặc gì vào mùa thu? - Mình mặc quần jeans.

d. Bạn thường mặc gì vào mùa đông? - Mình mặc áo len.

3 (trang 42 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Let’s talk (Hãy nói)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 16 Lesson 2 (trang 42, 43) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success

Gợi ý:

What do you usually wear in summer? - I wear trousers.

Hướng dẫn dịch:

Bạn thường mặc gì vào mùa hè? - Mình mặc quần dài.

Quảng cáo

4 (trang 43 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Listen and circle (Nghe và khoanh tròn)

Bài nghe:

1.

A. What season is it in Sydney? - It's _______.

a. autumn

b. summer

B. What does he usually wear? - He wears _______.

a. shorts and a T-shirt

b. jeans and a T-shirt

2.

A. What season is it in Ha Noi? - It's _______.

a. winter

b. summer

B. What does she usually wear? - She wears _______.

a. a skirt and a jumper

b. jeans and a jumper

Đáp án:

1. A. b          B. a

2. A. a           B. b

Nội dung bài nghe:

1.

- Where are you, Ben?

- I’m at home in Sydney now.

- How’s the weather?

- It’s warm and humid in summer.

- What do you usually wear in this season?

- I wear shorts and a T-shirt.

2.

- Where are you, Mai?

- I’m at home in Ha Noi now.

- How’s the weather?

- It’s cold and dry in winter.

- What do you usually wear in winter?

- I wear jeans and a jumper.

5 (trang 43 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Read and complete (Đọc và hoàn thành)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 16 Lesson 2 (trang 42, 43) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success

Đáp án:

1.

A: How's the weather in your place, Akiko?

B: It's cool and windy. It's autumn.

A: What do you usually wear at this time of year?

B: I wear jeans and a jumper.

2.

A: What season is it in London now, Tom?

B: It's winter. It's very cold and snowy.

A: What do you usually wear in winter?

B: I wear trousers and a coat.

Hướng dẫn dịch:

1.

A: Thời tiết ở chỗ bạn thế nào, Akiko?

B: Trời mát và nhiều gió. Mùa thu.

A: Bạn thường mặc gì vào thời điểm này trong năm?

B: Tôi mặc quần jean và áo len.

2.

A: Hiện tại ở London đang là mùa gì vậy Tom?

B: Đang là mùa đông. Trời rất lạnh và có tuyết.

A: Bạn thường mặc gì vào mùa đông?

B: Tôi mặc quần dài và áo khoác.

6 (trang 43 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Let’s play (Hãy chơi)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 16 Lesson 2 (trang 42, 43) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success

(Học sinh thực hành trên lớp)

Lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 16: Seasons and the weather hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

Mục lục Giải bài tập Tiếng Anh 5:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 | Soạn Tiếng Anh 5 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Tài liệu giáo viên