Tiếng Anh lớp 5 Unit 4 Lesson 2 (trang 30, 31) - Global SuccessLời giải bài tập Unit 4 lớp 5 Lesson 2 trang 30, 31 trong Unit 4: Our free-time activities Tiếng Anh lớp 5 Global Success hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh lớp 5.

Tiếng Anh lớp 5 Unit 4 Lesson 2 (trang 30, 31) - Global Success

Quảng cáo

1 (trang 30 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và nhắc lại)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 4 Lesson 2 (trang 30, 31) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success

Hướng dẫn dịch:

a.

- Bạn làm gì vào cuối tuần?

- Mình thường nghe nhạc.

b.

- Còn bạn, Bill? Bạn làm gì vào cuối tuần?

- Mình thường chơi bóng bàn.

Quảng cáo

2 (trang 30 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Listen, point and say (Nghe, chỉ và nói)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 4 Lesson 2 (trang 30, 31) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success

Đáp án:

a.

- What do you do at the weekend?

- I always read stories.

b.

- What do you do at the weekend?

- I usually water the flowers.

c.

- What do you do at the weekend?

- I often ride my bike.

Quảng cáo

d.

- What do you do at the weekend?

- I sometimes surf the Internet.

Hướng dẫn dịch:

a.

- Bạn làm gì vào cuối tuần?

- Mình luôn đọc truyện.

b.

- Bạn làm gì vào cuối tuần?

- Mình thường tưới hoa.

c.

- Bạn làm gì vào cuối tuần?

- Mình thường xuyên đi xe đạp.

d.

- Bạn làm gì vào cuối tuần?

- Thỉnh thoảng mình lướt Internet.

Quảng cáo

3 (trang 30 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Let’s talk (Hãy nói)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 4 Lesson 2 (trang 30, 31) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success

Gợi ý:

- What do you do at the weekend?

- I often ride my bike.

Hướng dẫn dịch:

- Bạn làm gì vào cuối tuần?

- Mình thường xuyên đi xe đạp.

4 (trang 31 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Listen and tick (Nghe và tích V)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 4 Lesson 2 (trang 30, 31) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success

Đáp án:

1. b

2. a

Nội dung bài nghe:

1.

- What are you doing, Kate?

- I’m watching a new cartoon.

- Do you often watch cartoons at the weekend?

- Yes, I do. I like watching cartoons very much.

2.

- What are you doing, David?

- I’m reading a story.

- Do you usually read stories at the weekend?

- No, I don’t. I surf the Internet. I like it very much.

Hướng dẫn dịch:

1.

- Cậu đang làm gì vậy Kate?

- Tớ đang xem một bộ phim hoạt hình mới.

- Cậu có thường xem phim hoạt hình vào cuối tuần không?

- Có. Tớ rất thích xem phim hoạt hình.

2.

- Cậu đang làm gì vậy, David?

- Tớ đang đọc một câu chuyện.

- Cậu có thường đọc truyện vào cuối tuần không?

- Không, tớ không. Tớ lướt Internet. Tớ rất thích nó.

5 (trang 31 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Read and complete (Đọc và hoàn thành)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 4 Lesson 2 (trang 30, 31) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success

Đáp án:

1.

A: What do you like doing in your free time?

B: I watch films.

A: What type of films like watching?

B: I like watching cartoons.

2.

A: What do you do at the weekend?

B: I usually water the flowers.

A: Do you always help your mother with the cooking at the weekend?

B: No, I don't. Just sometimes.

Hướng dẫn dịch:

1.

A: Bạn thích làm gì vào thời gian rảnh?

B: Mình xem phim.

A: Bạn thích xem thể loại phim gì?

B: Mình thích xem phim hoạt hình.

2.

A: Bạn làm gì vào cuối tuần?

B: Mình thường tưới hoa.

A: Bạn có luôn giúp mẹ nấu ăn vào cuối tuần không?

B: Không, mình không. Chỉ thỉnh thoảng thôi.

6 (trang 31 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Listen, complete and sing (Nghe, hoàn thành và hát)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 4 Lesson 2 (trang 30, 31) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success

Đáp án:

1. guitar

2. weekend

3. always

Hướng dẫn dịch:

Bạn thích làm gì trong thời gian rảnh?

Tớ thích chơi violin.

Bạn có thích chơi guitar không?

Không, tớ không. Tớ không bao giờ chơi ghi-ta.

Bạn làm gì vào cuối tuần?

Tớ đạp xe trong công viên.

Bạn có luôn đạp xe trong công viên không?

Có. Có.

Lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 4: Our free-time activities hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

Mục lục Giải bài tập Tiếng Anh 5:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 | Soạn Tiếng Anh 5 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Tài liệu giáo viên