Tiếng Anh lớp 5 Unit 9 Lesson 2 (trang 64, 65) - Global SuccessLời giải bài tập Unit 9 lớp 5 Lesson 2 trang 64, 65 trong Unit 9: Our outdoor activities Tiếng Anh lớp 5 Global Success hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh lớp 5.

Tiếng Anh lớp 5 Unit 9 Lesson 2 (trang 64, 65) - Global Success

Quảng cáo

1 (trang 64 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và nhắc lại)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 9 Lesson 2 (trang 64, 65) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success

Hướng dẫn dịch:

a.

- Mình không thấy bạn vào thứ Bảy trước. Bạn đã ở đâu?

- Mình ở trung tâm thể thao.

b.

- Bạn đã làm gì ở đó?

- Mình đã chơi cầu lông.

Quảng cáo

2 (trang 64 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và nhắc lại)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 9 Lesson 2 (trang 64, 65) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success

Đáp án:

a. What did you do yesterday? – We listened to music.

b. What did you do yesterday? – We watched the fish.

c. What did you do yesterday? – We danced around the campsite.

d. What did you do yesterday? – We played chess.

Hướng dẫn dịch:

a. Bạn đã làm gì ngày hôm qua? - Chúng tớ đã nghe nhạc.

b. Bạn đã làm gì ngày hôm qua? – Chúng tớ đã xem cá.

Quảng cáo

c. Bạn đã làm gì ngày hôm qua? – Chúng tớ nhảy múa quanh khu cắm trại.

d. Bạn đã làm gì ngày hôm qua? – Chúng tớ chơi cờ.

3 (trang 64 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Let’s talk (Hãy nói)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 9 Lesson 2 (trang 64, 65) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success

Gợi ý:

What did you do yesterday? – We danced around the campsite.

Hướng dẫn dịch:

Bạn đã làm gì ngày hôm qua? – Chúng tớ nhảy múa quanh khu cắm trại.

Quảng cáo

4 (trang 65 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Listen and circle (Nghe và khoanh tròn)

Bài nghe:

1. Where were you last Sunday? - We were at the _______.

a. campsite

b. funfair

2. What did you do in the morning? - We _______ around the lake.

a. cycled

b. walked

3. What did you do in the afternoon? - We visited the _______.

a. farm

b. zoo

4. What did you do in the evening? - I _______.

a. played the guitar

b. danced around the campfire

Đáp án:

1. a

2. b

3. b

4. b

Nội dung bài nghe:

My friends and I were at the campsite yesterday. I did lots of activities. In the morning, we walked around the lake. In the afternoon, we visited the zoo near the campsite. We watched peacocks and elephants. In the evening, I played the guitar and my friends dance around the campfire. We had a lot of fun.

Hướng dẫn dịch:

Bạn bè của tớ và tớ đã ở khu cắm trại ngày hôm qua. Tớ đã làm rất nhiều hoạt động. Buổi sáng, chúng tớ đi dạo quanh hồ. Buổi chiều, chúng tớ đi tham quan sở thú gần khu cắm trại. Chúng tớ đã xem con công và voi. Buổi tối, tớ chơi ghita và bạn bè nhảy múa quanh đống lửa trại. Chúng tớ đã có rất nhiều niềm vui.

5 (trang 65 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Read and complete (Đọc và hoàn thành)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 9 Lesson 2 (trang 64, 65) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success

Đáp án:

1. sports centre – played football

2. we were – do – watched the show

Hướng dẫn dịch:

1.

A: Cuối tuần trước bạn đã ở đâu?

B: Tôi đang ở trung tâm thể thao.

A: Bạn đã làm gì ở đó?

B: Tôi đã chơi bóng đá.

2.

A: Hôm qua bạn và Mai có đến rạp hát không?

B: Đúng thế.

A: Bạn đã làm gì ở đó?

B: Chúng tôi đã xem chương trình.

6 (trang 65 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Let’s sing (Hãy hát)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 9 Lesson 2 (trang 64, 65) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success

Hướng dẫn dịch:

Hôm qua bạn đã ở đâu?

Mình đã ở khu cắm trại.

Bạn đã làm gì ở đó?

Mình chơi ghi-ta.

Mình chơi guitar ở khu cắm trại.

Hôm qua bạn đã ở đâu?

Chúng mình đã ở trang trại.

Bạn đã làm gì ở đó?

Chúng mình đã trồng cây.

Chúng mình trồng cây ở trang trại.

Lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 9: Our outdoor activities hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

Mục lục Giải bài tập Tiếng Anh 5:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 | Soạn Tiếng Anh 5 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Tài liệu giáo viên