Tiếng Anh lớp 5 Unit 17 Lesson 3 (trang 50, 51) - Global SuccessLời giải bài tập Unit 17 lớp 5 Lesson 3 trang 50, 51 trong Unit 17: Stories for children Tiếng Anh lớp 5 Global Success hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh lớp 5.

Tiếng Anh lớp 5 Unit 17 Lesson 3 (trang 50, 51) - Global Success

Quảng cáo

1 (trang 50 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Listen and repeat (Nghe và nhắc lại)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 17 Lesson 3 (trang 50, 51) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success

2 (trang 50 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Listen and repeat. Pay attention to the intonation. (Lắng nghe và lặp lại. Chú ý đến ngữ điệu)

Bài nghe:

1. Did the hare run fast?

2. Was the prince intelligent?

3. Did the ant work hard?

4. Do you like the story?

Hướng dẫn dịch:

1. Thỏ có chạy nhanh không?

2. Hoàng tử có thông minh không?

3. Con kiến có làm việc chăm chỉ không?

4. Bạn có thích câu chuyện này không?

Quảng cáo

3 (trang 50 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Let’s chant (Hãy hát)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 17 Lesson 3 (trang 50, 51) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success

Tiếng Anh lớp 5 Unit 17 Lesson 3 (trang 50, 51) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success

Hướng dẫn dịch:

Bạn có thích Bạch Tuyết không?

Có. Có.

Bạn có thích bảy chú lùn không?

Quảng cáo

Có. Có.

Tôi thích Bạch Tuyết. Tôi thích bảy chú lùn.

Bạn có thích con kiến không?

Có. Có.

Bạn có thích châu chấu không?

Không, tôi không. Không, tôi không.

Tôi thích con kiến. Tôi thích con kiến.

4 (trang 51 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Read and tick True or False (Đọc và đánh dấu Đúng hoặc Sai)

Once upon a time, there lived a crow and a fox in a big forest. The fox liked to trick other animals. One day, the crow had a piece of meat in his mouth. The fox saw the meat, and he wanted to have it. He had an idea. He said to the crow, "You look amazing. Can you sing?" "Yes, I can sing beautifully" the crow replied. And he sang. As he answered the fox, the meat dropped to the ground. The fox quickly took the meat and said, "Bye, my friend." Then he ran away. The crow learned a lesson about trust.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Ngày xửa ngày xưa, có một con quạ và một con cáo sống trong một khu rừng lớn. Con cáo thích lừa những con vật khác. Một ngày nọ, con quạ ngậm một miếng thịt trong miệng. Con cáo nhìn thấy miếng thịt và nó muốn ăn nó. Anh ấy có ý tưởng. Anh ấy nói với con quạ, "Trông bạn thật tuyệt. Bạn có thể hát được không?" "Vâng, tôi có thể hát rất hay" con quạ trả lời. Và anh ấy đã hát. Khi anh ta trả lời con cáo, miếng thịt rơi xuống đất. Con cáo nhanh chóng lấy miếng thịt và nói: "Tạm biệt bạn của tôi." Sau đó anh ta bỏ chạy. Con quạ đã học được bài học về sự tin tưởng.

1. The fox and the crow lived in a forest.

2. The fox had a piece of meat in his mouth.

3. The crow can sing well.

4. The crow flew away with the meat.

5. The fox said goodbye to the crow and ran away.

Hướng dẫn dịch:

1. Cáo và quạ sống trong rừng.

2. Con cáo ngậm một miếng thịt trong miệng.

3. Con quạ có thể hát hay.

4. Con quạ bay đi cùng với miếng thịt.

5. Con cáo từ biệt con quạ và bỏ chạy.

Đáp án:

1. T

2. F

3. T

4. T

5. F

5 (trang 51 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Let’s write (Hãy viết)

(Học sinh thực hành trên lớp)

6 (trang 51 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Project (Dự án)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 17 Lesson 3 (trang 50, 51) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success

(Học sinh thực hành trên lớp)

Lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 17: Stories for children hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

Mục lục Giải bài tập Tiếng Anh 5:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 | Soạn Tiếng Anh 5 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Tài liệu giáo viên