Tiếng Anh lớp 5 Short Story: Cat and Mouse 1 trang 37 - 38 Tập 1 hay nhấtReview 1 lớp 5

Video giải Tiếng Anh 5 Short story: Cat and mouse 1 - Cô Bùi Thị Mỹ (Giáo viên VietJack)

Tiếng Anh lớp 5 Short Story: Cat and Mouse 1 trang 37 - 38 Tập 1 hay nhất

1. Read and listen to the story. (Đọc và nghe câu chuyện)

Quảng cáo

Bài nghe:

- Picture 1:

Miu: Hello. I'm Miu and these are my friends Maurice and Doris.

Red cat: Hello!

Yellow cat: Hello!

- Picture 2:

Chit: Hello. I'm Chit and these are my sisters, Mimi and Nini.

Brown mouse: Hello!

Chit: Wake up, Jack!

- Picture 3:

Miu: Hello, Chit

Chit: Hello, Miu.

Miu: Did you and your family go on holiday?

Chit: Yes, we did.

- Picture 4:

Miu: Where did you go?

Chit: We went to the beach.

Miu: Did you enjoy it?

Chit: Yes, we did.

Quảng cáo

- Picture 5:

Chit: We sat on the beach and swam in the sea.

- Picture 6:

Chit: What about you? Did you go on holiday?

Miu: Yes, Maurice, Doris and I went to the mountains.

Chit: Did you enjoy it?

Miu: No, we didn't.

- Picture 7:

Miu: It was cold and it rained all the time.

- Picture 8:

Miu: It's nice to be home!

Hướng dẫn dịch:

- Tranh 1:

Miu: Xin chào. Mình là Miu và đây là những người bạn của mình, Maurice và Doris

Mèo đỏ: Xin chào!

Mèo vàng: Xin chào!

- Tranh 2:

Chit: Xin chào. Mình là Chit và đây là những em gái của mình, Mimi và Nini

Chuột nâu: Xin chào!

Chit: Dậy đi Jack

- Tranh 3:

Miu: Chào Chit

Chit: Chào, Miu.

Miu: Bạn và gia đình có đi nghỉ mát không?

Chit: Có

- Tranh 4:

Miu: Các bạn đã đi đâu?

Chit: Chúng mình đi biển

Miu: Các bạn có thích nó không?

Chit: Có

Quảng cáo

- Tranh 5:

Chit: Chúng mình ngồi chơi ở bãi biển và bơi dưới biển

- Tranh 6:

Chit: Thế còn các bạn? Các bạn có đi nghỉ mát không?

Miu: Có. Maurice, Doris và mình đi vùng núi

Chit: Các bạn có thích nó không?

Miu: Không

- Tranh 7:

Miu: Trời lạnh lắm và mưa suốt

- Tranh 8:

Miu: Ở nhà thật là vui!

2. Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi.)

1. They went to the beach.

2. Yes, they did.

3. He went to holiday with Maurice and Doris.

4. They went to the mountains.

5 No they didn't because it was cold and it rained all the time.

3. Unscramble these words from the story. (Sắp xếp lại những từ từ câu truyện.)

Quảng cáo
Giải bài tập Tiếng Anh 5 | Để học tốt Tiếng Anh 5
a. holiday (Kì nghỉ) b. beach (Bờ biển) c. family (Gia đình) d. mountains (Núi) e. rained (Mưa)

4. Read and complete (Đọc và hoàn thành.)

(1) did (2) went (3) enjoy (4) did (5) didn't

A: Where (1) did you go on holiday?

B: We (2) went to the beach.

A: Did you (3) enjoy it?

B: Yes, we (4) did. It was fun. What about you?

A: We went to the mountains.

B: Did you enjoy it?

A: No, we (5) didn’t. It rained all the time.

Hướng dẫn dịch:

A: Bạn đã đi nghỉ mát ở đâu?

B: Chúng tớ đã đi đến bãi biển.

A: Bạn có thích nó không?

B: Vâng, chúng tớ có thích. Nó rất vui. Còn bạn thì sao?

A: Chúng tớ đã đi núi.

B: Bạn có thích nó không?

A: Không, chúng tớ không thích. Trời đã mưa suốt thời gian đi.

5. Work in pairs. Talk about your last holiday. (Thực hành theo cặp. Nói về kỳ nghỉ đã qua của bạn.)

Last holiday summer, my family took a trip to Nha Trang in 3 days. The weather was sunny and comfortable. In the morning, we sunbathed at the seasides, built sandcastles and went shopping. Then we went sightseeing and enjoyed delicious seafood. It was a wonderful trip.

Hướng dẫn dịch:

Kỳ nghỉ hè vừa rồi, gia đình tôi có chuyến du lịch Nha Trang trong 3 ngày. Thời tiết nắng đẹp và thoải mái. Vào buổi sáng, chúng tôi tắm nắng bên bờ biển, xây lâu đài cát và đi mua sắm. Sau đó chúng tôi đi tham quan và thưởng thức hải sản ngon. Đó là một chuyến đi tuyệt vời.

6. Read and match (Đọc và nối.)

1-b 2-e 3-d 4-a 5-c

1. Did you have a good weekend? - b. Yes, we did.

(Các bạn đã có một cuối tuần thật tốt phải không? - Vâng, đúng rồi)

2. Where did you go? - e. We went to the beach.

(Bạn đã đi đâu? - Chúng tớ đã đi đến bờ biển.)

3. What did you see? - d. We saw some children with their parents.

(Bạn đã thấy gì? - Chúng tớ đã thấy một đứa bé và ba mẹ của nó.)

4. Did your friends go with you? - a. No, they didn’t.

(Những người bạn có đi cùng phải không? - Không, họ không đi.)

5. When did you come back? - c. Yesterday.

(Bạn đã trở về khi nào? - Ngày hôm qua.)

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 5 khác:

Mục lục Giải bài tập Tiếng Anh 5:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GIA SƯ DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 | Soạn Tiếng Anh 5 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


review-1-lop-5.jsp