Tiếng Anh lớp 5 Short Story: Cat and Mouse 3 trang 38 - 39 Tập 2 hay nhấtReview 3 lớp 5

Tiếng Anh lớp 5 Short Story: Cat and Mouse 3 trang 38 - 39 Tập 2 hay nhất

Video giải Tiếng Anh 5 Short story: Cat and mouse 3 - Cô Nguyễn Minh Hiền (Giáo viên VietJack)

1. Read and listen to the story. (Đọc và nghe câu chuyện)

Quảng cáo

Bài nghe:

- Picture 1:

Chit: Good morning, Mill, how are you today?

Miu: Hello, Chit. I'm not very well.

- Picture 2:

Chit: What's the matter with you?

Miu: I have a headache, a stomach ache and a fever.

- Picture 3:

Chit: Oh, that's terrible. You should go back to bed.

Miu: I can't. I have to go out.

- Picture 4:

Chit: Why?

Miu: Because I'm going to the zoo with Maurice and Doris.

- Picture 5:

Miu: Hello, Miu speaking.

Maurice: Hello, Miu. It's Maurice here.

Miu: Hello Maurice. How are you?

Quảng cáo

- Picture 6:

Maurice: I'm ill. And Doris is ill, too. We can't go to the zoo. I'm sorry.

Miu: Don't worry, Maurice. I'm ill, too. We can go to the zoo next week.

- Picture 7:

Miu: Maurice and Doris are ill, too. They can't go to the zoo.

Chit: Good!

Miu: Good?

Chit: Yes! You can stay home and go to bed.

Hướng dẫn dịch:

- Tranh 1:

Chit: Good morning, Mill, how are you today?

Miu: Hello, Chit. I'm not very well.

- Tranh 2:

Chit: What's the matter with you?

Miu: I have a headache, a stomach ache and a fever.

- Tranh 3:

Chit: Oh, that's terrible. You should go back to bed.

Miu: I can't. I have to go out.

- Tranh 4:

Chit: Why?

Miu: Because I'm going to the zoo with Maurice and Doris.

- Tranh 5:

Miu: Hello, Miu speaking.

Maurice: Hello, Miu. It's Maurice here.

Miu: Hello Maurice. How are you?

- Tranh 6:

Maurice: I'm ill. And Doris is ill, too. We can't go to the zoo. I'm sorry.

Miu: Don't worry, Maurice. I'm ill, too. We can go to the zoo next week.

- Tranh 7:

Miu: Maurice and Doris are ill, too. They can't go to the zoo.

Chit: Good!

Miu: Good?

Chit: Yes! You can stay home and go to bed.

Quảng cáo

2. Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi)

1. No, he isn't.

2. He has a headache, a stomach ache and a fever.

3. He's going to the zoo with Maurice and Doris.

4. No, they can't.

5. He can stay in bed.

3. Unscramble these words from the story. (Sắp xếp các chữ cái trích từ trong bài dưới đây thành từ đúng.)

a. headache b. terrible c. speaking d. because e. matter

4. Read and complete. (Đọc và điền vào chỗ trống)

1. well 2. matter 3. have 4. stay 5. not

Hướng dẫn dịch:

A: Hôm nay bạn có khỏe không?

B: Mình không khỏe lắm.

A: Có chuyện gì với bạn thế?

B: Minh bị đau bụng.

A: Bạn nên nằm trên giường.

B: Mình không thể.

A: Tại sao không thể?

B: Mình phải đi học.

Quảng cáo

5. Work in pairs. Imagine you are sick. Talk about how you feel.

Học sinh tự thực hành.

6. Read and match. (Đọc và nối)

Hướng dẫn dịch:

l.e 2. a 3. b 4. c 5. d

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 5 khác:

Mục lục Giải bài tập Tiếng Anh 5:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GIA SƯ DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 | Soạn Tiếng Anh 5 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


review-3-lop-5.jsp