Từ vựng Unit 12 lớp 6Từ vựng Unit 12 lớp 6

Để học tốt Tiếng Anh 6 mới, phần dưới đây liệt kê các từ vựng có trong Tiếng Anh 6 Unit 12:Robots .

Quảng cáo
Từ mới Từ loại Phiên âm nghĩa
Robot n /’rəʊbɒt/ Người máy
Modern adj /’mɒdn/ Hiện đại
To teach children v /ti:t∫ ‘t∫ɪldrən/ Nhà trẻ
To do household choresv /də ‘haʊshəʊld t∫ɔ:(r)z/ Làm việc nhà
To help sick people v /help sɪk ‘pi:pl/ Giúp đỡ người (bị ốm)
Advanced technology, High technology, Hi-tech phr /əd’va:nst tek’nɒlədʒi/ /haɪ teknɒlədʒi/ /haɪ tek/ Công nghệ hiện đại/công nghệ cao
Home robot n /həʊm ‘rəʊbɒt/ Robot gia đình
Worker robot n /’wɜ:kər ‘rəʊbɒt / Robot công nhân
Teaching robot n /’ti:t∫ɪȵ ‘rəʊbɒt / Robot giảng dạy
Doctor robot n /’dɒktər ‘rəʊbɒt / Robot bác sĩ
Quảng cáo

Tham khảo thêm các bài Giải bài tập và Để học tốt unit 12 lớp 6:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2008 ĐẠT 9-10 LỚP 6

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 499K tại khoahoc.vietjack.com

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 6 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 6 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 6 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 6 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-12-robots.jsp