Từ vựng Unit 7 lớp 6Từ vựng Unit 7 lớp 6

Để học tốt Tiếng Anh 6 mới, phần dưới đây liệt kê các từ vựng có trong Tiếng Anh 6 Unit 7:Television .

Quảng cáo
Từ mới Từ loại Phiên âm Nghĩa
Comedy n /’kɒmədi/ Kịch vui,hài kịch,phim hài
War film n /wɔ: (r) fɪlm/ Phim chiến tranh
Action film n /’æk∫n fɪlm / Phim hành động
Horror film n /’hɒrə(r) fɪlm/ Phim kinh dị
Historical drama n /hɪ’stɒrɪkl’dra:mə/ Phim,kịch lịch sử
Romantic comedy n /rəʊ’mæntɪk ‘kɒmədi/ Phim hài lãng mạn
The news n /ðə nju:z/ Bản tin thời sự
Chat show n /t∫æt ∫əʊ/ Chương trình tán gẫu
Soap operas n /səʊp ‘ɒprəz/ Phim dài tập
Quảng cáo
Documentary n /dɒkju’mentri/ Phim tài liệu
Relity shown /ri’æləti ∫əʊ/ Chương trinh truyền hình thực tế
Game show n /geɪm ∫əʊ/ Trò chơi truyền hình
MC n /em ‘si:/ Người dẫn chương trình
Weatherman n /’weðəmæn/ Người đọc bản tin dự bảo thời tiết
Viewer n /’vju:ə(r)/ Khán giả
TV schedule n /ti:’vi:’∫edju:l/ Lịch phát sóng
Remote control n /rɪ’məʊt kən’trəʊl/ Điều khiển
Animal programme n /’ænɪml ‘prəʊgræm/ Chương trình thế giới động vật
channel n /’t∫ænl/ Kênh
Quảng cáo

Tham khảo thêm các bài Giải bài tập và Để học tốt unit 7 lớp 6:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2008 ĐẠT 9-10 LỚP 6

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 499K tại khoahoc.vietjack.com

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 6 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 6 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 6 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 6 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-7-television.jsp