Từ vựng Unit 8 lớp 6Từ vựng Unit 8 lớp 6

Để học tốt Tiếng Anh 6 mới, phần dưới đây liệt kê các từ vựng có trong Tiếng Anh 6 Unit 8:Sports and games .

Quảng cáo
Từ mới Từ loại Phiên âm Nghĩa
Athletics n /æƟ’letɪks/ Điền kinh
Boxing n /’bɒksɪȵ/ Đấm bốc
Canoeing n /kə’nu:ɪȵ/ Chèo thuyền ca-nô
Mountain climbing n /’maʊntən ‘klaɪmɪȵ/ Leo núi
Cycling n /’saɪklɪȵ/ Đua xe đạp
Fishing n /’fɪ∫ɪȵ/ Câu cá
Golf n /gɒlf/ Đánh gôn
Hockey n /’hɒki/ Khúc côn cầu
Horse racing n /hɔ:s ‘reɪsɪȵ/ Đua ngựa
Ice hockey n/aɪs ‘hɒki/ Khúc côn cầu
Ice skating n /aɪs ‘skeɪtɪȵ/ Trượt băng
Jogging n /’dʒɒgɪn/ Chạy bộ
Judo n /’dʒu:dəʊ/ Võ judo
Karate n /kə’ra:ti/ Võ karate
Motor racing n /’məʊtə(r) ‘reɪsɪȵ/ Đua mô tô
Rugby n /’rʌgbi/ Bóng bầu dục
Sailing n /’seɪlɪn/ Chèo thuyền
Scuba diving n /’sku:bə daɪvɪȵ/ Lặn có bình khí
Skateboarding n /’skeɪtbɔ:dɪȵ/ Trượt ván
Quảng cáo
Weightlifting n /’weɪtlɪftɪȵ/ Cử tạ
Windsurfing n /’wɪndsɜ:fɪȵ/ Lướt ván buồm
Wrestling n /’reslɪȵ/ Môn đấu vật
Badminton racquet n /’bædmɪntən ‘rækɪt/ Vợt cầu lông
Baseball bat n /’beɪsbɔ:l bæt/ Gập bóng chày
Boxing gloves n /’bɒksɪȵ glʌvz/ Găng tay đấm bôc
Fishing rod n /’fɪ∫ɪȵ rɒd/ Cần câu cá
Football boots n /’fʊtbɔ:l bu:ts/ Giày đá bóng
Golf club n /gɒlf klʌb/ Gậy đánh gôn
Hockey stick n /’hɒki stɪk/ Gậy chơi khúc côn cầu
Score n /skɔ:(r)/ Tỉ số
Winner n /’wɪnə(r)/ Người thắng cuôc
Loser n /’lu:zə(r)/ Người thua cuộc
Opponent n /ə;pəʊnənt/ Đối thủ
Umpire n /’ʌmpaɪə(r)/ Trọng tài
Spectator n /spek’teɪtə(r)/ Khán giả
Victory n /’vɪktəri/ Chiến thắng
To win v /wɪn/ Thắng
To lose v /lu:z/ thua
To draw v /drɔ:/ Hòa
match n /mæt∫/ Trận đấu
Quảng cáo

Tham khảo thêm các bài Giải bài tập và Để học tốt unit 8 lớp 6:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2008 ĐẠT 9-10 LỚP 6

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 499K tại khoahoc.vietjack.com

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 6 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 6 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 6 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 6 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-8-sports-and-games.jsp