Từ vựng Unit 9 lớp 6Từ vựng Unit 9 lớp 6

Để học tốt Tiếng Anh 6 mới, phần dưới đây liệt kê các từ vựng có trong Tiếng Anh 6 Unit 9:Cities of the world .

Quảng cáo
Từ mới Từ loại Phiên âm nghĩa
Angkor Wat Temple n /’eȵkɔ:wʌt ‘templ/ Đền Angkor Wat
Neuschwanstein Castle n /nɔ:’fa:nstaɪn ‘ka:sl/ Lâu đài Neuschwanstein
Red Square n /red skweə(r)/ Quảng trường đỏ
Stonehenge n /’stəʊn hendʒ/ Bãi đá cổ Stonehenge
Opera House n /’ɒprə haʊs/ Nhà hát Opera
Royal Palace of Amsterdam n /’rɔɪəl ‘pæləs əv ‘æmstərdæm/ Cung điện hoàng gia Amsterdam
Sanctuary of Sagrada Familia n /’sæȵkt∫uəri əv səgrdæ fə’mɪliə/ Thánh đường Sagrada Familia
Louvre Museum n /’lu:və(r) mju’zi:əm/ Viện bảo tàng Louvre
The Church of Saint Peter n /ðə t∫ɜ:t∫ əv seɪnt ‘pi:tə(r)/ Nhà thờ Thánh Peter
Medieval architecture n /medi’ivl ‘ɑ:kɪtekt∫ə(r)/ Công trình kiến trúc thời trung cổ
Dom Tower n /dɔ:m ‘taʊəl/ Tòa tháp Dom
Quảng cáo

Tham khảo thêm các bài Giải bài tập và Để học tốt unit 9 lớp 6:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 6 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 6 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 6 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 6 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-9-cities-of-the-word.jsp