Unit 13 lớp 6: A. The weather and seasonsUnit 13: Activities and The seasons

A. The weather and seasons (Phần 1-5 trang 134-137 SGK Tiếng Anh 6)

1. Listen and repeat.

(Lắng nghe và lặp lại.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 6 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6

a) It is hot in the summer. (Trời nóng vào mùa hè.)

b) It is cold in the winter. (Trời lạnh vào mùa đông)

c) It is warm in the spring. (Trời ấm vào mùa xuân.)

d) It is cool in the fall. (Trời mát vào mùa thu.)

Mùa thu trong Tiếng Anh có hai cách nói: fallautumn.

2. Practise with a partner. Ask and answer questions about the weather.

(Luyện tập với bạn học. Hỏi và trả lời các câu hỏi về thời tiết.)

Example

- What's the weather like in the summer? (Thời tiết như thế nào vào mùa hè?)

It's hot. (Trời nóng.)

- What's the weather like in the winter?

It's cold.

- What's the weather like in the spring?

It's warm.

- What's the weather like in the fall?

It's cool.

3. Listen and repeat. Then ask and answer the question.

(Lắng nghe và lặp lại. Sau đó hỏi và trả lời câu hỏi.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 6 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6

What weather do you like?

(Bạn thích thời tiết như thế nào?)

a) I like hot weather. (Tôi thích thời tiết nóng.)

b) We like cold weather. (Chúng tôi thích thời tiết lạnh.)

c) She likes cool weather. (Cô ấy thích thời tiết mát.)

d) They like warm weather. (Họ thích thời tiết ấm.)

Hỏi và trả lời:

- What weather do you like?

=> I like cool weather.

- What weather does your friend like?

=> He/She likes cold weather.

- What weather do they like?

=> They like hot weather.

4. Read.

(Đọc.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 6 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6

Hướng dẫn dịch:

Khi trời nóng, Ba đi bơi.

Khi trời lạnh, cậu ấy chơi đá bóng.

Khi trời mát, cậu ấy đi bộ.

Khi trời ấm, cậu ấy đi câu cá.

Now practice with a partner. (Bây giờ luyện tập với bạn học.)

a)

- What does Ba do when it's hot? (Ba làm gì khi trời nóng?)

=> He goes swimming.

- What does Ba do when it's cool? (Ba làm gì khi trời mát?)

=> He goes jogging/ goes for a walk.

- What does Ba do when it's warm? (Ba làm gì khi trời ấm?)

=> He goes fishing.

- What does Ba do when it's cold? (Ba làm gì khi trời lạnh?)

=> He plays soccer.

b)

- What do you do when it's hot?

=> I go swimming.

- What do you do when it's cold?

=> I play badminton/ soccer/tennis ...

- What do you do when it's warm?

=> I go walking.

- What do you do when it's cool?

=> I go for a picnic.

5. Remember.

(Ghi nhớ.)

Tiếng Anh 6 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6

Các bài giải bài tập tiếng Anh lớp 6 | Để học tốt tiếng Anh 6 Unit 13 khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh 6 | Soạn Tiếng Anh 6 | Để học tốt Tiếng Anh 6 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt tiếng Anh 6 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-13-activities-and-the-seasons.jsp