Unit 16 lớp 6: B. PollutionUnit 16: Man and the Environment

B. Pollution (Phần 1-7 trang 169-173 SGK Tiếng Anh 6)

1. Listen and read. Then answer the questions.

(Nghe và đọc. Sau đó trả lời các câu hỏi.)

Quảng cáo

Bài nghe:

Tiếng Anh 6 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6

Bài nghe:

What are we doing to our environment?

We are destroyıng the forests.

We are destroying wild animals and plants.

We are wasting too much water.

We are burning too much coal, oil and gas.

We are wasting too much power.

This is polluting the air with gases.

We are producing too much trash.

This is polluting the land, the rivers and the oceans.

Hướng dẫn dịch:

Chúng ta đang làm gì với môi trường của chúng ta?

Chúng ta đang tàn phá rừng.

Chúng ta đang hủy diệt động vật hoang dã và thực vật.

Chúng ta đang lãng phí quá nhiều nước.

Chúng ta đang đốt quá nhiều than, dầu và khí đốt.

Chúng ta đang lãng phí quá nhiều điện.

Việc này đang làm ô nhiễm không khí bằng các chất khí.

Chúng ta đang thải ra quá nhiều rác.

Việc này đang làm ô nhiễm đất đai, sông ngòi và đại dương.

Trả lời câu hỏi:

a) Why are wild animals and plants in danger? (Tại sao động vật hoang dã và thực vật đang bị đe dọa?)

=> Because we are destroying the forests.

b) What is polluting the air? (Cái gì đang gây ô nhiễm cho không khí?)

=> The burning of coal, oil and gas is polluting the air.

c) Where does the pollution come from? (Sự ô nhiễm bắt nguồn từ đâu?)

=> The pollution comes from our production of too much trash and our burning of oil, goal and gas.

d) What is polluting the land, the rivers and the oceans? (Cái gì đang làm ô nhiễm đất đai, sông ngòi và đại dương?)

=> Our production of too much trash is polluting the land, the rivers and the oceans.

Quảng cáo

2. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

Bài nghe:

We can help the environment by following these rules. (Chúng ta có thể giúp cải thiện môi trường bằng cách tuân theo các qui tắc sau.)

DON'T - ĐỪNG DO - HÃY

a) Don't throw trash on the street.

(Đừng vứt rác trên đường.)

e) Keep off the grass.

(Tránh giẫm lên cỏ.)

b) Don't pick flowers.

(Đừng hái hoa.)

f) Save water.

(Hãy tiết kiệm nước.)

c) Don't damage trees.

(Đừng phá hoại cây cối.)

g) Collect paper.

(Hãy thu gom giấy.)

d) Don't throw trash in the country.

(Đừng vứt rác ở miền quê.)

h) Collect bottles and cans.

(Hãy thu gom chai và lon.)

Now match the rules with these signs. (Bây giờ ghép các qui tắc trên với các dấu hiệu này.)

Tiếng Anh 6 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6

Gợi ý:

a) Don't throw trash in the street. - tranh c)

b) Don't pick flowers. - tranh f)

c) Don't damage trees. - tranh a)

d) Don't throw trash in the country. - tranh h)

e) Keep off the grass. - tranh e)

f) Save water. - tranh b)

g) Collect paper. - tranh g)

h) Collect bottles. - tranh d)

Quảng cáo

3. Play with words.

(Chơi với chữ.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 6 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6

Hướng dẫn dịch:

Tiếng Anh 6 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6

4. Listen and repeat.

(Lắng nghe và lặp lại.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 6 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6

Bài nghe:

Lan:We shouldn't leave our trash.

Ba:What are we going to do?

Nga:Put it in a trash can.

Nam:There aren't any trash cans.

Lan:Then we should put it in a bag and take it hom Nam: Lan:

Hướng dẫn dịch:

Lan: Chúng ta không nên xả rác.

Ba: Chúng ta sẽ làm gì?

Nga: Hãy bỏ rác vào sọt.

Nam: Không có cái sọt rác nào cả.

Lan: Vậy thì chúng ta nên bỏ rác vào một cái túi rồi mang về nhà.

5. Practice using should and shouldn't with a partner. Write rules for the pictures.

(Luyện tập sử dụng shouldshouldn't với bạn học. Viết các qui tắc cho các bức tranh.)

Example

a) We should not leave trash. (Chúng ta không nên xả rác.)

Tiếng Anh 6 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6

a) We should not leave trash.

b) We should save water. (Chúng ta nên tiết kiệm nước.)

c) We should not damage trees.

d) We should collect cans and bottles.

e) We should not pick flowers.

6. Listen and read. Then answer the questions.

(Lắng nghe và đọc. Sau đó trả lời các câu hỏi.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 6 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6

Hướng dẫn dịch:

Ở Việt Nam, chúng ta tái sử dụng nhiều thứ.

Chúng ta thu gom thức ăn thừa và cho lợn ăn.

Chúng ta thu lượm chai và lon và tái chế chúng.

Chúng ta thu gom giấy vụn, kim loại phế liệu và nhựa cũ và tái chế chúng.

Các nhà máy ở Việt Nam sử dụng tất cả những thứ này.

Trả lời câu hỏi:

a) In Viet Nam, what do we collect and recycle? (Ở Việt Nam, chúng ta đang thu gom và tái chế cái gì?)

=> In Vietnam, we collect empty bottles, cans, waste paper, scrap metal and old plastic and recycle them.

b) What do we do with waste food? (Chúng ta làm gì với thức ăn thừa?)

=> We feed it to pigs.

c) What do factories do with waste and scrap? (Các nhà máy làm gì với phế thải và phế liệu?)

=> Factories recycle them and then use them.

d) Do you collect things? (Bạn có thu gom các đồ vật không?)

=> Yes, I do.

e) What do you collect? (Bạn thu gom làm gì?)

=> I collect waste paper for our school mini-project (kế hoạch nhỏ ở trường).

7. Remember.

(Ghi nhớ.)

Tiếng Anh 6 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6

Các bài giải bài tập tiếng Anh lớp 6 | Để học tốt tiếng Anh 6 Unit 16 khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh 6 | Soạn Tiếng Anh 6 | Để học tốt Tiếng Anh 6 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt tiếng Anh 6 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-16-man-and-the-environment.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học