Unit 4 lớp 7: A closer look 1Unit 4 lớp 7: A closer look 1 (phần 1 → 4 trang SGK Tiếng Anh 7 mới)

1. Listen and repeat these words. (Nghe và lặp lại các từ sau.)

Quảng cáo

Bài nghe:

painterartist actressmusician
puppetdancer singersong writer

2. Match a word in A with a phrase in B. (Nối một từ ở cột A với cụm từ ở cột B.)

1. e2. b3. a4. d5. c
Quảng cáo

3a. Put these letters in order to make musical intruments. (Sắp xếp các chữ cái theo đúng thứ tự để tạo thành tên nhạc cụ đúng.)

1. drum2. piano3. cello
4. guitar5. violin6. saxophone

b. Write the type of musical instruments in the box under each picture. (Viết tên loại nhạc cụ trong bảng vào dưới mỗi bức tranh.)

Để học tốt tiếng anh 7 mới | Giải bài tập tiếng anh 7 mới
1. a guitar2. a drum3. Dan Bau4. a violin
5. a cello6. a piano7. a saxophone
Quảng cáo

4. Put one of these words in each blank to finish the sentences. (Đặt một trong các từ sau vào chỗ trống để hoàn thành câu.)

1. painter2. Pop3. singer
4. draw5. puppet6. instrument

Hướng dẫn dịch

1. Bạn của ba tôi là một họa sĩ giỏi.

2. Nhạc pop không hào hứng như nhạc rock và roll.

3. Ca sĩ mà tôi thích nhất là Karen Capenter.

4. Tôi thích vẽ truyện tranh.

5. Nhiều khách du lịch đến Việt Nam để xem chương trình múa rối nước.

6. Ở Việt Nam, đàn Bầu là một nhạc cụ truyền thống.

5. Listen and repeat. Pay attention to the sounds /ʃ/ and /3/. (Nghe và lặp lại. Chú ý đến âm /j/ và âm /3/.)

Bài nghe:

/ʃ//3/
condition, ocean, shy, sugar, machinemeasure, pleasure, usual, vision, decision
Quảng cáo

6. Listen to the words and put them into two groups. (Nghe các từ sau và xếp chúng vào 2 nhóm.)

Bài nghe:

/ʃ//ʒ/
anxiousclosure
musicianoccasion
dishwasherleisure
rubbishtelevision

7. Listen and repeat the sentences. Underline the words with the sound /ʃ/ once. Underline the words with the sound /ʒ/ twice. (Nghe và lặp lại các câu sau. Gạch một gạch dưới các từ có âm /ʃ/, gạch 2 gạch dưới từ có âm /ʒ/.)

Bài nghe:

Chú ý: Từ được gạch dưới 2 gạch được thay bằng từ được gạch dưới 1 gạch và in đậm.

1. Can you show me the new machine?

2. They sing the song "Auld Lang Syne" on some occasions.

3. The musician is very anxious about the next performance.

4. She wanted to share her pleasure with other people.

5. The new cinema is opposite die bus station.

6. Are you sure this is an interesting television programme?

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 4 khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 7 mới khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 7 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 7 ôn hè. Đăng ký ngay!

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 7 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 7 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-4-music-and-arts.jsp