Unit 4 lớp 7: ProjectUnit 4 lớp 7: Project (phần 1 → 2 trang 47 SGK Tiếng Anh 7 mới)

Dong Ho Painting.

1. Work in groups. Look at the following pictures and read the information below. (Làm việc theo nhóm. Nhìn vào những bức tranh sau và đọc thông tin dưới đây.)

Quảng cáo
Để học tốt tiếng anh 7 mới | Giải bài tập tiếng anh 7 mới Để học tốt tiếng anh 7 mới | Giải bài tập tiếng anh 7 mới Để học tốt tiếng anh 7 mới | Giải bài tập tiếng anh 7 mới

Hướng dẫn dịch

Quảng cáo

Tranh Đông Hồ được làm ớ làng Đông Hồ, tỉnh Bắc Ninh. Chúng được làm bằng tay, khắc họa nhũng con vật, truyền thuyết và cuộc sống hàng ngày. Những bức tranh được làm bằng giấy truyền thống với những màu sắc tự nhiên rất đẹp. Người ta thường mua và thưởng lãm chúng trong dịp Tết.

2. Based on the information about Dong Ho paintings and your own ideas, draw a picture of animals or the things around you. Write a few sentences to describe your picture. Think of the following before you start painting. (Dựa vào thông tin về tranh Đông Hồ và ý tưởng của riêng bạn, vẽ một bức tranh về động vật hoặc sự vật xunh quanh bạn. Viết một vài câu miêu tả bức tranh của bạn. Nghĩ về những điều sau trước khi bạn vẽ.)

- Content: (an animal, a tree, a flower, a person ...) (Nội dung: một con vật, một cây xanh, một bông hoa, một người...)

- Materials: (pencil, crayon, paper, canvas ...) (Chất liệu: bút chi, bút màu, giấy vẽ, giá vẽ...)

- Colours: (red, yellow, blue ...) (Màu sắc: đỏ, vàng, xanh da trời...)

Organize a painting exhibition among the class members. Write a few sentences comparing different paintings. (Tổ chức một buổi triễn lãm tranh giữa các bạn trong lớp. Viết vài câu so sánh sự khác biệt của các tranh.)

Quảng cáo

Gợi ý:

- I draw a painting of a cat. I draw it by pencil and crayon (grey) on the white paper. The cat has two colors: white and grey. It has the long tail and the tail is up to the air. The cat’s a little fat.

Tôi vẽ một bức tranh về một con mèo. Tôi vẽ nó bằng bút chì và bút chì màu xám trên giấy trắng. Con mèo có hai màu: trắng và xám. Nó có cái đuôi dài và cái đuôi hướng lên trời. Con mèo hơi mập.

- Nam draws a pig. The pig is pink and is drawn on the white paper.

Nam vẽ con lợn. Con lợn màu hồng và vẽ trên giấy trắng.

- Lan draws her sister. Her sister is old and very tall. She draws it on the white paper.

Lan vẽ em gái của cô ấy. Em gái của cô ấy thì già và rất cao. Cô ấy vẽ em gái mình trên giấy trắng.

So sánh:

- The painting of Nam is not very different from my painting. It’s about animal. His pig is not as small as my cat. He draws it on the white paper, too.

Tranh của Nam không khác tranh của tôi lắm. Bạn vẽ con vật. Con lợn của Nam không bé như con mèo của tôi. Bạn ấy vẽ nó trên giấy trắng.

- Lan’s painting is as beautiful as Nam’s painting, but it’s about person, her sister. She draws it on the white paper, too.

Bức tranh của Lan đẹp như của Nam, nhưng vẽ về con người, em cô ấy. Cô ấy cũng vẽ nó trên giấy trắng.

Quảng cáo

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 4 khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 7 mới khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 7 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 7 ôn hè. Đăng ký ngay!

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 7 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 7 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-4-music-and-arts.jsp