Unit 6 lớp 7: A closer look 1Unit 6 lớp 7: A closer look 1 (phần 1 → 6 trang 60 SGK Tiếng Anh 7 mới)

1. Match the words with the pictures. (Nối các từ với hình ảnh.)

Quảng cáo
1. d2. c3. e4. b5. a

2. Read the names in 1 again and listen to the recording. Complete the layout of the Temple of Literature - the Imperial Academy. (Đọc các tên trong bài 1 và nghe bài nghe. Hoàn thành sơ đồ Văn Miếu Quốc Tử Giám.)

Bài nghe:

Để học tốt tiếng anh 7 mới | Giải bài tập tiếng anh 7 mới
Quảng cáo

1. Van Mieu Gate.

2. Khue Van Pavilion.

3. Thien Quang Tinh Well.

4. Doctor's stone tablets.

5. The Temple of Literature.

3. With a partner, use the prepositions in the box below to describe the layout of the Temple of Literature - the Imperial Academy. Share your descriptions with the class. (Cùng với một người bạn, hãy sử dụng các giới từ trong bảng dưới đây để miêu tả sơ đồ Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Chia sẻ miêu tả của em với cả lớp.)

The Temple of Literature - The Imperial Academy is a very famous and historic place. The entrance is called Van Mieu Gate. Thien Quang Tinh Well is among the Doctor's stone tablets. Khue Van Pavilion is in front of the Thien Quang Tinh Well. Van Mieu is at the back of Thien Quang Tinh Well.

Hướng dẫn dịch

Văn miếu - Quốc Tử Giám là một địa danh lịch sử nổi tiếng. Lối vào được gọi là Cổng Văn Miếu. Giếng Thiên Quang Tinh nằm ở giữa các bia tiến sĩ. Khuê Văn Các nằm ở phía trước Giếng Thiên Quang Tỉnh. Văn Miếu ở phía sau giếng Thiên Quang Tỉnh.

Quảng cáo

Pronunciation

4. Listen and write the words in the correct columns. (Nghe và viết các từ vào trong cột thích hợp.)

Bài nghe:

/tʃ//dʒ/

children

chair

architectural

question

cultural

watch

teach

job

jeans

engineer

heritage

village

5. Listen and repeat the chants. (Nghe và lặp lại bài hát.)

Bài nghe:

ORANGE

Orange juice, orange juice,

Cherry jam, cherry jam,

Which one is cheaper for children?

Orange juice is cheap.

Cherry jam is cheaper.

CHICKEN

Chicken chop, chicken chop,

Chip chop, chip chop,

Who likes chicken chop for lunch?

John likes chicken chop.

Jill likes pork chop.

TRÁI CAM

Nước cam, nước cam,

Mứt anh đào, mứt anh đào,

Món nào rẻ hon dành cho trẻ em?

Nưóc cam rẻ.

Mứt anh đào còn rẻ hơn.

THỊT GÀ

Gà miếng, gà miếng,

Nhanh nhanh, nhanh nhanh,

Ai thích thịt gà cho bữa trưa nào?

John thích thịt gà.

Jill thích thịt lợn.

Quảng cáo

6. Write the words from 5 with the sounds /tʃ/ and /(d3/ in the right columns. (Viết các từ trong bài 5 có chứa âm /tʃ/ và âm /dʒ/vào đúng cột)

/tʃ//dʒ/

chicken, chip

chop, cheap

cherry, cheaper

children, which

lunch

orange

jam

juice

Jill

John

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 6 khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 7 mới khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 7 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 7 ôn hè. Đăng ký ngay!

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 7 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 7 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-6-the-first-university-in-viet-nam.jsp