Unit 6 lớp 7: Looking backUnit 6 lớp 7: Looking back (phần 1 → 6 trang SGK Tiếng Anh 7 mới)

1. Write the past participle of the following verbs. (Viết dạng quá khứ phân từ của các động từ sau.)

Quảng cáo
Base formPast participleBase formPast participle

consider

name

visit

locate

recognise

start

considered

named

visited

located

recognised

started

sell

grow

speak

buy

build

see

sold

grown

spoken

bought

built

seen

Quảng cáo

2. Complete the sentences with the past participles from 1. (Hoàn thành câu với các động từ quá khứ phan từ trong bài 1.)

1. considered, built2. named3. spoken4. located5. recognized

Grammar

3. Change the sentences from the present simple active into the present simple passive. (Chuyển những câu ở thì hiện tại đơn sau từ dạng chủ động sang bị động.)

1. Tickets are sold at the gate of the tourist site.

2. A lot of flowers are grown in Da Lat.

3. The Hung King's Temple is visited by thousands of people everyday.

4. Many beautiful Cham Towers can be seen in Binh Dinh Province.

5. Many kinds of goods can be bought in Ben Thanh Market.

Quảng cáo

4. Change the sentences from the past simple passive into the past simple active. (Chuyển những câu ở thì quá khứ đơn sau từ bị động sang chủ động.)

1. They built One Pillar Pagoda under Emperor Ly Thai Tong in 1049.

2. They constructed the Imperial Academy under Emperor Ly Nhan Tong in 1076.

3. They ordered the erection of the first Doctor's stone tablet under King Le Thanh Tong.

4. They built Tan Ky house in Hoi An two centuries ago.

5. They completed the construction of Tu Due Tomb in 1876.

Communication

5. Work in pairs. Ask and answer questions about the Temple of Literature - the Imperial Academy. Use the suggestions below to help you. (Làm việc theo nhóm. Hỏi và trả lời câu hỏi về Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Sử dụng các gợi ý sau để giúp bạn.)

SuggestionsQuestionsAnswers
Location (Vị trí)Where is the Temple of Literature located? (Văn Miếu nằm ở đâu?)It's located in the centre of Ha Noi. (Nó nẳm ở trung tâm Hà Nội)
Tickets (Vé)Where are the tickets sold? (Vé được bán ở đâu?)They are sold at the entrance. (Chúng được bán ở lối vào.)
Things to see (Những thứ có thể xem)What interesting things can we see there? (Chúng ta có thể xem những gì thú vị ở đó?)We can see the Khue Van Pavilion, Doctors' stone tablet, Thien Quang Tinh Well, etc. (Chúng ta có thể xem Khuê Văn Các, Bia tiến sĩ, giếng Thiền Quang Tinh/v.v...)
Things to buy (Những thứ có thể mua)What can we buy? (Chúng ta có thể mua gì?)We can buy souvenirs. (Chúng ta có thể mua đồ lưu niệm.)
Time of day to visit (Thời gian tham quan)What is the time of day to visit? (Thời gian tham quan trong ngày là khi nào?)We can visit from 8 a.m. to 5 p.m. (Chúng ta có thể đi tham quan từ 8 giờ sáng đên 5 giờ chiều.)
Quảng cáo

6. Work in groups. Report your discussions, using the information in 5. (Làm việc theo nhóm. Tường trình các thảo luận của bạn, sử dụng thông tin trong bài 5.)

Let's discover the Temple of Literature with us. It is located in the centre of Ha Noi We can easily buy tickets to visit it. They are sold at the entrance. There are a lot of interesting things to see here such as Khue Van Pavillion, Doctors' stone tablets, Thien Quang Tinh Well, etc. We can buy some souvenirs in the Temple of Literature for gifts. Visiting time is from 8 a.m. to 5 p.m. Are you ready to visit it with us? Let's go!

Hướng dẫn dịch

Hãy cùng khám phá Văn Miếu với chúng mình. Văn Miếu tọa lạc tại trung tâm Hà Nội. Chúng mình có thể dễ dàng mua vé để tham quan nơi đây. Vé được bán ngay trước lối vào. Có nhiều thứ thú vị để ngắm ở đây như Khuê Văn Các, bia tiến sĩ, giếng Thiên Quang Tỉnh, v,v... Chúng ta có thể mua đồ lưu niệm trong Văn Miếu làm quà. Thời gian tham quan từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Bạn đã sẵn sàng đi thăm quan Văn Miếu với chúng mình chưa? Lên đường thôi!

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 6 khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 7 mới khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 7 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 7 ôn hè. Đăng ký ngay!

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 7 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 7 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-6-the-first-university-in-viet-nam.jsp