Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 3: Teenagers (đầy đủ nhất) - Global SuccessVới tổng hợp từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 3: Teenagers sách Global Success đầy đủ, chi tiết nhất sẽ giúp học sinh lớp 8 học từ mới môn Tiếng Anh 8 dễ dàng hơn.

Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 3: Teenagers (đầy đủ nhất) - Global Success

Quảng cáo

WORD

 PRONUNCIATION

MEANING

account (n)

/əˈkaʊnt/

tài khoản

browse (v)

/braʊz/

đọc lướt, tìm (trên mạng)

bully (v)

/ˈbʊli/

bắt nạt

bullying (n)

/ˈbʊliɪŋ/

sự bắt nạt

concentrate (v)

/ˈkɒnsntreɪt/

tập trung (vào)

connect (v)

/kəˈnekt/

kết nối

craft (n)

/krɑːft/

(nghề, đồ, kĩ nghệ) thủ công

enjoyable (adj)

/ɪnˈdʒɔɪəbl/

thú vị, gây hứng thú

expectation (n)

/ˌekspekˈteɪʃn/

sự mong chờ, kì vọng

focused (adj)

/ˈfəʊkəst/

chuyên tâm, tập trung

forum (n)

/ˈfɔːrəm/

diễn đàn

log (on to) (v)

/lɒɡ (ən tə)/

đăng nhập

mature (adj)

/məˈtʃʊə/

chín chắn, trưởng thành

media (n)

/ˈmiːdiə/

(phương tiện) truyền thông

midterm (adj)

/ˌmɪdˈtɜːm/

giữa kì

notification (n)

/ˌnəʊtɪfɪˈkeɪʃn/

sự thông báo

peer (n)

/pɪə/

người ngang hàng, bạn đồng lứa

pressure (n)

/ˈpreʃə/

áp lực

schoolwork (n)

/ˈskuːlwɜːk/

bài làm trên lớp

session (n)

/ˈseʃn/

tiết học

stress (n)

/ˈstres/

căng thẳng

stressful (adj)

/ˈstresfl/

căng thẳng, tạo áp lực

upload (v)

/ˌʌpˈləʊd/

tải lên

Quảng cáoLưu trữ: Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 3 (sách cũ)

Video Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 3 Peoples of Vietnam - Cô Nguyễn Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

people (n)Người (số nhiều)
people (n)Dân tộc
ethnology (n)Dân tộc học
ethnic (adj)Thuộc dân tộc
group (n)nhóm
Curious (adj)Tò mò
Account for (v)Lí giải
population (n)Dân số
Ethnic minority (n)Dân tộc thiểu số
mostly (adv)Hầu hết, phần lớn
Region (n)Vùng miền
North (n)Phía bắc
Northem (adj)Thuộc phía bắc
center (n)Trung tâm
Province (n)Tỉnh
custom (n)Phong tục, tục lệ
tradition (n)Truyền thống
Find out (v)Tìm ra, phát hiện
Majority (n)Phần lớn, đa số
Open-air market (n)Chợ trời
stilt house (n)Nhà sàn
Sticky rice (n)Xôi
Terraced field (n)Ruộng nương
Musical instrument (n)Nhạc cụ
Herilage site (n)Khu di tích
Member (n)Thành viên
Law (n)Luật, phép tắc
discriminate (v)Phân biệt, kì thị
Religious group (n)Nhóm tôn giáo
against (pre)Chống lại
country (n)Đất nước
exhibition (n)Sự triển lãm, cuộc triển lãm
design (v,n)Thiết kế, phác thảo
architect (n)Kiến trúc
Major (adj)Lớn, chủ yếu
simple (adj)Đơn giản
south (n)Phía Nam
southern (adj)Thuộc phái Nam
costume (n)Trang phục
According to (adv)Theo như
mountainous (adj)Nhiều núi non
Modern (adj)Hiện tại
Insignificant (adj)Không quan trọng
Complicated (adj)Phức tạp
Basic (adj)Cơ bản
Poor (adj)Nghèo
Language (n)Ngôn ngữ
Way of life (n)Cách sống
Hunt (n)Sự săn bắn, cuộc đi săn
Gather (v)Tụ họp, tụ hợp
Tools (n)Công cụ dụng cụ
Literature (n)Văn học
Display (n)Sự trưng bày
Instead (adv)Thay vì vậy
Basket (n)Cái rổ, cái giỏ, cái thúng
Spicy (adj)Cay
Boarding school (n)Trường nội trú
Far-away (adj)Xa xôi
Schooling (n)Việc học
Difficulty (n)Sự khó khăn
flat (n)Căn hộ
Waterwheel (n)Bánh xe quay nước
Communal house (n)Nhà rông
Local people (n)Người dân địa phương
Colourful (adj)Nhiều màu sắc
Speciality (n)Đặc sản
Unforgettable (adj)Không thể quên được
Belong to (v)Thuộc về
Bamboo (n)Cây tre
Item (n)Món đồ
Unique (adj)Duy nhất
Scarf (n)Khăn quàng
Ancestor (n)Tổ tiên
Ceremony (n)Nghi thức, nghi lễ
Alternating song (n)Hát đối
Cattle (n)Gia súc
Poultry (n)Gia cầm
Sow seed (v)Gieo hạt
Sugar (n)Đường
Represent (v)Đại diện
Element (n)Yếu tố
Harmony (n)Sự hài hòa
Occasion (n)Dịp, cơ hội
guest (n)Vị khách

Lời giải Tiếng Anh 8 Unit 3: Teenagers hay khác:

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Getting Started (trang 28, 29)

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 A Closer Look 1 (trang 30)

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 A Closer Look 2 (trang 31, 32)

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Communication (trang 32, 33)

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Skills 1 (trang 33, 34)

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Skills 2 (trang 35)

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Looking Back (trang 36)

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Project (trang 37)

 • Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

  Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 8 mới hay khác:

  Săn shopee siêu SALE :

  ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

  Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

  Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

  Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

  Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

  Loạt bài Giải Tiếng Anh 8 hay nhất, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Tiếng Anh 8 sách mới.

  Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


  unit-3-peoples-of-viet-nam.jsp


  Giải bài tập lớp 8 sách mới các môn học
  Tài liệu giáo viên