Tiếng Anh 8 Unit 3 Looking Back (trang 36) - Tiếng Anh 8 Global SuccessLời giải bài tập Unit 3 lớp 8 Looking Back trang 36 trong Unit 3: Teenagers Tiếng Anh 8 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 8 Unit 3.

Tiếng Anh 8 Unit 3 Looking Back (trang 36) - Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

1 (trang 36 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Complete the webs with suitable words and phrases (Hoàn thành các trang web với các từ và cụm từ thích hợp)

Tiếng Anh 8 Unit 3 Looking Back (trang 36) | Tiếng Anh 8 Global Success

Gợi ý:

Activities on social media

Causes of teen stress

upload a picture

browse a website

check notifications

connect with friends

peer pressure

too much schoolwork

spending too much time on social media

bullying

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Hoạt động trên mạng xã hội

Nguyên nhân khiến thanh thiếu niên căng thẳng

tải lên một hình ảnh

duyệt một trang web

kiểm tra thông báo

kết nối với bạn bè

áp lực ngang hàng

quá nhiều bài tập ở trường

dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội

bắt nạt

2 (trang 36 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Fill in each blank with the correct form of the word from the box. (Điền vào mỗi chỗ trống với dạng đúng của từ trong hộp)

Tiếng Anh 8 Unit 3 Looking Back (trang 36) | Tiếng Anh 8 Global Success

Mike has a busy and active life. He does well at school and (1) _________ in many (2) _________ like basketball and chess clubs. He is also a member of the school community projects, where he (3) _________ with other teens and learns new (4) _________. He has many classes, but he can still manage his schoolwork well. Mike is also an active member of his class forum. He and his friends (5) _________ pictures and videos about their class activities. They also discuss homework, their problems and how to deal with pressure from parents, friends, and schoolwork. The most common problem they discuss is how to deal with (6) _________.

Quảng cáo

Đáp án:

1. participates

2. clubs

3. connects

4. skills

5. upload

6. bully

Giải thích:

1. participate in = tham gia vào

2. clubs = các câu lạc bộ

3. connect with = kết nối với

4. skills = các kỹ năng

5. upload = tải lên

6. bully = bắt nạt

Hướng dẫn dịch:

Mike có một cuộc sống bận rộn và năng động. Anh ấy học giỏi ở trường và tham gia nhiều câu lạc bộ như câu lạc bộ bóng rổ và cờ vua. Anh ấy cũng là thành viên của các dự án cộng đồng của trường, nơi anh ấy kết nối với những thanh thiếu niên khác và học các kỹ năng mới. Anh ấy có nhiều lớp, nhưng anh ấy vẫn có thể quản lý tốt việc học của mình. Mike cũng là một thành viên tích cực trong diễn đàn của lớp mình. Anh ấy và bạn bè của anh ấy tải lên hình ảnh và video về các hoạt động trong lớp của họ. Họ cũng thảo luận về bài tập về nhà, các vấn đề của họ và cách đối phó với áp lực từ cha mẹ, bạn bè và bài tập ở trường. Vấn đề phổ biến nhất mà họ thảo luận là làm thế nào để đối phó với sự bắt nạt.

Quảng cáo

3 (trang 36 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Use the conjunctions provided to connect the sentences (Sử dụng các liên từ được cung cấp để kết nối các câu)

1. Mai is the head of the music club. She knows the members very well. SO

2. Lan wanted to go to the party. She couldn't choose a suitable dress. BUT

3. Tom felt stressed. He tried to finish his homework. HOWEVER

4. He isn’t a member of the chess club. He won't join the chess competition. THEREFORE

5. We will have a short holiday. We will feel very stressed. OTHERWISE

Đáp án:

1. Mai is the head of the music club so she knows the members very well.

2. Lan wanted to go to the party but she knows the members very well.

3. Tom felt stressed however he tried to finish his homework.

4. He isn't a member of the chess club therefore he won't join chess competition.

5. We will have a short holiday otherwise we will feel very stressed.

Giải thích:

So = vì thế

But = nhưng

However = tuy nhiên

Otherwise = nếu không thì

Therefore = vì vậy

Hướng dẫn dịch:

A. Câu ban đầu

1. Mai là trưởng câu lạc bộ âm nhạc. Cô ấy biết các thành viên rất rõ.

2. Lan muốn đi dự tiệc. Cô ấy không thể chọn một chiếc váy phù hợp.

3. Tom cảm thấy căng thẳng. Anh ấy đã cố gắng hoàn thành bài tập về nhà của mình.

4. Anh ấy không phải là thành viên của câu lạc bộ cờ vua. Anh ấy sẽ không tham gia cuộc thi cờ vua.

5. Chúng tôi sẽ có một kỳ nghỉ ngắn ngày. Chúng ta sẽ cảm thấy rất căng thẳng.

B. Câu mới

1. Mai là trưởng câu lạc bộ âm nhạc nên cô ấy biết rất rõ về các thành viên.

2. Lan muốn đi dự tiệc nhưng cô ấy biết rất rõ về các thành viên.

3. Tom cảm thấy căng thẳng nhưng anh ấy đã cố gắng hoàn thành bài tập về nhà.

4. Anh ấy không phải là thành viên của câu lạc bộ cờ vua nên anh ấy sẽ không tham gia thi đấu cờ vua.

5. Chúng tôi sẽ có một kỳ nghỉ ngắn nếu không chúng tôi sẽ cảm thấy rất căng thẳng.

4 (trang 36 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Complete the sentences below. Then compare your sentences with your partners’. (Hoàn thành các câu dưới đây. Sau đó, so sánh các câu của bạn với các bạn của bạn)

1. Teens need to have good health, so ____________.

2. His parents have high expectations of him, but ____________.

3. Teenagers should develop social skills; otherwise ____________.

4. We sometimes feel lonely and sad; therefore, ____________.

5. He does very well at school; however, ____________

Gợi ý:

1. Teens need to have good health, so parents want them to join sports club.

2. His parents have high expectations of him, but he did the exams not very well.

3. Teenagers should develop social skills; otherwise they will be left behind.

4. We sometimes feel lonely and sad; therefore, we should always stay positive and find some hobbies.

5. He does very well at school; however, he is not a good son at home.

Hướng dẫn dịch:

1. Thanh thiếu niên cần có sức khỏe tốt, vì vậy cha mẹ muốn con tham gia câu lạc bộ thể thao.

2. Bố mẹ anh ấy đặt nhiều kỳ vọng vào anh ấy, nhưng anh ấy đã làm bài kiểm tra không tốt lắm.

3. Thanh thiếu niên nên phát triển các kỹ năng xã hội; nếu không họ sẽ bị bỏ lại phía sau.

4. Đôi khi chúng ta cảm thấy cô đơn và buồn bã; do đó, chúng ta nên luôn giữ thái độ tích cực và tìm một số sở thích.

5. Anh ấy học rất giỏi ở trường; tuy nhiên, anh ấy không phải là một đứa con ngoan ở nhà.

Lời giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 3: Teenagers hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 8 mới hay khác:

Săn SALE shopee tháng 5:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-3-peoples-of-viet-nam.jsp