Ngữ pháp Tiếng Anh 8 Bài 7: My Neighborhood (Phần 2)Unit 7: My Neighborhood

Ngữ pháp Tiếng Anh 8 Bài 7: My Neighborhood (Phần 2)

So sánh sự giống nhau

Quảng cáo

1. Cấu trúc so sánh với like

Chủ ngữ + động từ + tân ngữ (nếu có) + like + tân ngữ.

Ví dụ:

My sister has a dress just like mine. (Em gái tôi có chiếc váy giống hệt của tôi.)

She looks like her mother. (Cô ấy trông giống mẹ.)

2. Cấu trúc so sánh ngang bằng với as…as

Chủ ngữ + động từ + as + tính từ hoặc trạng từ + as + tân ngữ.

Ví dụ:

The pen is as expensive as the notebook. (Cái bút đắt bằng quyển sách.)

Bruce dresses as smartly as Liz. (Bruce ăn mặc chỉn chu giống như Liz.)

3. Cấu trúc so sánh với the same as

Chủ ngữ + động từ + the same + danh từ (có thể có hoặc không) + as + tân ngữ.

Ví dụ:

All students just do the same as their instructor. (Tất cả học sinh đều thực hiện động tác giống giáo viên của họ.)

You’re wearing the same dress as mine. (Bạn đang mặc một bộ váy giống hệt của tôi.)

Quảng cáo

Các bài soạn Tiếng Anh 8 Unit 7: My Neighborhood:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8Giải bài tập Tiếng Anh 8 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-7-my-neighborhood.jsp