Ngữ pháp Tiếng Anh 8 Unit 4: Our Past (Phần 1)Unit 4: Our Past

Ngữ pháp Tiếng Anh 8 Unit 4: Our Past (Phần 1)

Cách dùng của thì quá khứ đơn

Quảng cáo

Thì quá khứ đơn được dùng để diễn tả những hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ.

Ví dụ:

Yesterday, I went to bed late.(Hôm qua tôi đã đi ngủ muộn)

1. Cấu trúc thì quá khứ đơn

a) Thì quá khứ đơn với động từ “TO BE”

+) S + was/ were.

-) S + was/were + not .

?) Were/ Was + S ?

● Yes, I/ he/ she/ it + was

● No, I/ he/ she/ it + wasn’t.

● Yes, we/ you/ they + were.

● No, we/ you/ they + weren’t.

b) Thì quá khứ đơn với động từ thường

+) S + V-ed.

-) S + did not + V (nguyên thể).

?) Did + S + V(nguyên thể)?

● Yes, S + did.

● No, S + did + not.

Quảng cáo

2. Cách sử dụng của thì quá khứ đơn

● Dùng để diễn tả một hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ.

Ex: They went to the concert last night. (Họ đã tới rạp hát tối hôm qua.)

– The plane took off two hours ago. (Máy bay đã cất cánh cách đây 2 giờ.)

3. Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn trong tiếng anh

Trong câu có các trạng từ chỉ thời gian trong quá khứ:

– Yesterday (hôm qua), last night/ last week/ last month/ last year: tối qua/ tuần trước/ tháng trước/ năm ngoái.

– Ago: Cách đây. (two hours ago: cách đây 2 giờ/ two weeks ago: cách đây 2 ngày …)

– when: khi (trong câu kể)

4. CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ Ở QUÁ KHỨ

Ta thêm “-ed” vào sau động từ:

● Động từ tận cùng là “e” -> ta chỉ cần cộng thêm “d”.

Ví dụ: type – typed,        smile – smiled,        agree – agreed

● Động từ có MỘT âm tiết, tận cùng là MỘT phụ âm, trước phụ âm là MỘT nguyên âm -> ta nhân đôi phụ âm cuối rồi thêm “-ed”.

Ví dụ: stop – stopped        shop – shopped        tap – tapped

Quảng cáo

● NGOẠI LỆ:

commit – committed        travel – travelled        prefer – preferred

Nếu trước “y” là MỘT nguyên âm (a,e,i,o,u) ta cộng thêm “ed”.

Ví dụ: play – played        stay – stayed

Nếu trước “y” là phụ âm (còn lại ) ta đổi “y” thành “i + ed”.

Ví dụ: study – studied        cry – cried

Các bài soạn Tiếng Anh 8 Unit 4: Our Past:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh lớp 8 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8Giải bài tập Tiếng Anh 8 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-4-our-past.jsp


Giải bài tập lớp 8 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên