Ngữ pháp Tiếng Anh 8 Unit 6: The Young Pioneers ClubUnit 6: The Young Pioneers Club

Ngữ pháp Tiếng Anh 8 Unit 6: The Young Pioneers Club

Can/could trong câu yêu cầu giúp đỡ

Quảng cáo

1. Khi nêu cụ thể việc cần giúp đỡ

Can/Could + you + V …?: “Bạn có thể giúp tôi làm một việc gì hay không?”

Could mang tính chất lịch sự và trang trọng hơn can.

- Nếu đồng ý giúp đỡ

Certainly (chắc chắn rồi)

Of course (đương nhiên)

Sure (chắc rồi)

No problem (không vấn đề gì)

- Nếu không đồng ý giúp đỡ

I’m sorry. I’m really busy. (Tôi xin lỗi, tôi thực sự rất bận.)

Ví dụ 1:

A: Can you lift the box for me? (Bạn có thể giúp tôi nâng cái hộp được không?)

B: I’m sorry. I’m really busy. (Xin lỗi, tôi thực sự rất bận.)

Ví dụ 2:

A: Can you help me carry these shopping bags? (Bạn có thể mang giúp tôi những túi đồ mua sắm được không?)

B: Certainly. (Chắc chắn là được rồi.)

Quảng cáo

2. Khi chưa nêu cụ thể việc cần giúp đỡ

Can you help me?

Could you help me?

Could you do me a favor?

I need a favor.

Những câu trên có nghĩa là “Bạn có thể giúp đỡ tôi được không?” hoặc “Tôi cần giúp đỡ.”

- Nếu đồng ý giúp đỡ

What can I do for you? (Tôi có thể giúp gì cho bạn?)

How can I help you? (Tôi có thể giúp gì cho bạn?)

- Nếu không đồng ý giúp đỡ

I’m sorry, I’m really busy. (Xin lỗi, tôi rất bận.)

Ví dụ 1:

A: Can you help me? (Bạn có thể giúp đỡ tôi được không?)

B: How can I help you? (Tôi có thể giúp gì cho bạn?)

Ví dụ 2:

A: Could you do me a favor? (Bạn có thể giúp đỡ tôi được không?)

B: What can I do for you? (Tôi có thể giúp gì cho bạn?)

Quảng cáo

Các bài soạn Tiếng Anh 8 Unit 6: The Young Pioneers Club:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh lớp 8 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8Giải bài tập Tiếng Anh 8 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-6-the-young-pioneers-club.jsp


Giải bài tập lớp 8 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên