Unit 11 lớp 8: Language FocusUnit 11: Traveling Around Viet Nam

Language Focus (Trang 108-110 SGK Tiếng Anh 8)

1. Look at the people in the schoolyard al Quang Trung School. Say who each person is.

(Em hãy nhìn mọi người trong sân trường Quang Trung rồi nói xem người đó là ai.)

Quảng cáo
Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8
Quảng cáo

The boy reading a book is Ba.

- The man walking up the stairs is Mr. Quang.

- The woman carrying a bag is Miss Lien.

- The boy standing next to Miss Lien is Nam.

- The girl standing by the table is Lan.

- The girl playing cards are Nga on the left and Hoa on the right.

2. Look at this stall. Describe the goods for sale. Use the past participles of the verbs in the box.

(Em hãy nhìn quầy hàng và mô tả hàng hóa được bày bán. Sử dụng quá khứ phân từ của động từ trong khung.)

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8 Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8
Quảng cáo

The old lamp in China is five dollars.

- The green painted box is one dollar.

- The truck made from recycled aluminum cans is two dollars.

- The doll dressed in red is two dollars.

- The flowers wrapped in blue paper is one dollar.

- The toy kept in a cardboard box are ten dollars.

3. Work with a partner. Use these words to make and respond to requests. A check (√) means agree to the request a cross (X) means do not agree to the request.

(Hãy làm việc cùng bạn bên cạnh, sử dụng những từ này để yêu cầu và đáp lại lời yêu cầu. Dấu (√) có nghĩa là đồng ý, còn dấu (X) có nghĩa là không đồng ý với lời yêu cầu.)

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

a) Would you mind moving your car?

- No, of course not.

b) Would you mind putting out your cigarette?

- No, of course not.

c) Would you mind getting me some coffee?

- I'm sorry, I'm too busy right now.

d) Would you mind waiting a moment?

- I'm sorry, I can't. I'm already late for work.

Quảng cáo

4. Work with a partner. Look at the pictures. Ask questions and give suitable responses. The information on page 100 may help you.

(Hãy làm việc cùng bạn bên cạnh, nhìn tranh rồi hỏi và đáp. Thông tin ở trang 100 có thể giúp em.)

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

a) Request: Do you mind if I sit down?

Response: Please do.

b) Request: Would you mind if I smoked?

Response: I'd prefer you didn't.

c) Request: Do you mind if I postpone our meeting?

Response: Not at all.

d) Request: Do you mind if turn off the stereo?

Response: I'd rather you didn't.

e) Request: Would you mind if I turned on the air conditioner?

Response: Please do.

f) Request: Do you mind if I eat lunch while watching TV?

Response: No, of course not.

Các bài soạn Unit 11 lớp 8: Traveling Around Viet Nam:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh lớp 8 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8Giải bài tập Tiếng Anh 8 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-11-traveling-around-viet-nam.jsp


Giải bài tập lớp 8 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên