Unit 5 lớp 8: Language FocusUnit 5: Study Habits

Language Focus (Trang 52-53 SGK Tiếng Anh 8)

1. Complete the dialogues. Use the adverbs of manner in the box.

(Hoàn thành hội thoại, dùng trạng ngữ chỉ cách thức cho trong khung.)

Quảng cáo

softly     well     fast     badly     hard

a)

Hoa: Does Mrs. Nga speak English?

Lan: Oh, yes. She speak English (0) well.

b)

Hoa: Ba always gets excellent grades.

Lan: That's because he studies (1) hard.

c)

Hoa: That's our bus!

Lan: Run (2) fast and we might catch it.

d)

Hoa: I'm very sorry. I know O behaved (3) badly.

Lan: It's all right.

Quảng cáo

e)

Hoa: I can't hear you, Lan.

Lan: Sorry, but I'm speaking (4) softly because I have a sore throat.

2. Work with a partner. Look at the picture of Mr. Hao's house. Use the words in the box. Say what he should do.

(Hãy làm việc với bạn em. Nhìn tranh nhà ông Hào và nói xem ông ấy nên làm gì, sử dụng từ cho trong khung.)

repair     paint     cut     replant     mend

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8
Quảng cáo

Gợi ý:

- Mr. Hao should repair the roof.

- He should paint the house.

- He should cut the grass.

- He should replant the trees.

- He should mend the door.

3. Work with a partner. Suppose you are Tim's mother. Report Miss Jackson's commands and request in her conversation with Tim's mother.

(Hãy làm việc với bạn em. Giả sử em là mẹ của Tim, hãy tường thuật những yêu cầu và đề nghị của cô Jackson trong cuộc nói chuyện với mẹ của Tim.)

Gợi ý:

a. Miss Jackson asked me to wait for her outside her office.

b. Miss Jackson told me to give you your report card for this semester.

c. Miss Jackson told me to help you with your Spanish pronunciation.

d. Miss Jackson asked me to meet her next week.

Quảng cáo

4. Work with a partner. Report Miss Jackson's advice she gave in her conversation with Tim's mother.

(Hãy làm việc với bạn em, tường thuật lời khuyên của cô Jackson mà cô đưa ra trong cuộc nói chuyện với mẹ của Tim.)

Gợi ý:

a. Miss Jackson said you should spend more time on Spanish pronunciation.

b. Miss Jackson said you should practice speaking Spanish every day.

c. Miss Jackson said you should listen to Spanish conversations on TV.

d. Miss Jackson said you should practive reading aloud passages in Spanish.

e. Miss Jackson said you should use this dictionary to find out how to pronounce Spanish words.

Các bài soạn Unit 5 lớp 8: Study Habits:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh lớp 8 hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 8 CHỈ 399K

Hơn 5000 bạn đã học và tiến bộ tại VietJack chỉ với 2k/ 1 ngày. Đăng ký ngay!

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8Giải bài tập Tiếng Anh 8 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-5-study-habits.jsp