Giải Toán lớp 1 Phần 3. Các số trong phạm vi 100 - Cánh diều

Giải Toán lớp 1 Phần 3. Các số trong phạm vi 100 - Cánh diều

Với giải bài tập Toán lớp 1 Phần 3. Các số trong phạm vi 100 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Toán lớp 1 Tập 2.

Quảng cáoCác số 11, 12, 13, 14, 15, 16 trang 86

Bài 1 (trang 86 SGK Toán lớp 1 Tập 2): Điền số thích hợp vào ô trống:

Toán lớp 1 Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16 trang 86 | Cánh diều

Lời giải:

Toán lớp 1 Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16 trang 86 | Cánh diều

Bài 2 (trang 87 SGK Toán lớp 1 Tập 2): Điền số thích hợp vào ô trống

Toán lớp 1 Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16 trang 86 | Cánh diều

Lời giải:

Toán lớp 1 Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16 trang 86 | Cánh diều

Bài 3 (trang 87 SGK Toán lớp 1 Tập 2): Điền số thích hợp vào ô trống:

Toán lớp 1 Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16 trang 86 | Cánh diều

Lời giải:

Toán lớp 1 Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16 trang 86 | Cánh diều

Bài 4 (trang 88 SGK Toán lớp 1 Tập 2): Điền số thích hợp vào ô trống:

Toán lớp 1 Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16 trang 86 | Cánh diều

Lời giải:

Toán lớp 1 Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16 trang 86 | Cánh diều

Bài 5 (trang 88 SGK Toán lớp 1 Tập 2): Xem tranh rồi đếm số bánh mỗi loại.

Toán lớp 1 Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16 trang 86 | Cánh diều

Lời giải:

Toán lớp 1 Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16 trang 86 | Cánh diều

Các số 17, 18, 19, 20 trang 89

Bài 1 (trang 89 SGK Toán lớp 1 Tập 2): Điền số thích hợp vào ô trống:

Toán lớp 1 Các số 17, 18, 19, 20 trang 89 | Cánh diều

Lời giải:

Toán lớp 1 Các số 17, 18, 19, 20 trang 89 | Cánh diều

Bài 2 (trang 90 SGK Toán lớp 1 Tập 2): Điền số thích hợp vào ô trống:

Toán lớp 1 Các số 17, 18, 19, 20 trang 89 | Cánh diều

Lời giải:

Toán lớp 1 Các số 17, 18, 19, 20 trang 89 | Cánh diều

Bài 3 (trang 90 SGK Toán lớp 1 Tập 2): Điền số thích hợp vào ô trống

Toán lớp 1 Các số 17, 18, 19, 20 trang 89 | Cánh diều

Lời giải:

Toán lớp 1 Các số 17, 18, 19, 20 trang 89 | Cánh diều

Bài 4 (trang 91 SGK Toán lớp 1 Tập 2): Điền số thích hợp vào ô trống:

Toán lớp 1 Các số 17, 18, 19, 20 trang 89 | Cánh diều

Lời giải:

Toán lớp 1 Các số 17, 18, 19, 20 trang 89 | Cánh diều

Bài 5 (trang 91 SGK Toán lớp 1 Tập 2): Xem tranh rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm

a) Có tất cả bao nhiêu bạn?

b) Có tất cả bao nhiêu bạn nam?

Toán lớp 1 Các số 17, 18, 19, 20 trang 89 | Cánh diều

Lời giải:

a) Có tất cả 17 bạn                                          b) Có 8 bạn nam

Luyện tập trang 92

Bài 1 (trang 92 SGK Toán lớp 1 Tập 2): Điền số thích hợp vào ô trống:

Toán lớp 1 Luyện tập trang 92 | Cánh diều

Lời giải:

Toán lớp 1 Luyện tập trang 92 | Cánh diều

Bài 2 (trang 92 SGK Toán lớp 1 Tập 2): Điền số thích hợp vào ô trống:

Toán lớp 1 Luyện tập trang 92 | Cánh diều

Lời giải:

Toán lớp 1 Luyện tập trang 92 | Cánh diều

Bài 3 (trang 92 SGK Toán lớp 1 Tập 2): Đếm số hình ghép thành bức tranh sau:

Toán lớp 1 Luyện tập trang 92 | Cánh diều

Lời giải:

Hình trên có: 2 hình vuông, 4 hình tròn, 8 hình tam giác, 3 hình chữ nhật.

Có tất cả 17 hình.

Bài 4 (trang 93 SGK Toán lớp 1 Tập 2): Điền số thích hợp vào ô trống

Toán lớp 1 Luyện tập trang 92 | Cánh diều

Lời giải:

Toán lớp 1 Luyện tập trang 92 | Cánh diều

Bài 5 (trang 93 SGK Toán lớp 1 Tập 2): Xem tranh rồi đếm số cây mỗi loại:

Toán lớp 1 Luyện tập trang 92 | Cánh diều

Lời giải:

Học sinh đếm và điền vào ô trống như hình vẽ.

Toán lớp 1 Luyện tập trang 92 | Cánh diều

....................................

....................................

....................................

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 1 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 1 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 1 bộ sách Cánh diều (NXB Đại học sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác