Giải Toán lớp 1 Phần 4. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 - Cánh diều

Giải Toán lớp 1 Phần 4. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 - Cánh diều

Với giải bài tập Toán lớp 1 Phần 4. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Toán lớp 1 Tập 2.

Quảng cáoPhép cộng dạng 14 + 3 trang 126

Bài 1 (trang 126 SGK Toán lớp 1 Tập 2): Tính

Toán lớp 1 Phép cộng dạng 14 + 3 trang 126 | Cánh diều

Lời giải:

Toán lớp 1 Phép cộng dạng 14 + 3 trang 126 | Cánh diều

Bài 2 (trang 126 SGK Toán lớp 1 Tập 2): Tính:

12 + 1                                           13 + 2                                         14 + 4 

12 + 3                                           16 + 3                                         11 + 5 

13 + 1                                           15 + 2                                         12 + 7 

Lời giải:

12 + 1 = 13                                   13 + 2 = 15                                 14 + 4 = 18

12 + 3 = 15                                   16 + 3 = 19                                 11 + 5 = 16

13 + 1 = 14                                    15 + 2 = 17                                 12 + 7 = 19

Bài 3 (trang 127 SGK Toán lớp 1 Tập 2): Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính:

Toán lớp 1 Phép cộng dạng 14 + 3 trang 126 | Cánh diều

Lời giải:

Toán lớp 1 Phép cộng dạng 14 + 3 trang 126 | Cánh diều

Bài 4 (trang 127 SGK Toán lớp 1 Tập 2): Nêu phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ:

a)

Toán lớp 1 Phép cộng dạng 14 + 3 trang 126 | Cánh diều

b)

Toán lớp 1 Phép cộng dạng 14 + 3 trang 126 | Cánh diều

Lời giải:

a) Phép tính: 12 + 2 = 14

b) Phép tính: 14 + 3 = 17

Phép trừ dạng 17 – 2 trang 128

Bài 1 (trang 128 SGK Toán lớp 1 Tập 2): Tính:

Toán lớp 1 Phép trừ dạng 17 – 2 trang 128 | Cánh diều

Lời giải:

Toán lớp 1 Phép trừ dạng 17 – 2 trang 128 | Cánh diều

Bài 2 (trang 128 SGK Toán lớp 1 Tập 2): Tính:

        15 – 2                                       13 – 3                                     17 – 6 

        16 – 3                                        16 – 5                                      19 – 8 

        14 – 1                                        18 – 4                                      14 – 4 

Lời giải:

        15 – 2 = 13                               13 – 3 = 10                             17 – 6 = 11

        16 – 3 = 13                                16 – 5 = 11                              19 – 8 = 11

        14 – 1 = 13                                18 – 4 = 14                              14 – 4 = 10

Bài 3 (trang 129 SGK Toán lớp 1 Tập 2): Nối mỗi phép tính với kết quả thích hợp:

Toán lớp 1 Phép trừ dạng 17 – 2 trang 128 | Cánh diều

Lời giải:

Em thực hiện các phép tính:

12 – 1 = 11                     19 – 4 = 15                          17 – 4 = 13 

19 – 5 = 14                     15 – 5 = 10                           18 – 2 = 16

Toán lớp 1 Phép trừ dạng 17 – 2 trang 128 | Cánh diều

Luyện tập trang 130

Bài 1 (trang 130 SGK Toán lớp 1 Tập 2): Tính:

        16 + 1                                       18 – 5                                     12 – 2 

        19 – 1                                        10 + 6                                     17 – 7 

        13 + 3                                        10 + 5                                     18 – 6 

Lời giải:

        16 + 1 = 17                               18 – 5 = 13                             12 – 2 = 10

        19 – 1 = 18                                10 + 6 = 16                              17 – 7 = 10

        13 + 3 = 16                                10 + 5 = 15                              18 – 6 = 12

Bài 2 (trang 130 SGK Toán lớp 1 Tập 2): Điền số thích hợp vào ô trống

Toán lớp 1 Luyện tập trang 130 | Cánh diều

Bài toán: Trong bể có ☐ con cá, thả thêm ☐ con cá. 

Hỏi trong bể có tất cả bao nhiêu con cá?

Lời giải:

Trong bể có 5 con cá, thả thêm 2 con cá. 

Trong bể có tất cả số con cá là:

5 + 2 = 7 (con)

Đáp số: 7 con cá

Bài 3 (trang 130 SGK Toán lớp 1 Tập 2):

a) Tổ em có 6 bạn, sau đó có thêm 3 bạn nữa. Hỏi tổ em có tất cả mấy bạn?

Toán lớp 1 Luyện tập trang 130 | Cánh diều

b) Lúc đầu trên sân có 5 bạn đang chơi, sau đó 1 bạn đi về. Hỏi trên sân còn lại mấy bạn?

Toán lớp 1 Luyện tập trang 130 | Cánh diều

Lời giải:

a) Phép tính: 6 + 3 = 9

Tổ em có tất cả 9 bạn

b) Phép tính: 5 – 1 = 4

Trên sân còn lại 4 bạn.

Bài 4 (trang 131 SGK Toán lớp 1 Tập 2): Một xe ô tô buýt có 18 người trên xe, khi đến điểm dừng 4 người xuống xe. Hỏi trên xe còn lại bao nhiêu người?

Toán lớp 1 Luyện tập trang 130 | Cánh diều

Phép tính:

Toán lớp 1 Luyện tập trang 130 | Cánh diều

Trả lời: Trên xe còn lại ☐ người

Lời giải:

Phép tính: 18 – 4 = 14

Trả lời: Trên xe còn lại 14 người.

....................................

....................................

....................................

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 1 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 1 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 1 bộ sách Cánh diều (NXB Đại học sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác