Toán lớp 1 Ôn tập các số trong phạm vi 100 trang 162 - Cánh diều

Toán lớp 1 Ôn tập các số trong phạm vi 100 trang 162 - Cánh diều

Với giải bài tập Toán lớp 1 Ôn tập các số trong phạm vi 100 trang 162 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Toán lớp 1 Tập 2.

Quảng cáo

Bài 1 (trang 162 SGK Toán lớp 1 Tập 2): Điền số thích hợp vào ô trống

Toán lớp 1 Ôn tập các số trong phạm vi 100 trang 162 | Cánh diều

Lời giải:

Toán lớp 1 Ôn tập các số trong phạm vi 100 trang 162 | Cánh diều

Bài 2 (trang 162 SGK Toán lớp 1 Tập 2):

a) Đọc mỗi số sau:

Toán lớp 1 Ôn tập các số trong phạm vi 100 trang 162 | Cánh diều

b) Điền số thích hợp vào ô trống

    25 gồm ☐ chục và ☐ đơn vị, ta viết 25 = ☐ + ☐  

    64 gồm ☐ chục và ☐ đơn vị, ta viết 64 = ☐ + ☐    

    80 gồm ☐ chục và ☐ đơn vị, ta viết 80 = ☐ + ☐  

Lời giải:

a)     25: hai mươi lăm                                      75: bảy mươi lăm

        32: ba mươi hai                                        80: tám mươi

        46: bốn mươi sáu                                      99: chín mươi chín

        64: sáu mươi tư                                         100: Một trăm

b)     25 gồm 2 chục và 5 đơn vị, ta viết 25 = 20 + 5

        64 gồm 6 chục và 4 đơn vị, ta viết 64 = 60 + 4 

        80 gồm 8 chục và 0 đơn vị, ta viết 80 = 80 + 0

Bài 3 (trang 163 SGK Toán lớp 1 Tập 2): Điền dấu >, <, = thích hợp:

Toán lớp 1 Ôn tập các số trong phạm vi 100 trang 162 | Cánh diều

Lời giải:

Toán lớp 1 Ôn tập các số trong phạm vi 100 trang 162 | Cánh diều

Bài 4 (trang 163 SGK Toán lớp 1 Tập 2): Sắp xếp:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé.

Toán lớp 1 Ôn tập các số trong phạm vi 100 trang 162 | Cánh diều

Lời giải:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 38, 49, 67, 85

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 85, 67, 49, 38

Bài 5 (trang 163 SGK Toán lớp 1 Tập 2):

a) Em hãy dự đoán trong hình sau có bao nhiêu chiếc cốc:

Toán lớp 1 Ôn tập các số trong phạm vi 100 trang 162 | Cánh diều

Dự đoán: Có khoảng ....... chiếc cốc.

b) Hãy đếm để kiểm tra dự đoán của mình.

Kiểm tra: Có ...... chiếc cốc.

Lời giải:

a) Dự đoán: Có khoảng 50 chiếc cốc.

b) Hãy đếm để kiểm tra dự đoán của mình.

Kiểm tra: Có 58 chiếc cốc.

Bài giảng: Ôn tập các số trong phạm vi 100 - Cánh diều - Cô Phạm Vân Anh (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 1 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 1 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 1 bộ sách Cánh diều (NXB Đại học sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác