Giải Toán 7 trang 25 Tập 1 Chân trời sáng tạo

Với Giải Toán 7 trang 25 Tập 1 trong Bài 4: Quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế Toán lớp 7 Tập 1 Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời các câu hỏi & làm bài tập Toán 7 trang 25.

Giải Toán 7 trang 25 Tập 1 Chân trời sáng tạo

Bài 2 trang 25 Toán 7 Tập 1: Tính:

a) 34:11256:13;

b) 15:11057.2315;

c) 0,4+225.23+122;

Tính: (3/4 : 1 1/2) - (5/6 : 1/3)

Lời giải:

Quảng cáo

a) 34:11256:13

=34:3256.31=34.2356.31

=1252=42=2

b) 15:11057.2315

=15.10157.1015315

=257.715=213

=6313=73

c) (-0,4) + 225.23+122

=25+125.46+362

=25+125.162=25+125.136

=25+115=615+115=515=13

Tính: (3/4 : 1 1/2) - (5/6 : 1/3)

Bài 3 trang 25 Toán 7 Tập 1: Cho biểu thức:

Cho biểu thức Bài 3 trang 25 Toán lớp 7 Tập 1

Hãy tính giá trị của A theo hai cách:

a) Tính giá trị của từng biểu thức trong dấu ngoặc trước.

b) Bỏ dấu ngoặc rồi nhóm các số hạng thích hợp.

Lời giải:

Quảng cáo

a) Tính giá trị từng biểu thức trong dấu ngoặc trước

Cho biểu thức Bài 3 trang 25 Toán lớp 7 Tập 1

b) Bỏ dấu ngoặc rồi nhóm các số hạng thích hợp.

Cho biểu thức Bài 3 trang 25 Toán lớp 7 Tập 1

Bài 4 trang 25 Toán 7 Tập 1: Tìm x, biết:

a)x+35=23

b) 37x=25;

c) 4923x=13;

d)310x112=27:514

Lời giải:

Quảng cáo

a)x+35=23

x=2335

x=1015915

x=115

Vậy x=115

b) 37x=25

x=3725

x=15351435

x=135

Vậy x=135

c) 4923x=13

23x=4913

23x=4939

23x=19

x=19:23

x=19.32

x=16

Vậy x=16

d) 310x112=27:514

310x32=27.145

310x32=45

310x=45+32

310x=810+1510

310x=710

x=710:310

x=710.103

x=73

Vậy x=73

Bài 5 trang 25 Toán 7 Tập 1: Tìm x, biết:

a) 29:x+56=0,5;

b) 34x23=113;

c) 114:x23=0,75;

d) 56x+54:32=43

Lời giải:

a) 29:x+56=0,5

29:x=1256

29:x=3656

29:x=26

x=29:26

x=29.62

x=23

Vậy x=23

b) 34x23=113

34x23=43

x23=3443

x23=9121612

x23=712

x=712+23

x=712+812

x=112

Vậy x=112

c) 114:x23=0,75

54:x23=34

x23=54:34

x23=54.43

x23=53

x=53+23

x=73

Vậy x=73.

d) 56x+54:32=43

56x+54=43.32

56x+54=2

56x=254

56x=8454

56x=34

x=34:56

x=34.65

x=910

Vậy x=910

Bài 6 trang 25 Toán 7 Tập 1: Tính nhanh:

a) 1323.711+1023.711;

b) 59.2311111.59+59;

c) 49+35:1317+2559:1317;

d) 316:322311+316:11025

Lời giải:

a) 1323.711+1023.711

=711.1323+1023

=711.2323=711.1=711

b) 59.2311111.59+59

=59.2311111+1

=59.2211+1

=59.2+1

=59.3=53

c) 49+35:1317+2559:1317

=49+35.1713+2559.1713

=49+35+2559.1713

=459+3+25.1713

=99+55.1713

=1+1.1713

=0.1713=0

d) 316:322311+316:11025

=316:322622+316:110410

=316:322+316:310

=316.223+316.103

=316.223+103

=316.323

=3.16.216.3.(1)=2

Lời giải bài tập Toán lớp 7 Bài 4: Quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế Chân trời sáng tạo hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Săn shopee giá ưu đãi :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 7 của chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Toán 7 Tập 1 & Tập 2 bộ sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên