Lý thuyết và Trắc nghiệm Toán 6 Bài 11: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số có đáp án

Lý thuyết và Trắc nghiệm Toán 6 Bài 11: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

A. Lý thuyết

1. Các tính chất

   + Tính chất giao hoán: Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

   + Tính chất kết hợp: Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

   + Nhân với số 1: Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

   + Nhân với số 0: Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

   + Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

Nhận xét:

Lũy thừa của một phân số: Với n ∈ N thừa số

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

2. Áp dụng

Do tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân. Khi nhân nhiều số, ta có thể đổi chỗ hoặc nhóm các phân số lại theo bất cứ cách nào sao cho việc tính toán được thuận tiện

Ví dụ: Tính tích Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

Ta có:

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án (tính chất giao hoán)

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án (tính chất kết hợp)

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án (nhân với số 1)

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Chọn phát biểu đúng nhất trong các phát biểu sau:

A. Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số

B. Phân số nào nhân với 1 cũng bằng chính nó

C. Phân số nào nhân với 0 cũng bằng 0

D. Cả A, B, C đều đúng

Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử sô nhân với tử số , mẫu số nhân với mẫu số

Phân số nào nhân với 1 cũng bằng chính nó

Phân số nào nhân với 0 cũng bằng 0

Vậy cả A, B, C đều đúng

Chọn đáp án D

Câu 2: Phép nhân phân số có những tính chất nào ?

A. Tính chất giao hoán

B. Tính chất kết hợp

C. TÍnh chất nhân phân phối

D. Tât cả các tính chất trên

Phép nhân phân số cũng có các tính chất tương tự phép nhân số tự nhiên như tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, tính chất phân phối

Chọn đáp án D

Câu 3: Tìm số nguyên x biết Trắc nghiệm: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

A. x ∈ {-3; -2; -1}     B. x ∈ {-4; -3; -2; -1}

C. x ∈ {-3; -2}     D. x ∈ {-3; -2; -1; 0}

Trắc nghiệm: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án A

Câu 4: TínhTrắc nghiệm: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

A. -15/28     B. -9/28     C. -5/8     D. -7/8

Trắc nghiệm: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án C

Câu 5: Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của x thỏa mãn

Trắc nghiệm: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

A. 1     B. 0     C. 2     D. 3

Trắc nghiệm: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Do yêu cầu đề bài x nguyên dương nên không co giá trị nào thỏa mãn

Chọn đáp án B

II. Bài tập tự luận

Câu 1: Tính giá trị các biểu thức sau:

Trắc nghiệm: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

a) Ta có:

Trắc nghiệm: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

b) Ta có:

Trắc nghiệm: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Câu 2: Lúc 6 giờ 50 phút Việt đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 15km/h. Lúc 7 giờ 10 phút bạn Nam đi xe đạp từ B để đến A với vận tốc 12km/h. Hai bạn gặp nhau ở C lúc 7 giờ 30 phút. Tính quãng đường AB.

Thời gian bạn Việt đi quãng đường AC là:

7h30ph – 6h45ph = 40ph = 2/3 (h)

Quãng đường AC dài: 15.(2/3) = 10 (km)

Thời gian bạn Nam đi quãng đường BC là:

7h30ph – 7hl0ph = 20ph = 1/3 h.

Quãng đường BC dài: 12.(1/3) = 4 (km).

Độ dài quãng đường AB là: 10 + 4 = 14 (km).

Các bài Tổng hợp Lý thuyết và Bài tập Toán lớp 6 có đáp án và lời giải chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 6 có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài có lời giải chi tiết được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Số học 6 và Hình học 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.