Lý thuyết và Bài tập Toán 6 Bài 12: Phép chia phân số có đáp án

Lý thuyết và Bài tập Toán 6 Bài 12: Phép chia phân số

A. Lý thuyết

1. Số nghịch đảo

Hai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1

Ví dụ:

Số nghich đảo của 1/6 là 6; số nghịch đảo của -5 là -1/5.

2. Phân chia phân số

Muốn chia một phân só hay một số nguyên cho một phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

Ví dụ:

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Phân số nghịch đảo của phân số 5/6 là

A. -(5/6)     B. 6/5     C. -(6/5)     D. 1

Phân số nghịch đảo của phân số 5/6 là 6/5

Chọn đáp án B

Câu 2: Phân số nghịch đảo của -3 là

A. 1     B. 3     C. 1/(-3)     D. 1/3

Phân số nghịch đảo của -3 là 1/(-3)

Chọn đáp án C

Câu 3: Tính Trắc nghiệm: Phép chia phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết bằng

A. 3     B. 1     C. 1/3     D. 4/3

Ta có:Trắc nghiệm: Phép chia phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án D

Câu 4: Kết quả của phép tính Trắc nghiệm: Phép chia phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết là phân số có tử số là

A. 1/4     B. 1/2     C. -(1/2)     D. 1

Ta có:Trắc nghiệm: Phép chia phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án A

Câu 5: Tìm x biếtTrắc nghiệm: Phép chia phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

A. 2/5     B. 338/125     C. 5/2     D. 125/338

Trắc nghiệm: Phép chia phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án B

II. Bài tập tự luận

Câu 1: Tính giá trị của biểu thức

Trắc nghiệm: Phép chia phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Ta có:

Trắc nghiệm: Phép chia phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Vậy A = 1/2

Câu 2: Tìm hai số, biết rằng 9/11 của số này bằng 6/7 của số kia và tổng của hai số đó là 258.

Số thứ nhất bằng Trắc nghiệm: Phép chia phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết số thứ hai, 258 chính là giá trị của Trắc nghiệm: Phép chia phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết số thứ hai

    + Số thứ hai là:Trắc nghiệm: Phép chia phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

    + Số thứ nhất là: 258 - 126 = 132

Các bài Tổng hợp Lý thuyết và Bài tập Toán lớp 6 có đáp án và lời giải chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 6 có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài có lời giải chi tiết được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Số học 6 và Hình học 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.