Toán 6 Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Toán 6 Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

A. Lý thuyết

1. Hỗn số

   + Nếu phân số dương lớn hơn 1, ta có thể viết nó dưới dạng hỗn số bằng cách: chia tử cho mẫu, thương tìm được là nguyên của hỗn số, số tư là tử của phân số kèm theo, còn mẫu vẫn là mẫu đã cho

Ví dụ: Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

   + Muốn viết một hỗn số dưới dạng một phân số, ta nhân phần nguyên với mẫu rồi cộng với tử, kết quả tìm được là tử số của phân số, còn mẫu vẫn là mẫu đã cho

Ví dụ: Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

Chú ý:

Đối với các hỗn số có dấu “-“ đằng trước thì ta chỉ cần đổi hỗn số dương theo quy tắc thong thường rôi viết thêm dấu “-“ đằng trước phân số tìm được , tuyệt đối không lấy phần số nguyên âm nhân với mẫu rồi cộng tử số

Ví dụ: Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

   + Khi viết một phân số âm dưới dạng hỗn số, ta chỉ cần viêt số đối của nó dưới dạng hỗn số rồi đặt dấu “-“ trước kết quả nhận được

2. Số thập phân

Phân số thập phân là phân số mà mẫu là lũy thừa của 10

Ví dụ: Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

   + Số thập phân gồm hai phần:

• Phần số nguyên viết bên trái dấu phẩy

• Phần thập phân viết bên phải dấu phẩy

Ví dụ: Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

3. Phần trăm

Những phân số có mẫu là 100 còn được viết dưới dạng phần tram với kí hiệu %

Ví dụ: Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Viết phân số 4/3 dưới dạng hỗn số ta được

Trắc nghiệm: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Ta có 4:3 bằng 1 (dư 1 ) nênTrắc nghiệm: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án D

Câu 2: Hỗn số Trắc nghiệm: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết được viết dưới dạng phân só là

Trắc nghiệm: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Ta có:Trắc nghiệm: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án B

Câu 3: Viết phân số 131/1000 dưới dạng số thập phân ta được

A. 0,131        B. 0,1331        C. 1,31        D. 0,0131

Ta có: 131/1000 = 0,131

Chọn đáp án A

Câu 4: Viết số thập phân 0,25 về dạng phân số ta được

A. 1/4        B. 5/2        C. 2/5        D. 1/5

Ta có: 0,25 = 25/100

0,25 = 25/100 = 1/4

Chọn đáp án A

Câu 5: Phân số 47/100 được viết dưới dạng phần trăm là:

A. 4,7%        B. 47%        C. 0,47%        D. 470%

Ta có: 47/100 = 47%

Chọn đáp án B

Câu 6: Chọn câu đúng

Trắc nghiệm: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Trắc nghiệm: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án C

II. Bài tập tự luận

Câu 1: So sánh

Trắc nghiệm: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Trắc nghiệm: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Câu 2: Tính

Trắc nghiệm: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Trắc nghiệm: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Các bài Tổng hợp Lý thuyết và Bài tập Toán lớp 6 có đáp án và lời giải chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 6 có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài có lời giải chi tiết được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Số học 6 và Hình học 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.