Lý thuyết và Bài tập Toán 6 Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước có đáp án

Lý thuyết và Bài tập Toán 6 Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước

A. Lý thuyết

1. Quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước

Muốn tìm m/n của số b cho trước, ta tính b.m/n (m,n ∈ N, n ≠ 0)

Ví dụ: Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

2. Quy tắc tìm một số biết giá trị một phân số của nó

Muốn tìm một số biết m/n của nó bằng a thì số đó được tính bằng a: (m/n) (m,n ∈ N)

Ví dụ:Tìm một số biết 3/4 của nó bằng 16,5

Số cần tìm là: Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Khánh có 45 cái kẹo. Khánh cho Linh 2/3 số kẹo đó. Hỏi Khánh cho Linh bao nhiêu cái kẹo?

A. 30 cái kẹo     B. 36 cái kẹo

C. 40 cái kẹo     D. 18 cái kẹo

Khánh cho Linh số kẹo là:

    45.(2/3) = 30 (cái kẹo)

Vậy Khánh cho Linh 30 cái kẹo

Chọn đáp án A

Câu 2: Biết 3/5 số học sinh giỏi của lớp 6A là 12 học sinh . Hỏi lớp 6A có bao nhiêu học sinh giỏi?

A. 12 học sinh giỏi     B. 15 học sinh giỏi

C. 14 học sinh giỏi     D. 20 học sinh giỏi

Lớp 6A có số học sinh giỏi là:

Trắc nghiệm: Tìm giá trị phân số của một số cho trước - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết (học sinh giỏi)

Vậy lớp 6A có 20 học sinh giỏi

Chọn đáp án D

Câu 3: Tìm chiều dài cuả một đoạn đường, biết rằng 4/7 đoạn đường đó dài 40km

A. 75km     B. 48km     C. 70km     D. 80km

Chiều dài doạn đường đó là:

Trắc nghiệm: Tìm giá trị phân số của một số cho trước - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết (học sinh giỏi)

Vậy chiều dài đoạn đường là

Chọn đáp án C

II. Bài tập tự luận

Câu 1: Lớp 6A có 45 học sinh, trong đó 2/3 số học sinh thích đá bóng, 60% thích đá cầu, 2/9 thích chơi bóng bàn và 4/15 số học sinh thích chơi bóng chuyền. Tính số học sinh lớp 6A thích chơi đá bóng, đá cầu, chơi bóng bàn và bóng chuyền.

Để tìm số học sinh thích chơi bóng đá, ta phải tìm 2/3 của 45 học sinh

Muốn thế, ta lấy 45 chia cho 3 rồi nhân với 2, tức ta nhân 45 với 2/3

Ta có: 45.(2/3) = 30 (học sinh)

Tương tự, với số học sinh thích đá cầu có 45.60% = 27 (học sinh)

Số học sinh thích chơi bóng bàn là 45.(2/9) = 10 (học sinh)

Số học sinh thích chơi bóng chuyền là 45.(4/15) = 12 (học sinh)

Câu 2: 2/5 của số a là 480. Vậy 12,5% của số a là?

Số a = 480 : (2/5) = 1200

12,5% của số a là 1200.12,5% = 150

Các bài Tổng hợp Lý thuyết và Bài tập Toán lớp 6 có đáp án và lời giải chi tiết khác:

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2008 ĐẠT 9-10 LỚP 6

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 499K tại khoahoc.vietjack.com

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 6 có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài có lời giải chi tiết được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Số học 6 và Hình học 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.