Lý thuyết và Bài tập Toán 6 Bài 15: Tìm tỉ số của hai số có đáp án

Lý thuyết và Bài tập Toán 6 Bài 15: Tìm tỉ số của hai số

A. Lý thuyết

1. Tỉ số của hai số

Thương trong phép chia số a cho số b (b ≠ 0) gọi là tỉ số của a và b

Kí hiệu a:b hoặc a/b

Ví dụ:

Tỉ số của Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

2. Tỉ số phần trăm

Muốn tìm tỉ số phần tram của hai số a và b, ta nhân a với 100 rồi chia cho b và viết kí hiệu % vào kết quả: Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

Ví dụ:

Tỉ số phần trăm của 2kg và 40kg là: Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

3. Tỉ lệ xích

Tỉ lệ xích T của một bản vẽ (hoặc một bản đồ) là tỉ số khoảng cách a giữa hai điểm trên bản vẽ ( hoặc bản đồ ) và khoảng cách giữa hai điểm tương ứng thực tế: T = a/b ( có cùng đơn vị đo)

4. Biểu đồ phần trăm

Để nêu bật và so sánh một cách trực quan các giá trị phần tram của cùng một đại lượng, người ta dùng biểu đồ phần trăm. Biểu đồ phần tram thường được dựng dưới dạng cột, ô vuông và hình quạt

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Tỉ số và tỉ số phần trăm của số 2700m và 6km lần lượt là

A. 9/20; 45%     B. 9/20; 4,5%

C. 450; 45000%     D. 9/200; 4,5%

Đổi 6km = 6000m

    + tỉ số của 2700m và 6000m là

     2700:6000 = 9/20

    + Tỉ số phần trăm của 2700m và 6000m là

Trắc nghiệm: Tìm tỉ số của hai số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án A

Câu 2: Một lớp học có 30 học sinh , trong lớp đó có 6 em học sinh giỏi toán . Hãy tính tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi toán so với số học sinh cả lớp?

A. 25%     B. 35%     C. 20%     D. 40%

Tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi toán só với số học sinh cả lớp là:

Trắc nghiệm: Tìm tỉ số của hai số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Vậy số học sinh giỏi Toán chiếm 20% số học sinh cả lớp

Chọn đáp án C

Câu 3: Chọn câu sai. Viết dưới dạng tỉ số của hai số tự nhiên

Trắc nghiệm: Tìm tỉ số của hai số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Trắc nghiệm: Tìm tỉ số của hai số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án B

Câu 4: TÌm một số biết (3/5)% của nó bằng 0,3

A. 100     B. 60     C. 30     D. 50

Trắc nghiệm: Tìm tỉ số của hai số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Vậy số cần tìm là 50

Chọn đáp án D

II. Bài tập tự luận

Câu 1: Tỉ số của hai số bằng 2:7. Nếu thêm 35 vào số thứ nhất thì tỉ số giữa chúng bằng 11:14. Tìm hai số đó.

Trắc nghiệm: Tìm tỉ số của hai số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Câu 2: Một khu đất hình chữ nhật có diện tích là 5000m2. Trên bản đồ tỉ lệ xích 1:1000. Khu đất đó có diện tích bằng bao nhiêu?

Trên bản đồ, chiều dài khu đất giảm đi 1000 lần, chiều rộng giảm đi 1000 lần nên diện tích giảm đi 1000.1000 = 1000000 (lần)

Vậy diện tích khu đất trên bản đồ là: 5000m2:1000000 = 50000000cm2:1000000 = 50 (cm2)

Các bài Tổng hợp Lý thuyết và Bài tập Toán lớp 6 có đáp án và lời giải chi tiết khác:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 6 có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài có lời giải chi tiết được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Số học 6 và Hình học 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.