Toán 6 Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên

Toán 6 Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên

A. Lý thuyết

1. Tập hợp các số tự nhiên

Các số là các số tự nhiên. Tập hợp các số tự nhiên được kí hiệu là N.

Tập hợp các số tự nhiên khác 0 được kí hiệu là N*.

Ví dụ:

N = {0; 1; 2; 3; 4;.....}

N = {1; 2; 3; 4; 5;.....}

Mỗi số tự nhiên được biểu diễn bởi một điểm trên tia số. Trên tia số, điểm biểu diễn số nhỏ nằm bên trái điểm biểu diễn số lớn.

Ví dụ:

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

2. Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên

   + Trong hai số tự nhiên khác nhau, có một số nhỏ hơn số kia, ta viết a < b hoặc b > a

Ngoài ra ta cũng viết a ≥ b để chỉ a > b hoặc a = b.

   + Nếu a < b và b < c thì a < c.

   + Hai số tự nhiên liên tiếp nhau hơn kém nhau 1 đơn vị. Mỗi số tự nhiên có một số liền sau duy nhất và một số liền trước duy nhất.

   + Số 0 là số tự nhiên bé nhất. Không có số tự nhiên bé nhất.

   + Tập hợp các số tự nhiên có vô số phần tử.

Ví dụ:

Số 2 là số liền trước của số 3.

Số 5 là số liền sau của số 4.

Ta có: a < 10 và 10 < 12 thì a < 12.

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Tập hợp các số tự nhiên được kí hiệu là?

A. N        B. N*        C. {N}        D. Z

Tập hợp các số tự nhiên được kí hiệu là N

Chọn đáp án A.

Câu 2: Số tự nhiên liền sau số 2018 là

A. 2017        B. 2016        C. 2019        D. 2020

Số tự nhiên liền sau số 2018 là 2018 + 1 = 2019

Chọn đáp án C.

Câu 3: Số tự nhiên nhỏ nhất là?

A. 1        B. 3        C. 2        D. 0

Tập hợp các số tự nhiên là N = {0; 1; 2; 3; 4; ....}

Nên số tự nhiên nhỏ nhất là 0.

Chọn đáp án D.

Câu 4: Số tự nhiên liền trước số 1000 là?

A. 999        B. 1001        C. 1002        D. 998

Số tự nhiên liền trước số 1000 là 1000 - 1 = 999

Chọn đáp án A.

Câu 5: Cho hai số tự nhiên 99; 100. Hãy tìm số tự nhiên a để ba số đó lập thành ba số tự nhiên liên tiếp?

A. 98        B. 97        C. 101        D. Cả A và C

Số liền trước số 99 là số 98 nên có ba số tự nhiên liên tiếp là 98; 99; 100.

Số liền sau số 100 là số 101 nên có ba số tự nhiên liên tiếp là 99; 100; 101.

Chọn đáp án D.

II. Bài tập tự luận

Câu 1: Viết các tập hợp sau:

a. A là tập hợp các số tự nhiên chẵn bé hơn 20.

b. B là tập hợp các số không vượt quá 10.

a. Ta có A là tập hợp các số tự nhiên chẵn bé hơn 20.

⇒ A = {2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18}

b. Ta có B là tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 10.

⇒ B = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}

Câu 2:

a. Số liền trước số 49 là số?

b. Tìm các số tự nhiên a, b, c thỏa mãn 228 ≤ a < b < c ≤ 230?

a. Số liền trước số 49 là số 48.

b. Theo đề bài, ta có các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 228 và nhỏ hơn hoặc bằng 230 là 228; 229; 230.

Mà mặt khác a < b < c nên a = 228; b = 229; c = 230.

Các bài Tổng hợp Lý thuyết và Bài tập Toán lớp 6 có đáp án và lời giải chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 6 có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài có lời giải chi tiết được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Số học 6 và Hình học 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.