Lý thuyết: Ghi số tự nhiên hay, chi tiết

A. Lý thuyết

1. Số và chữ số

Với mười chữ số sau, ta ghi được mọi số tự nhiên:

Chữ số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đọc là không một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín

Để ghi số một trăm chín mốt, ta viết: 191.

Một số tự nhiên có thể có một, hai, ba,…chữ số.

Ví dụ:

   + 7 là một số có một chữ số.

   + 19 là một số có hai chữ số.

   + 211 là một số có ba chữ số.

   + 5415 là một số có bốn chữ số.

Chú ý:

• Khi viết một số tự nhiên có năm chữ số trở lên, người ta thường viết tách riêng ra thành từng nhóm có 3 chữ số kể từ phải sang trái cho dễ đọc.

Chẳng hạn như:

• Cần phân biệt số với chữ số, số chục với chữ số hàng chục, số trăm với chữ số hàng trăm,…

Ví dụ: Cho số 2794

• Số trăm là 27, chữ số hàng trăm là 7

• Số chục là 279, chữ số hàng chục là 9

• Các chữ số là: 2; 7; 9; 4

2. Hệ thập phân

Trong hệ thập phân

   + Để ghi số tự nhiên trong hệ thập phân, người ta thường dùng mười chữ số là: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.

   + Trong hệ thập phân, cứ mười đơn vị của một hàng thì làm thành đơn vị của hàng liền trước đó.

Ví dụ:

27 = 20 + 7

abc = 100a + 10b + c với a ≠ 0

ab = 10a + b với a ≠ 0

3. Chú ý

Ngoài cách ghi số tự nhiên người ta còn sử dụng cách ghi số La mã.

   + Trong hệ La mã để ghi số tự nhiên người ta dùng bảy chữ số I; V; X; L; C; D; M có giá trị tương ứng trong hệ số thập phân là 1; 5; 10; 50; 100; 500; 1000.

   + Để viết các số La mã từ 1 đến 30 ta chỉ cần sử dụng đến ba chữ số I, V, X có giá trị tương ứng trong hệ thập phân là 1; 5; 10

I II III IV V VI VII VIII IX X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI XXVII XXVIII XXIX XXX
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Cách ghi số trong hệ La Mã không thuận tiện bằng cách ghi số trong hệ thập phân.

4. Ví dụ

Ví dụ:

   + Số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số là 99.

   + Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số là 1000.

Ví dụ:

   + Số XIV đọc là số 14.

   + Số XXVI đọc là số 26.

B. Bài tập

Câu 1: Số các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau có tổng các chữ số bằng 10, chữ số hàng trăm lớn hơn chữ số hàng chục, chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị.

Hướng dẫn giải:

Các số tự nhiên có ba chữ số mà tổng các chữ số bằng 10, chữ số hàng trăm lớn hơn chữ số hàng chục, chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là: 910; 820; 730; 721; 640; 631; 541; 532.

Vậy có 8 số thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 2: Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn số 2002 là?

Hướng dẫn giải:

Các số tự nhiên nhỏ hơn số 2002 là 0 ≤ x < 2002

Cụ thể là: 0; 1; 2; 3; ....; 2001

Vậy có tổng 2002 số nhỏ hơn số 2002

Xem thêm các phần lý thuyết, các dạng bài tập Toán lớp 6 có đáp án chi tiết hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 6 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 6 ôn hè. Đăng ký ngay!

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 6 có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài có lời giải chi tiết được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Số học 6 và Hình học 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.